Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hữu Thỉnh Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Hữu Thỉnh

 • A

  Hà Nội

 • B

  Nam Định

 • C

  Vĩnh Phúc

 • D

  Quảng Ninh

Câu 2 :

Tác giả Hữu Thỉnh sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1940

 • B

  1941

 • C

  1942

 • D

  1943

Câu 3 :

Hữu Thỉnh bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

 • A

  Trong kháng chiến chống Pháp.

 • B

  Trong kháng chiến chống Mỹ.

 • C

  Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh.

 • D

  Khi đất nước bước vào thời kì đổi mới.

Câu 4 :

Hữu Thỉnh tham gia ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam các khóa nào?

 • A

   I, II, III

 • B

   II, III, IV

 • C

   III, IV, V

 • D

   IV, V, VI

Câu 5 :

Năm 2000, Hữu Thỉnh giữ chức vụ gì trong Hội nhà văn Việt Nam?

 • A

  Tổng thư kí

 • B

  Tổng biên tập

 • C

  Phó chủ tịch

 • D

  Chủ tịch

Câu 6 :

Nhà thơ Hữu Thỉnh thuộc lớp nhà thơ trưởng thành vào thời kì nào?

 • A

  Kháng chiến chống Pháp
     

 • B

  Thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Mĩ
     

 • C

  Thời kì cuối cuộc kháng chiến chống Mĩ
    

 • D

  Thời kì sau năm 1975

Câu 7 :

Từ sau năm 1963 ông làm công việc gì trong quân ngũ?

 • A

  Bộ đội trên chiến trường Trường Sơn

 • B

  Cán bộ tuyên huấn

 • C

  Giao liên

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 8 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ của Hữu Thỉnh?

 • A

  Giản dị

 • B

  Tinh tế

 • C

  Sâu sắc

 • D

  Hào hùng

Câu 9 :

Hữu Thỉnh thường viết về đề tài gì?

 • A

  Con người và cuộc sống nông thôn.

 • B

  Cuộc sống thành thị.

 • C

  Tình yêu lứa đôi.

 • D

  Thiếu nhi.

Câu 10 :

Đâu không phải là tác phẩm của Hữu Thỉnh?

 • A

  Sang thu

 • B

  Thương lượng với thời gian.

 • C

  Mưa xuân trên đất này.

 • D

  Âm vang chiến hào.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Hữu Thỉnh

 • A

  Hà Nội

 • B

  Nam Định

 • C

  Vĩnh Phúc

 • D

  Quảng Ninh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hữu Thỉnh quê quán ở Vĩnh Phúc.

Câu 2 :

Tác giả Hữu Thỉnh sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1940

 • B

  1941

 • C

  1942

 • D

  1943

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hữu Thỉnh sinh năm 1942

Câu 3 :

Hữu Thỉnh bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

 • A

  Trong kháng chiến chống Pháp.

 • B

  Trong kháng chiến chống Mỹ.

 • C

  Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh.

 • D

  Khi đất nước bước vào thời kì đổi mới.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1963 ông nhập ngũ rồi trở thành cán bộ tuyên huấn trong quân đội và bắt đầu sáng tác thơ. => Thời kì chống Mỹ.

Câu 4 :

Hữu Thỉnh tham gia ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam các khóa nào?

 • A

   I, II, III

 • B

   II, III, IV

 • C

   III, IV, V

 • D

   IV, V, VI

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông tham gia ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam các khóa III. IV, V.

Câu 5 :

Năm 2000, Hữu Thỉnh giữ chức vụ gì trong Hội nhà văn Việt Nam?

 • A

  Tổng thư kí

 • B

  Tổng biên tập

 • C

  Phó chủ tịch

 • D

  Chủ tịch

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 2000 ông là Tổng thư kí Hội nhà văn Việt Nam.

Câu 6 :

Nhà thơ Hữu Thỉnh thuộc lớp nhà thơ trưởng thành vào thời kì nào?

 • A

  Kháng chiến chống Pháp
     

 • B

  Thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Mĩ
     

 • C

  Thời kì cuối cuộc kháng chiến chống Mĩ
    

 • D

  Thời kì sau năm 1975

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ông là nhà thơ trưởng thành vào thời kì hòa bình.

Câu 7 :

Từ sau năm 1963 ông làm công việc gì trong quân ngũ?

 • A

  Bộ đội trên chiến trường Trường Sơn

 • B

  Cán bộ tuyên huấn

 • C

  Giao liên

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1963 ông nhập ngũ rồi trở thành cán bộ tuyên huấn trong quân đội

Câu 8 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ của Hữu Thỉnh?

 • A

  Giản dị

 • B

  Tinh tế

 • C

  Sâu sắc

 • D

  Hào hùng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thơ ông giản dị nhưng vô cùng tinh tế và sâu sắc.
=> Thơ ông không có chất mạnh mẽ, hào hùng.

Câu 9 :

Hữu Thỉnh thường viết về đề tài gì?

 • A

  Con người và cuộc sống nông thôn.

 • B

  Cuộc sống thành thị.

 • C

  Tình yêu lứa đôi.

 • D

  Thiếu nhi.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông là người viết nhiều, viết hay về con người và cuộc sống ở nông thôn.

Câu 10 :

Đâu không phải là tác phẩm của Hữu Thỉnh?

 • A

  Sang thu

 • B

  Thương lượng với thời gian.

 • C

  Mưa xuân trên đất này.

 • D

  Âm vang chiến hào.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hữu Thỉnh có các tác phẩm chính: “Thương lượng với thời gian”, “Sang thu”, “Âm vang chiến hào”…

close