Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả nào?

 • A

  Nguyễn Du

 • B

  Nguyễn Dữ

 • C

  Nguyễn Trãi

 • D

  Nguyễn Khuyến

Câu 2 :

Chuyện người con gái Nam Xương được viết vào thế kỉ nào?

 • A

  XV

 • B

  XVI

 • C

  XVII

 • D

  XVIII

Câu 3 :

Chuyện người con gái Nam Xương được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Truyền kì mạn lục

 • B

  Truyện Kiều

 • C

  Chinh phụ ngâm khúc

 • D

  Vũ trung tùy bút

Câu 4 :

Truyện truyền kì là gì?

 • A

  Những câu chuyện được kể giống như truyện truyền thuyết

 • B

  Những câu chuyện có yếu tố hoang đường, kì ảo

 • C

  Những câu chuyện kì lạ được ghi chép tản mạn, thường có yếu tố hoang đường kì ảo, nhân vật thường là người phụ nữ đức hạnh, khao khát cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

 • D

  Câu chuyện liên quan tới các nhân vật do trí tưởng tượng tạo nên

Câu 5 :

Nhận định nào sau đây nói đúng về truyện truyền kì?

 • A

  Là những truyện kể về các sự việc hoàn toàn có thật

 • B

  Là những truyện kể có sự đan xen giữa những yếu tố có thật và yếu tố hoang đường

 • C

  Là những truyện kể về các sự việc hoàn toàn do tác giả tưởng tượng ra.

 • D

  Là những truyện kể về các nhân vật lịch sử.

Câu 6 :

Nhân vật chính của Chuyện người con gái Nam Xương là ai?

 • A

  Trương Sinh và Phan Lang

 • B

  Phan Lang và Linh Phi

 • C

  Vũ Nương và Trương Sinh

 • D

  Linh Phi và mẹ Trương Sinh

Câu 7 :

Câu văn nào khái quát vẻ đẹp toàn diện của Vũ Nương trong văn bản Chuyện người con gái Nam Xương?

 • A

  Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp.

 • B

  Nàng hết sức thuốc thang, lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn.

 • C

  Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình.

 • D

  Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Kết thúc tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương là kết thúc có hậu, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương là gì?

 • A

  Tố cáo xã hội phong kiến

 • B

  Lên án chiến tranh phi nghĩa

 • C

  Ca ngợi phẩm chất của người phụ nữ

 • D

  Tất cả các phương án trên.

Câu 10 :

Nhân vật Vũ Nương có số phận và phẩm chất giống với một nhân vật mà em đã học trong chương trình THCS, đó là:

 • A

  Âu Cơ

 • B

  Thị Mầu

 • C

  Thị Kính

 • D

  Chị Dậu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả nào?

 • A

  Nguyễn Du

 • B

  Nguyễn Dữ

 • C

  Nguyễn Trãi

 • D

  Nguyễn Khuyến

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ

Câu 2 :

Chuyện người con gái Nam Xương được viết vào thế kỉ nào?

 • A

  XV

 • B

  XVI

 • C

  XVII

 • D

  XVIII

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Chuyện người con gái Nam Xương”được viết vào thế kỉ XVI

Câu 3 :

Chuyện người con gái Nam Xương được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Truyền kì mạn lục

 • B

  Truyện Kiều

 • C

  Chinh phụ ngâm khúc

 • D

  Vũ trung tùy bút

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chuyện người con gái Nam Xương được trích từ tác phẩm Truyền kì mạn lục

Câu 4 :

Truyện truyền kì là gì?

 • A

  Những câu chuyện được kể giống như truyện truyền thuyết

 • B

  Những câu chuyện có yếu tố hoang đường, kì ảo

 • C

  Những câu chuyện kì lạ được ghi chép tản mạn, thường có yếu tố hoang đường kì ảo, nhân vật thường là người phụ nữ đức hạnh, khao khát cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

 • D

  Câu chuyện liên quan tới các nhân vật do trí tưởng tượng tạo nên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyện truyền kỳ là những câu chuyện kì lạ được ghi chép tản mạn, thường có yếu tố hoang đường kì ảo, nhân vật thường là người phụ nữ đức hạnh, khao khát cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

Câu 5 :

Nhận định nào sau đây nói đúng về truyện truyền kì?

 • A

  Là những truyện kể về các sự việc hoàn toàn có thật

 • B

  Là những truyện kể có sự đan xen giữa những yếu tố có thật và yếu tố hoang đường

 • C

  Là những truyện kể về các sự việc hoàn toàn do tác giả tưởng tượng ra.

 • D

  Là những truyện kể về các nhân vật lịch sử.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện truyền kì là những truyện kể có sự đan xen giữa những yếu tố có thật và yếu tố hoang đường.

Câu 6 :

Nhân vật chính của Chuyện người con gái Nam Xương là ai?

 • A

  Trương Sinh và Phan Lang

 • B

  Phan Lang và Linh Phi

 • C

  Vũ Nương và Trương Sinh

 • D

  Linh Phi và mẹ Trương Sinh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính của Chuyện người con gái Nam Xương là Vũ Nương và Trương Sinh

Câu 7 :

Câu văn nào khái quát vẻ đẹp toàn diện của Vũ Nương trong văn bản Chuyện người con gái Nam Xương?

 • A

  Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp.

 • B

  Nàng hết sức thuốc thang, lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn.

 • C

  Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình.

 • D

  Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Kết thúc tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương là kết thúc có hậu, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em suy nghĩ và lựa chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Cái chết oan ức của Vũ Nương dù được hóa giải (Vũ Nương được chồng lập đàn giải oan) sự tưởng tưởng của tác giả nhưng câu chuyện này vẫn là kết cục không có hậu

Câu 9 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương là gì?

 • A

  Tố cáo xã hội phong kiến

 • B

  Lên án chiến tranh phi nghĩa

 • C

  Ca ngợi phẩm chất của người phụ nữ

 • D

  Tất cả các phương án trên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Qua câu chuyện về cuộc đời và cái chết thương tâm của Vũ Nương, Chuyện người con gái Nam Xương thể hiện niềm cảm thương đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến đồng thời khẳng định vẻ đẹp truyền thống của họ.

Câu 10 :

Nhân vật Vũ Nương có số phận và phẩm chất giống với một nhân vật mà em đã học trong chương trình THCS, đó là:

 • A

  Âu Cơ

 • B

  Thị Mầu

 • C

  Thị Kính

 • D

  Chị Dậu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các nhân vật đã học, xem nhân vật nào có phẩm chất tốt đẹp mà lại chịu nhiều oan khuất như Vũ Nương.

Lời giải chi tiết :

Thị Kính là cô gái nhiều phẩm hạnh nhưng cũng bị gia đình chồng rẻ rúng, xem thường và bị vu oan.

close