Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Để viết mở bài phân tích văn bản Phong cách Hồ Chí Minh cần đảm bảo ý nào sau đây?

 • A

  Giới thiệu khái quát về Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc

 • B

  Giới thiệu khái quát về tác giả Lê Anh Trà và sơ lược tác phẩm Phong cách Hồ Chí
  Minh

 • C

  Giới thiệu về phong cách sống.

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 2 :

Vì sao Hồ Chủ tịch lại có vốn văn hóa sâu rộng?

 • A

  Học tập để nói, viết thạo tiếng nước ngoài: Anh, Pháp, Hoa…

 • B

  Đi nhiều nơi, làm nhiều nghề, học hỏi từ thực tiễn lao động

 • C

  Tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật của khu vực khác nhau trên thế giới một cách sâu sắc, uyên thâm

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong quá trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài, Người tiếp thu một cách có chọn lọc, không ảnh hưởng thụ động, biết tiếp thu cái hay, cái đẹp phê phán hạn chế, tiêu cực, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Ý nào nói đúng nhất những phương diện thể hiện lối sống giản dị của chủ tịch Hồ Chí Minh?

 • A

  Nơi ở và nơi làm việc

 • B

  Trang phục

 • C

  Ăn uống và nơi ở

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 5 :

Trong bài viết Phong cách Hồ Chí Minh, tác giả so sánh lối sống của Bác Hồ với lối sống của những ai?

 • A

  Những vị lãnh tụ của các dân tộc trên thế giới

 • B

  Các danh nho Việt Nam thời xưa

 • C

  Các danh nho Trung Quốc thời xưa

 • D

  Các vị lãnh đạo nhà nước ta đương thời

Câu 6 :

Lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao, vì sao?

 • A

  Đây không phải lối sống kham khổ của người tự tìm vui trong cảnh nghèo

 • B

  Bản lĩnh của người chiến sĩ hòa với tâm hồn nhà thơ

 • C

  Vẻ đẹp tâm hồn Người mạnh mẽ song cũng rất lãng mạn

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 7 :

Trong đoạn văn sau, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để làm nổi bật
phong cách Hồ Chí Minh?
Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là một lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm về thẩm mĩ cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.

 • A

  Sử dụng phép nói giảm nói tránh

 • B

  Sử dụng phép nói quá

 • C

  Sử dụng phép đối lập

 • D

  Sử dụng phép tăng tiến

Câu 8 :

Bài học rút ra từ phẩm chất của Bác qua văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” là gì?

 • A

  Tấm lòng nhân hậu bao dung

 • B

  Lối sống giản dị, thanh cao và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc

 • C

  Đức tính tiết kiệm

 • D

  Sự liêm chính trong công việc

Câu 9 :

Tại sao tác giả lại gọi Bác là “một nhân cách rất Việt Nam”?

 • A

  Vì Bác được sinh ra ở Việt Nam.

 • B

  Vì Bác tiếp thu văn hóa thế giới có chọn lọc và vẫn giữ cái gốc văn hóa dân tộc.

 • C

  Vì Bác là một người yêu nước vĩ đại.

 • D

  Vì Bác đã có công khai sinh ra đất nước Việt Nam.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Để viết mở bài phân tích văn bản Phong cách Hồ Chí Minh cần đảm bảo ý nào sau đây?

 • A

  Giới thiệu khái quát về Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc

 • B

  Giới thiệu khái quát về tác giả Lê Anh Trà và sơ lược tác phẩm Phong cách Hồ Chí
  Minh

 • C

  Giới thiệu về phong cách sống.

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong phần mở bài, chỉ cần giới thiệu được hai ý cơ bản sau:
- Giới thiệu khái quát về tác giả Lê Anh Trà
- Giới thiệu sơ lược về tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh

Câu 2 :

Vì sao Hồ Chủ tịch lại có vốn văn hóa sâu rộng?

 • A

  Học tập để nói, viết thạo tiếng nước ngoài: Anh, Pháp, Hoa…

 • B

  Đi nhiều nơi, làm nhiều nghề, học hỏi từ thực tiễn lao động

 • C

  Tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật của khu vực khác nhau trên thế giới một cách sâu sắc, uyên thâm

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bác đã dày công học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng:
- Đi nhiều nơi, có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với văn hóa nhiều nước, nhiều dân tộc khắp các
châu lục Á, Âu, Phi, Mĩ,...
- Nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài: Pháp, Anh, Nga.

- Có ý thức học hỏi toàn diện, sâu sắc đến mức uyên thâm, vừa tiếp thu tinh hoa vừa phê phán cái
tiêu cực của chủ nghĩa tư bản.
- Học trong công việc, trong lao động, ở mọi lúc, mọi nơi.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong quá trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài, Người tiếp thu một cách có chọn lọc, không ảnh hưởng thụ động, biết tiếp thu cái hay, cái đẹp phê phán hạn chế, tiêu cực, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Trong quá trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài, Người tiếp thu một cách có chọn lọc, không ảnh hưởng thụ động, biết tiếp thu cái hay, cái đẹp phê phán hạn chế.

Câu 4 :

Ý nào nói đúng nhất những phương diện thể hiện lối sống giản dị của chủ tịch Hồ Chí Minh?

 • A

  Nơi ở và nơi làm việc

 • B

  Trang phục

 • C

  Ăn uống và nơi ở

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lối sống giản dị của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ở nơi ở và nơi làm việc, trang phục, ăn uống và nơi ở.

Câu 5 :

Trong bài viết Phong cách Hồ Chí Minh, tác giả so sánh lối sống của Bác Hồ với lối sống của những ai?

 • A

  Những vị lãnh tụ của các dân tộc trên thế giới

 • B

  Các danh nho Việt Nam thời xưa

 • C

  Các danh nho Trung Quốc thời xưa

 • D

  Các vị lãnh đạo nhà nước ta đương thời

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong bài viết, tác giả so sánh lối sống của Bác Hồ với lối sống của các danh nho Việt Nam thời xưa.

Câu 6 :

Lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao, vì sao?

 • A

  Đây không phải lối sống kham khổ của người tự tìm vui trong cảnh nghèo

 • B

  Bản lĩnh của người chiến sĩ hòa với tâm hồn nhà thơ

 • C

  Vẻ đẹp tâm hồn Người mạnh mẽ song cũng rất lãng mạn

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao, vì đó là lối sống giản dị, bản lĩnh và khiến tâm hồn của Bác luôn tươi mới, mạnh mẽ chứ không phải sự kham khổ.

Câu 7 :

Trong đoạn văn sau, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để làm nổi bật
phong cách Hồ Chí Minh?
Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là một lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm về thẩm mĩ cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.

 • A

  Sử dụng phép nói giảm nói tránh

 • B

  Sử dụng phép nói quá

 • C

  Sử dụng phép đối lập

 • D

  Sử dụng phép tăng tiến

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn và đưa ra đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Trong đoạn văn sau, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật đối lập để làm nổi bật phong cách Hồ Chí Minh

Câu 8 :

Bài học rút ra từ phẩm chất của Bác qua văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” là gì?

 • A

  Tấm lòng nhân hậu bao dung

 • B

  Lối sống giản dị, thanh cao và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc

 • C

  Đức tính tiết kiệm

 • D

  Sự liêm chính trong công việc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại toàn bộ tác phẩm và rút ra bài học

Lời giải chi tiết :

Bài học rút ra từ phẩm chất của Bác qua văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” là lối sống giản dị, thanh cao và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc.

Câu 9 :

Tại sao tác giả lại gọi Bác là “một nhân cách rất Việt Nam”?

 • A

  Vì Bác được sinh ra ở Việt Nam.

 • B

  Vì Bác tiếp thu văn hóa thế giới có chọn lọc và vẫn giữ cái gốc văn hóa dân tộc.

 • C

  Vì Bác là một người yêu nước vĩ đại.

 • D

  Vì Bác đã có công khai sinh ra đất nước Việt Nam.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác giả gọi Bác là “một nhân cách rất Việt Nam” vì Bác tiếp thu văn hóa thế giới có chọn lọc và vẫn giữ cái gốc văn hóa dân tộc.

close