Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Viếng lăng Bác Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nhận định nào đúng khi giới thiệu bài thơ Viếng lăng Bác?

 • A

  Bài thơ với chất liệu dân gian với những hình ảnh thơ độc đáo đã ngợi ca ý nghĩa cuộc sống đối với mỗi người.

 • B

  Bài thơ mang đậm chất trữ tình đã ghi lại tình cảm sâu lắng, thành kính của nhà thơ khi hòa vào dòng người viếng lăng Bác.

 • C

  Là tiếng nói thiết tha của người con đang khao khát được cống hiến cho cuộc đời.

 • D

  Bài thơ mang đậm chất trữ tình đã ghi lại tình cảm sâu lắng, thành kính của nhà thơ dành cho quê hương.

Câu 2 :

Khổ thơ thứ nhất bài "Viếng lăng Bác" thể hiện nội dung gì?

 • A

  Niềm mong mỏi đợi chờ được thăm lăng Bác

 • B

  Niềm xúc động nghẹn ngào khi đến thăm lăng Bác

 • C

  Cảm xúc trước đoàn người vào lăng viếng Bác

 • D

  Cảm xúc khi vào lăng, nhìn thấy di hài Bác

Câu 3 :

Từ “thăm” trong câu “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  Nói quá

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Nói giảm nói tránh

 • D

  Ẩn dụ

Câu 4 :

Câu thơ “Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  So sánh
    

 • B

  Nhân hóa
    

 • C

  Điệp từ

 • D

  Ẩn dụ

Câu 5 :

Câu nào sau đây thể hiện rõ niềm xúc động của tác giả khi ra về?

 • A

  Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
    

 • B

  Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân

   

 • C

  Mai về miền Nam thương trào nước mắt
     

 • D

  Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này

Câu 6 :

Phẩm chất nổi bật của cây tre được tác giả nói đến trong khổ thơ đầu bài thơ "Viếng lăng Bác"?

 • A

  Cần cù, bền bỉ
     

 • B

  Bất khuất, kiên trung
     

 • C

  Ngay thẳng, trung trực
     

 • D

  Thanh cao, trung hiếu

Câu 7 :

Tác giả sử dụng phép tu từ nào trong hai câu thơ:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

 • A

  So sánh
     

 • B

  Điệp ngữ
    

 • C

  Ẩn dụ
     

 • D

  Hoán dụ

Câu 8 :

Hiệu quả của phép tu từ tìm được trong hai câu trên là gì?

 • A

  Ca ngợi sự cao quý của hình ảnh Bác
     

 • B

  Ca ngợi vẻ đẹp diệu kì của hình ảnh Bác
     

 • C

  Ca ngợi sự trường tồn, vĩnh hằng của Bác
     

 • D

  Ca ngợi công lao to lớn của Bác

Câu 9 :

Bài thơ kết hợp những phương thức biểu đạt nào?

 • A

  Tự sự và biểu cảm
     

 • B

  Miêu tả và biểu cảm
     

 • C

  Tự sự và miêu tả
     

 • D

  Tự sự, miêu tả và biểu cảm

Câu 10 :

Nghệ thuật nổi bật nhất của bài thơ "Viếng lăng Bác" là?

 • A

  Nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảm
     

 • B

  Ngôn ngữ bình dị, giàu cảm xúc

    

 • C

  Giọng điệu trang trọng, thành kính
     

 • D

  Gồm tất cả các yếu tố trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhận định nào đúng khi giới thiệu bài thơ Viếng lăng Bác?

 • A

  Bài thơ với chất liệu dân gian với những hình ảnh thơ độc đáo đã ngợi ca ý nghĩa cuộc sống đối với mỗi người.

 • B

  Bài thơ mang đậm chất trữ tình đã ghi lại tình cảm sâu lắng, thành kính của nhà thơ khi hòa vào dòng người viếng lăng Bác.

 • C

  Là tiếng nói thiết tha của người con đang khao khát được cống hiến cho cuộc đời.

 • D

  Bài thơ mang đậm chất trữ tình đã ghi lại tình cảm sâu lắng, thành kính của nhà thơ dành cho quê hương.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vài nét về bài thơ “Viếng lăng Bác”- bài thơ mang đậm chất trữ tình đã ghi lại tình cảm sâu lắng, thành kính của nhà thơ khi hòa vào dòng người viếng lăng Bác.

Câu 2 :

Khổ thơ thứ nhất bài "Viếng lăng Bác" thể hiện nội dung gì?

 • A

  Niềm mong mỏi đợi chờ được thăm lăng Bác

 • B

  Niềm xúc động nghẹn ngào khi đến thăm lăng Bác

 • C

  Cảm xúc trước đoàn người vào lăng viếng Bác

 • D

  Cảm xúc khi vào lăng, nhìn thấy di hài Bác

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khổ thơ thứ nhất thể hiện Niềm xúc động nghẹn ngào của tác giả khi đến thăm lăng Bác

Câu 3 :

Từ “thăm” trong câu “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  Nói quá

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Nói giảm nói tránh

 • D

  Ẩn dụ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ “thăm” trong câu “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác” sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh.

Câu 4 :

Câu thơ “Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  So sánh
    

 • B

  Nhân hóa
    

 • C

  Điệp từ

 • D

  Ẩn dụ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại câu thơ rồi rút ra đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Câu thơ “Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân” sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ

Câu 5 :

Câu nào sau đây thể hiện rõ niềm xúc động của tác giả khi ra về?

 • A

  Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
    

 • B

  Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân

   

 • C

  Mai về miền Nam thương trào nước mắt
     

 • D

  Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn thơ và đưa ra câu trả lời

Lời giải chi tiết :

Câu thơ thể hiện rõ niềm xúc động của tác giả khi ra về: “Mai về miền Nam thương trào nước mắt”

Câu 6 :

Phẩm chất nổi bật của cây tre được tác giả nói đến trong khổ thơ đầu bài thơ "Viếng lăng Bác"?

 • A

  Cần cù, bền bỉ
     

 • B

  Bất khuất, kiên trung
     

 • C

  Ngay thẳng, trung trực
     

 • D

  Thanh cao, trung hiếu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại đoạn thơ

Lời giải chi tiết :

Phẩm chất nổi bật của cây tre được tác giả nói đến trong khổ thơ đầu bài thơ là ngay thẳng, trung trực.

Câu 7 :

Tác giả sử dụng phép tu từ nào trong hai câu thơ:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

 • A

  So sánh
     

 • B

  Điệp ngữ
    

 • C

  Ẩn dụ
     

 • D

  Hoán dụ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn thơ

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ trên nổi bật với phép ẩn dụ

Câu 8 :

Hiệu quả của phép tu từ tìm được trong hai câu trên là gì?

 • A

  Ca ngợi sự cao quý của hình ảnh Bác
     

 • B

  Ca ngợi vẻ đẹp diệu kì của hình ảnh Bác
     

 • C

  Ca ngợi sự trường tồn, vĩnh hằng của Bác
     

 • D

  Ca ngợi công lao to lớn của Bác

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu thơ và rút ra hiệu quả

Lời giải chi tiết :

Hiệu quả của phép tu từ tìm được trong hai câu trên là ca ngợi sự trường tồn, vĩnh hằng của Bác.

Câu 9 :

Bài thơ kết hợp những phương thức biểu đạt nào?

 • A

  Tự sự và biểu cảm
     

 • B

  Miêu tả và biểu cảm
     

 • C

  Tự sự và miêu tả
     

 • D

  Tự sự, miêu tả và biểu cảm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm và đưa ra câu trả lời

Lời giải chi tiết :

Bài thơ kết hợp những phương thức biểu đạt miêu tả và biểu cảm

Câu 10 :

Nghệ thuật nổi bật nhất của bài thơ "Viếng lăng Bác" là?

 • A

  Nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảm
     

 • B

  Ngôn ngữ bình dị, giàu cảm xúc

    

 • C

  Giọng điệu trang trọng, thành kính
     

 • D

  Gồm tất cả các yếu tố trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại giá trị nghệ thuật của bài thơ trên

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật nổi bật của bài thơ trên là giọng điệu thiết tha, sâu lắng, sử dụng linh hoạt các biện pháp tu từ quen thuộc, ngôn ngữ thơ giản dị mà cô đọng.

close