Trắc nghiệm Tác giả Phạm Tiến Duật Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Phạm Tiến Duật từng học ở đâu?

 • A

  Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 • B

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • C

  Đại học Tổng hợp

 • D

  Đại học Nhân văn

Câu 2 :

Phạm Tiến Duật tham gia cuộc kháng chiến nào?

 • A

  Kháng chiến chống Pháp

 • B

  Kháng chiến chống Mỹ

 • C

  Kháng chiến chống Nhật

 • D

  A và B

Câu 3 :

Trong chiến tranh, Phạm Tiến Duật hoạt động ở đâu?

 • A

  Miền Bắc

 • B

  Miền Bắc

 • C

  Tuyến đường Trường Sơn

 • D

  Hải đảo

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhà thơ từng là MC dẫn chương trình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phạm Tiến Duật được ca tụng là “con chim lửa của núi rừng Tây Bắc huyền thoại” đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ về tiểu đội xe không kính phản ánh hình ảnh của tác giả và đồng đội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Thơ của Phạm Tiến Duật được sáng tác nhiều trong thời kỳ nào?

 • A

  Thời kỳ tham gia quân ngũ

 • B

  Khi đất nước hòa bình

 • C

  Khi ông còn là sinh viên

 • D

  B và C

Câu 8 :

Đâu không phải là tập thơ chính của Phạm Tiến Duật?

 • A

  Vầng trăng quầng lửa

 • B

  Đầu súng trăng treo

 • C

  Ở hai đầu núi

 • D

  Thơ một chặng đường

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phạm Tiến Duật từng học ở đâu?

 • A

  Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 • B

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • C

  Đại học Tổng hợp

 • D

  Đại học Nhân văn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phạm Tiến Duật từng học Đại học Sư phạm Hà Nội

Câu 2 :

Phạm Tiến Duật tham gia cuộc kháng chiến nào?

 • A

  Kháng chiến chống Pháp

 • B

  Kháng chiến chống Mỹ

 • C

  Kháng chiến chống Nhật

 • D

  A và B

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phạm Tiến Duật tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ

Câu 3 :

Trong chiến tranh, Phạm Tiến Duật hoạt động ở đâu?

 • A

  Miền Bắc

 • B

  Miền Bắc

 • C

  Tuyến đường Trường Sơn

 • D

  Hải đảo

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong chiến tranh, Phạm Tiến Duật hoạt động ở trên tuyến đường Trường Sơn.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhà thơ từng là MC dẫn chương trình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhà thơ từng là MC dẫn chương trình Vui – Khỏe – Có ích trên kênh VTV3

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phạm Tiến Duật được ca tụng là “con chim lửa của núi rừng Tây Bắc huyền thoại” đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Phạm Tiến Duật được ca tụng là “con chim lửa của núi rừng Trường Sơn huyền thoại” chứ không phải Tây Bắc

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ về tiểu đội xe không kính phản ánh hình ảnh của tác giả và đồng đội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại hình ảnh người lính trong tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Người lính trong Bài thơ có xuất thân từ sinh viên và cùng với đồng đội tham gia lái xe trên tuyến đường Trường Sơn khốc liệt. Đây chính là hiện thân của tác giả ngoài đời thực.

Câu 7 :

Thơ của Phạm Tiến Duật được sáng tác nhiều trong thời kỳ nào?

 • A

  Thời kỳ tham gia quân ngũ

 • B

  Khi đất nước hòa bình

 • C

  Khi ông còn là sinh viên

 • D

  B và C

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác giả sáng tác nhiều trong thời kỳ tham gia quân ngũ

Câu 8 :

Đâu không phải là tập thơ chính của Phạm Tiến Duật?

 • A

  Vầng trăng quầng lửa

 • B

  Đầu súng trăng treo

 • C

  Ở hai đầu núi

 • D

  Thơ một chặng đường

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đầu súng trăng treo là tập thơ của Chính Hữu

close