Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Thanh Hải Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Thanh Hải ?

 • A

  Quảng Bình

 • B

  Quảng Trị

 • C

  Thừa Thiên Huế

 • D

  Đà Nẵng

Câu 2 :

Đâu là năm sinh năm mất của Thanh Hải?

 • A

  1925 – 1975

 • B

  1930 – 1980

 • C

  1935 – 1985

 • D

  1940 – 1990

Câu 3 :

Thanh Hải bắt đầu hoạt động văn nghệ từ khi nào?

 • A

  Đầu kháng chiến chống Pháp.

 • B

  Giữa kháng chiến chống Pháp.

 • C

  Cuối kháng chiến chống Pháp.

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai.

Câu 4 :

Trong kháng chiến chống Mỹ, Thanh Hải hoạt động văn nghệ ở đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Đà Nẵng

 • C

  Sài Gòn

 • D

  Huế

Câu 5 :

Từ sau năm 1954 đến 1964 ông làm công việc gì?

 • A

  Bộ đội trên chiến trường Trường Sơn

 • B

  Cán bộ tuyên huấn

 • C

  Giao liên

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 6 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ của Thanh Hải?

 • A

  Bình dị, nhẹ nhàng

 • B

  Đậm chất triết lí

 • C

  Tình yêu cuộc sống tha thiết

 • D

  Đậm chất chính luận, sử thi hào hùng

Câu 7 :

Thanh Hải thường viết về đề tài gì?

 • A

  Thiên nhiên

 • B

  Lòng yêu cuộc sống

 • C

  Tình yêu lứa đôi

 • D

  Thiên nhiên và lòng yêu cuộc sống

Câu 8 :

Thanh Hải không làm chức danh nào sau đây?

 • A

  Ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

 • B

  Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam

 • C

  Ủy viên thường vụ Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.

 • D

  Tổng thư kí Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên

Câu 9 :

Đâu không phải là tập thơ của Thanh Hải?

 • A

  Những đồng chí trung kiên.

 • B

  Huế mùa xuân.

 • C

  Mưa xuân trên đất này.

 • D

  Đất nước.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét Thanh Hải là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học Cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Thanh Hải ?

 • A

  Quảng Bình

 • B

  Quảng Trị

 • C

  Thừa Thiên Huế

 • D

  Đà Nẵng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thanh Hải quê quán ở Thừa Thiên Huế.

Câu 2 :

Đâu là năm sinh năm mất của Thanh Hải?

 • A

  1925 – 1975

 • B

  1930 – 1980

 • C

  1935 – 1985

 • D

  1940 – 1990

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thanh Hải sinh 1930 - 1980

Câu 3 :

Thanh Hải bắt đầu hoạt động văn nghệ từ khi nào?

 • A

  Đầu kháng chiến chống Pháp.

 • B

  Giữa kháng chiến chống Pháp.

 • C

  Cuối kháng chiến chống Pháp.

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông hoạt động văn nghệ từ cuối những năm kháng chiến chống Pháp.

Câu 4 :

Trong kháng chiến chống Mỹ, Thanh Hải hoạt động văn nghệ ở đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Đà Nẵng

 • C

  Sài Gòn

 • D

  Huế

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Thanh Hải ở lại quê hương hoạt động.

Câu 5 :

Từ sau năm 1954 đến 1964 ông làm công việc gì?

 • A

  Bộ đội trên chiến trường Trường Sơn

 • B

  Cán bộ tuyên huấn

 • C

  Giao liên

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1954 đến năm 1964 ông làm cán bộ tuyên huấn.

Câu 6 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ của Thanh Hải?

 • A

  Bình dị, nhẹ nhàng

 • B

  Đậm chất triết lí

 • C

  Tình yêu cuộc sống tha thiết

 • D

  Đậm chất chính luận, sử thi hào hùng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thơ ông bình dị, nhẹ nhàng nhưng đậm chất triết lí về cuộc đời và thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết.

Câu 7 :

Thanh Hải thường viết về đề tài gì?

 • A

  Thiên nhiên

 • B

  Lòng yêu cuộc sống

 • C

  Tình yêu lứa đôi

 • D

  Thiên nhiên và lòng yêu cuộc sống

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thanh Hải thường viết về thiên nhiên và lòng yêu cuộc sống.

Câu 8 :

Thanh Hải không làm chức danh nào sau đây?

 • A

  Ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

 • B

  Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam

 • C

  Ủy viên thường vụ Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.

 • D

  Tổng thư kí Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Từ năm 1964 đến năm 1967 ông phụ trách báo cờ giải phóng của thành phố Huế sau đó làm Ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

- Tiếp đó sau năm 1975 ông được làm Tổng thư kí Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên cùng đó là Ủy viên thường vụ Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

Câu 9 :

Đâu không phải là tập thơ của Thanh Hải?

 • A

  Những đồng chí trung kiên.

 • B

  Huế mùa xuân.

 • C

  Mưa xuân trên đất này.

 • D

  Đất nước.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong suốt 50 năm cuộc đời của ông, Thanh Hải có 5 tập thơ: 
- Những đồng chí trung kiên (1962) tập thơ.
- Huế mùa xuân (tập 1-1970, tập 2-1972) tập thơ.
- Mùa xuân nho nhỏ (11/1980), khoảng 1 tháng trước khi ông qua đời. Lúc đó ông đang ốm nặng và phải điều trị ở bệnh viện Bạch Mai.
- Ánh Mắt (1956).
- Mưa xuân trên đất này (1982) tập thơ.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét Thanh Hải là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học Cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Thanh Hải ở lại quê hương hoạt động và là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học Cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu.

Đáp án: A

close