Trắc nghiệm Phân tích chi tiết đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Ai đã giúp Thúy Kiều báo ân báo oán?

 • A

  Thúc Sinh

 • B

  Hồ Tôn Hiến

 • C

  Từ Hải

 • D

  Kim Trọng

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng

Văn bản có những nhân vật nào?

Thúc Sinh

Hồ Tôn Hiến

Từ Hải

Kim Trọng

Thúy Kiều

Hoạn Thư

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tính cách của Kiều qua đoạn trích Kiều báo ân, báo oán được thể hiện yêu ghét rõ ràng, trọng tình nghĩa và hiểu đạo làm người, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Kiều báo ân báo oán nổi bật tính cách các nhân vật, qua đó thể hiện niềm tin của nhân dân về sự công bằng trong xã hội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Qua lời Kiều nói với Thúc Sinh, em thấy Kiều là nhân vật như thế nào?

 • A

  Nàng trân trọng việc Thúc Sinh chuộc nàng khỏi lầu xanh.

 • B

  Nàng gọi Thúc Sinh là người cũ mang sắc thái thân mật, gần gũi, gọi là cố nhân một cách trân trọng

 • C

  Nàng thấy mang nặng ân nghĩa với Thúc Sinh, không sao đền đáp được

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 6 :

Trước thái độ của Kiều, Hoạn Thư xử lý ra sao?

 • A

  Hoạn Thư khéo léo đưa ra lập luận tránh tội cho mình

 • B

  Hoạn Thư run sợ không nói lên lời

 • C

  Hoạn Thư nhờ Thúc Sinh nói đỡ cho mình

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 7 :

Qua văn bản Thúy Kiều báo ân báo oán, Hoạn Thư đã hiện ra là một người như thế nào?

 • A

  Hèn nhát

 • B

   Độc ác

 • C

  Thông minh, khôn khéo

 • D

  Ranh ma, quỷ quyệt

Câu 8 :

Thái độ của Kiều trước sự chối tội của Hoạn Thư là gì?

 • A

  Thúy Kiều xuôi lòng tha bổng cho Hoạn Thư, và còn khen ngợi Hoạn Thư “khôn ngoan”

 • B

  Trách phạt Hoạn Thư vì đã từng gieo đau khổ cho mình

 • C

  Vui mừng vì Hoạn Thư biết hối lỗi, sợ sệt

 • D

  Không biết đối đáp với Hoạn Thư ra sao vì Hoạn Thư quá xảo quyệt

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ai đã giúp Thúy Kiều báo ân báo oán?

 • A

  Thúc Sinh

 • B

  Hồ Tôn Hiến

 • C

  Từ Hải

 • D

  Kim Trọng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung 

Lời giải chi tiết :

Từ Hải đã giúp Thúy Kiều báo ân báo oán

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng

Văn bản có những nhân vật nào?

Thúc Sinh

Hồ Tôn Hiến

Từ Hải

Kim Trọng

Thúy Kiều

Hoạn Thư

Đáp án

Thúc Sinh

Thúy Kiều

Hoạn Thư

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung 

Lời giải chi tiết :

Văn bản có sự xuất hiện của Thúc Sinh, Hoạn Thư và Thúy Kiều.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tính cách của Kiều qua đoạn trích Kiều báo ân, báo oán được thể hiện yêu ghét rõ ràng, trọng tình nghĩa và hiểu đạo làm người, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án đúng nhất

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Kiều báo ân báo oán nổi bật tính cách các nhân vật, qua đó thể hiện niềm tin của nhân dân về sự công bằng trong xã hội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ nhận định và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng.

Câu 5 :

Qua lời Kiều nói với Thúc Sinh, em thấy Kiều là nhân vật như thế nào?

 • A

  Nàng trân trọng việc Thúc Sinh chuộc nàng khỏi lầu xanh.

 • B

  Nàng gọi Thúc Sinh là người cũ mang sắc thái thân mật, gần gũi, gọi là cố nhân một cách trân trọng

 • C

  Nàng thấy mang nặng ân nghĩa với Thúc Sinh, không sao đền đáp được

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Qua lời Kiều nói với Thúc Sinh, em thấy Kiều là người trọng nghĩa

Câu 6 :

Trước thái độ của Kiều, Hoạn Thư xử lý ra sao?

 • A

  Hoạn Thư khéo léo đưa ra lập luận tránh tội cho mình

 • B

  Hoạn Thư run sợ không nói lên lời

 • C

  Hoạn Thư nhờ Thúc Sinh nói đỡ cho mình

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trước thái độ của Kiều, Hoạn Thư đã khéo léo đưa ra lập luận tránh tội cho mình

Câu 7 :

Qua văn bản Thúy Kiều báo ân báo oán, Hoạn Thư đã hiện ra là một người như thế nào?

 • A

  Hèn nhát

 • B

   Độc ác

 • C

  Thông minh, khôn khéo

 • D

  Ranh ma, quỷ quyệt

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ thái độ của Hoạn Thư, ta thấy đây là nhân vật thông minh, khôn khéo mới đưa ra những lời biện hộ thuyết phục người nghe.

Câu 8 :

Thái độ của Kiều trước sự chối tội của Hoạn Thư là gì?

 • A

  Thúy Kiều xuôi lòng tha bổng cho Hoạn Thư, và còn khen ngợi Hoạn Thư “khôn ngoan”

 • B

  Trách phạt Hoạn Thư vì đã từng gieo đau khổ cho mình

 • C

  Vui mừng vì Hoạn Thư biết hối lỗi, sợ sệt

 • D

  Không biết đối đáp với Hoạn Thư ra sao vì Hoạn Thư quá xảo quyệt

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thúy Kiều xuôi lòng tha bổng cho Hoạn Thư, và còn khen ngợi Hoạn Thư “khôn ngoan”

close