Trắc nghiệm Lý thuyết về Tổng kết phần văn bản nhật dụng Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nội dung nào sau đây không phù hợp với đặc điểm của văn bản nhật dụng?

 • A

  Đề cập đến những vấn đề gần gũi, bức thiết đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại
     

 • B

  Có thể được viết bằng các phương thức biểu đạt khác nhau
     

 • C

  Chỉ được sáng tác trong thời điểm hiện tại
     

 • D

  Có giá trị nhất định về mặt văn chương

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê thuộc thể loại văn bản nhật dụng, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 3 :

Văn bản nhật dụng nào nói về việc bảo vệ môi trường?

 • A

  Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
     

 • B

  Ca Huế trên sông Hương
     

 • C

  Cổng trường mở ra

     

 • D

  Mẹ tôi

Câu 4 :

Văn bản nhật dụng nào sau đây phê phán việc chạy đua vũ trang, chống vũ khí hạt nhân?

 • A

  Bài toán dân số
    

 • B

  Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
     

 • C

  Phong cách Hồ Chí Minh
     

 • D

  Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Bức tranh của em gái tôi là văn bản nhật dụng, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 6 :

Văn bản nhật dụng nào viết về vẻ đẹp của sinh hoạt văn hóa dân tộc?

 • A

  Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

     

 • B

  Ca Huế trên sông Hương
     

 • C

  Cổng trường mở ra
     

 • D

  Mẹ tôi

Câu 7 :

Văn bản nhật dụng nào sau đây nói về bản sắc văn hóa của con người Việt Nam?

 • A

  Bài toán dân số
     

 • B

  Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
     

 • C

  Phong cách Hồ Chí Minh
     

 • D

  Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Câu 8 :

Văn bản nhật dụng nào sau đây được viết bằng phương thức tự sự?

 • A

  Mẹ tôi
     

 • B

  Cuộc chia tay của những con búp bê
     

 • C

  Ca Huế trên sông Hương
     

 • D

  Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử

Câu 9 :

Văn bản nhật dụng nào sau đây được viết bằng phương thức nghị luận?

 • A

  Mẹ tôi
     

 • B

  Phong cách Hồ Chí Minh
     

 • C

  Ca Huế trên sông Hương
     

 • D

  Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

Câu 10 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tên tác phẩm ở cột A với nội dung cột B cho phù hợp

1. Bài toán dân số

2. Thông tin ngày trái đất năm 2000

3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn

4. Động Phong Nha

5. Phong cách Hồ Chí Minh

A. Việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và thời kì hội nhập

B. Dân số và tương lai loài người

C. Danh lam thắng cảnh

D. Quyền sống của con người

E. Bảo vệ môi trường

Câu 11 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tên cột A với cột B sao cho phù hợp

1. Cuộc chia tay của những con búp bê

2. Động phong Nha

3. Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử

4. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

5. Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

A. Nghị luận và hành chính

B. Nghị luận và biểu cảm

C. Tự sự, miêu tả và biểu cảm

D. Thuyết minh và miêu tả

E. Tự sự và miêu tả

Câu 12 :

Những lưu ý khi học văn bản nhật dụng?

 • A

  Cần căn cứ vào đặc điểm hình thức của văn bản và phương thức biểu đạt để phân tích nội dung
     

 • B

  Cần có kiến giải về quan điểm riêng, đề xuất kiến nghị và giải pháp về những vấn đề trong văn bản
     

 • C

  Cần vận dụng kiến thức các môn học để làm sáng tỏ nội dung đặt ra trong văn bản
     

 • D

  Gồm tất cả nội dung trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nội dung nào sau đây không phù hợp với đặc điểm của văn bản nhật dụng?

 • A

  Đề cập đến những vấn đề gần gũi, bức thiết đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại
     

 • B

  Có thể được viết bằng các phương thức biểu đạt khác nhau
     

 • C

  Chỉ được sáng tác trong thời điểm hiện tại
     

 • D

  Có giá trị nhất định về mặt văn chương

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Tính cập nhập về nội dung là tiêu chuẩn hàng đầu của văn bản nhật dụng. Điều đó đòi hỏi học văn bản nhật dụng nhất thiết phải liên hệ với thực tiễn cuộc sống.
- Hình thức của văn bản nhật dụng rất đa dạng. Cần căn cứ vào đặc điểm hình thức, trước hết là hình thức văn bản cụ thể, thể loại và phương thức biểu đạt để phân tích tác phẩm.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê thuộc thể loại văn bản nhật dụng, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Phương pháp giải :

Xem lại vấn đề văn bản đề cập

Lời giải chi tiết :

Văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê đề cập đến vấn đề gia đình và quyền trẻ em.

Câu 3 :

Văn bản nhật dụng nào nói về việc bảo vệ môi trường?

 • A

  Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
     

 • B

  Ca Huế trên sông Hương
     

 • C

  Cổng trường mở ra

     

 • D

  Mẹ tôi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ nói về quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Câu 4 :

Văn bản nhật dụng nào sau đây phê phán việc chạy đua vũ trang, chống vũ khí hạt nhân?

 • A

  Bài toán dân số
    

 • B

  Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
     

 • C

  Phong cách Hồ Chí Minh
     

 • D

  Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung đề cập của các văn bản

Lời giải chi tiết :

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản phê phán việc chạy đua vũ trang.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Bức tranh của em gái tôi là văn bản nhật dụng, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bức tranh của em gái tôi không phải văn bản nhật dụng vì nó đề cập đến vấn đề đạo đức, tình cảm giữa con người với nhau chứ không nói đến vấn đề thời sự của cuộc sống.

Câu 6 :

Văn bản nhật dụng nào viết về vẻ đẹp của sinh hoạt văn hóa dân tộc?

 • A

  Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

     

 • B

  Ca Huế trên sông Hương
     

 • C

  Cổng trường mở ra
     

 • D

  Mẹ tôi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung đề cập của từng bài.

Lời giải chi tiết :

Ca Huế trong tác phẩm Ca Huế trên sông Hương là một hình thức sinh hoạt văn hóa – âm nhạc thanh lịch và tao nhã.

Câu 7 :

Văn bản nhật dụng nào sau đây nói về bản sắc văn hóa của con người Việt Nam?

 • A

  Bài toán dân số
     

 • B

  Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
     

 • C

  Phong cách Hồ Chí Minh
     

 • D

  Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung các tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản nhật dụng Phong cách Hồ Chí Minh nói về bản sắc văn hóa của con người Việt Nam thể hiện qua lối sống giản dị, thanh cao của Bác.

Câu 8 :

Văn bản nhật dụng nào sau đây được viết bằng phương thức tự sự?

 • A

  Mẹ tôi
     

 • B

  Cuộc chia tay của những con búp bê
     

 • C

  Ca Huế trên sông Hương
     

 • D

  Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại phương thức biểu đạt của các đoạn văn.

Lời giải chi tiết :

Cuộc chia tay của những con búp bê được viết bằng phương thức tự sự.

Câu 9 :

Văn bản nhật dụng nào sau đây được viết bằng phương thức nghị luận?

 • A

  Mẹ tôi
     

 • B

  Phong cách Hồ Chí Minh
     

 • C

  Ca Huế trên sông Hương
     

 • D

  Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản 

Lời giải chi tiết :

Phong cách Hồ Chí Minh được viết bằng phương thức nghị luận.

Câu 10 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tên tác phẩm ở cột A với nội dung cột B cho phù hợp

1. Bài toán dân số

2. Thông tin ngày trái đất năm 2000

3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn

4. Động Phong Nha

5. Phong cách Hồ Chí Minh

A. Việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và thời kì hội nhập

B. Dân số và tương lai loài người

C. Danh lam thắng cảnh

D. Quyền sống của con người

E. Bảo vệ môi trường

Đáp án

1. Bài toán dân số

B. Dân số và tương lai loài người

2. Thông tin ngày trái đất năm 2000

E. Bảo vệ môi trường

3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn

D. Quyền sống của con người

4. Động Phong Nha

C. Danh lam thắng cảnh

5. Phong cách Hồ Chí Minh

A. Việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và thời kì hội nhập

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung các văn bản

Lời giải chi tiết :

Bài toán dân số - Dân số và tương lai loài người

Thông tin ngày trái đất năm 2000 - Bảo vệ môi trường

Tuyên bố thế giới về sự sống còn - Quyền sống của con người

Động Phong Nha - Danh lam thắng cảnh

Phong cách Hồ Chí Minh - Việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và thời kì hội nhập

Câu 11 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tên cột A với cột B sao cho phù hợp

1. Cuộc chia tay của những con búp bê

2. Động phong Nha

3. Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử

4. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

5. Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

A. Nghị luận và hành chính

B. Nghị luận và biểu cảm

C. Tự sự, miêu tả và biểu cảm

D. Thuyết minh và miêu tả

E. Tự sự và miêu tả

Đáp án

1. Cuộc chia tay của những con búp bê

C. Tự sự, miêu tả và biểu cảm

2. Động phong Nha

E. Tự sự và miêu tả

3. Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử

D. Thuyết minh và miêu tả

4. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

A. Nghị luận và hành chính

5. Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

B. Nghị luận và biểu cảm

Phương pháp giải :

Xem lại phương thức biểu đạt của các văn bản trên

Lời giải chi tiết :
 • Cuộc chia tay của những con búp bê - Tự sự, miêu tả và biểu cảm

 • Động phong Nha - Tự sự và miêu tả

 • Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử - Thuyết minh và miêu tả

 • Bức thư của thủ lĩnh da đỏ - Nghị luận và hành chính

 • Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 - Nghị luận và biểu cảm
Câu 12 :

Những lưu ý khi học văn bản nhật dụng?

 • A

  Cần căn cứ vào đặc điểm hình thức của văn bản và phương thức biểu đạt để phân tích nội dung
     

 • B

  Cần có kiến giải về quan điểm riêng, đề xuất kiến nghị và giải pháp về những vấn đề trong văn bản
     

 • C

  Cần vận dụng kiến thức các môn học để làm sáng tỏ nội dung đặt ra trong văn bản
     

 • D

  Gồm tất cả nội dung trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại lý thuyết

Lời giải chi tiết :

Khi học văn bản nhật dụng cần chú ý:
- Cần căn cứ vào đặc điểm hình thức của văn bản và phương thức biểu đạt để phân tích nội dung.
- Cần có kiến giải về quan điểm riêng, đề xuất kiến nghị và giải pháp về những vấn đề trong văn bản.
- Cần vận dụng kiến thức các môn học để làm sáng tỏ nội dung đặt ra trong văn bản.

close