Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá viết về vùng biển nào?

 • A

  Sầm Sơn (Thanh Hóa)

 • B

  Hạ Long (Quảng Ninh)

 • C

  Đồ Sơn (Hải Phòng)

 • D

  Cửa Lò (Nghệ An)

Câu 2 :

Tác giả lấy cảm hứng nào để viết tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá?

 • A

  Cảm hứng về lao động

 • B

  Cảm hứng về thiên nhiên

 • C

  Cảm hứng về chiến tranh

 • D

  Cả A và B đều đúng

Câu 3 :

Nhận định nào nói đúng nhất giọng điệu của bài thơ?

 • A

  Khỏe khoắn

 • B

  Sôi nổi

 • C

  Bay bổng

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 4 :

Những ý nào nói đúng vẻ đẹp nghệ thuật của bài thơ?

 • A

  Lời thơ dõng dạc, điệu thơ như khúc hát say mê, hào hứng

 • B

  Giọng thơ khỏe khoắn, sôi nổi, phơi phới, bay bổng

 • C

  Sử dụng nhiều biện pháp tu từ nghệ thuật

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 5 :

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá viết trong khoảng thời gian nào?

 • A

  Trong kháng chiến chống Pháp

 • B

  Sau CMT8

 • C

  Sau kháng chiến chống Pháp, khi miền Bắc đi lên xây dựng kinh tế

 • D

  Sau cải cách 1986

Câu 6 :

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá viết về đối tượng nào?

 • A

  Người lao động

 • B

  Người chiến sĩ

 • C

  Người trí thức

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Huy Cận khai thác đề tài người lao động ở khía cạnh nào là chủ yếu?

 • A

  Cảm hứng lãng mạn anh hùng với những hình ảnh ước lệ mang dáng dấp tráng sĩ

 • B

  Vẻ đẹp tráng lệ trong những sự việc và con người giản dị, bình thường

 • C

  Cảm hứng về một hiện thực vô cùng khắc nghiệt của chiến tranh, cứu nước

 • D

  Vẻ đẹp của những miền quê đã gắn bó với những người lao động

Câu 8 :

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Bảy chữ

 • B

  Tám chữ

 • C

  Tự do

 • D

  Năm chữ

Câu 9 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với bài thơ Đoàn thuyền đánh cá?

 • A

  Khắc họa những hình ảnh thiên nhiên tráng lệ

 • B

  Thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động

 • C

  Thể hiện tình cảm cao quý trong chiến tranh

 • D

  Tôn vinh giá trị con người lao động

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá có sự kết hợp các phương thức biểu đạt nào dưới đây?

Miêu tả

Tự sự

Biểu cảm

Nghị luận.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá viết về vùng biển nào?

 • A

  Sầm Sơn (Thanh Hóa)

 • B

  Hạ Long (Quảng Ninh)

 • C

  Đồ Sơn (Hải Phòng)

 • D

  Cửa Lò (Nghệ An)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá viết về vùng biển Hạ Long (Quảng Ninh)

Câu 2 :

Tác giả lấy cảm hứng nào để viết tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá?

 • A

  Cảm hứng về lao động

 • B

  Cảm hứng về thiên nhiên

 • C

  Cảm hứng về chiến tranh

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác giả lấy cảm hứng về lao động và thiên nhiên để viết nên tác phẩm.

Câu 3 :

Nhận định nào nói đúng nhất giọng điệu của bài thơ?

 • A

  Khỏe khoắn

 • B

  Sôi nổi

 • C

  Bay bổng

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ mang giọng điệu vừa sôi nổi, bay bổng và khỏe khoắn.

Câu 4 :

Những ý nào nói đúng vẻ đẹp nghệ thuật của bài thơ?

 • A

  Lời thơ dõng dạc, điệu thơ như khúc hát say mê, hào hứng

 • B

  Giọng thơ khỏe khoắn, sôi nổi, phơi phới, bay bổng

 • C

  Sử dụng nhiều biện pháp tu từ nghệ thuật

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ mang nhiều giá trị nghệ thuật

Câu 5 :

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá viết trong khoảng thời gian nào?

 • A

  Trong kháng chiến chống Pháp

 • B

  Sau CMT8

 • C

  Sau kháng chiến chống Pháp, khi miền Bắc đi lên xây dựng kinh tế

 • D

  Sau cải cách 1986

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá được sáng tác khi miền Bắc xây dựng cuộc sống mới sau chiến tranh

Câu 6 :

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá viết về đối tượng nào?

 • A

  Người lao động

 • B

  Người chiến sĩ

 • C

  Người trí thức

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài thơ viết về người lao động trong cuộc sống mới.

Câu 7 :

Huy Cận khai thác đề tài người lao động ở khía cạnh nào là chủ yếu?

 • A

  Cảm hứng lãng mạn anh hùng với những hình ảnh ước lệ mang dáng dấp tráng sĩ

 • B

  Vẻ đẹp tráng lệ trong những sự việc và con người giản dị, bình thường

 • C

  Cảm hứng về một hiện thực vô cùng khắc nghiệt của chiến tranh, cứu nước

 • D

  Vẻ đẹp của những miền quê đã gắn bó với những người lao động

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại hình ảnh những người ngư dân xuất hiện trong thơ

Lời giải chi tiết :

Huy Cận khai thác đề tài người lao động chủ yếu trên phương diện vẻ đẹp tráng lệ trong những sự việc và con người giản dị, bình thường

Câu 8 :

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Bảy chữ

 • B

  Tám chữ

 • C

  Tự do

 • D

  Năm chữ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thể thơ đã học

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được viết theo thể thơ 7 chữ

Câu 9 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với bài thơ Đoàn thuyền đánh cá?

 • A

  Khắc họa những hình ảnh thiên nhiên tráng lệ

 • B

  Thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động

 • C

  Thể hiện tình cảm cao quý trong chiến tranh

 • D

  Tôn vinh giá trị con người lao động

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung tác phẩm và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Đoàn thuyền đánh cá nói về người lao động chứ không nói về chiến tranh.

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá có sự kết hợp các phương thức biểu đạt nào dưới đây?

Miêu tả

Tự sự

Biểu cảm

Nghị luận.

Đáp án

Miêu tả

Tự sự

Biểu cảm

Phương pháp giải :

Nhớ lại bài thơ và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Đoàn thuyền đánh cá là sự kết hợp của miêu tả, biểu cảm, tự sự.

close