Trắc nghiệm Lý thuyết về Nghĩa tường minh và hàm ý Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nghĩa tường minh là gì?

 • A

  Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu
    

 • B

  Nghĩa tường minh là phần nghĩa không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu
     

 • C

  Cả A và B đều đúng
     

 • D

  Cả A và B đều sai

Câu 2 :

Hàm ý là gì?

 • A

  Phần nghĩa được thông báo trực tiếp bằng từ ngữ trong câu
    

 • B

  Phần được thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.
     

 • C

  Cả đáp án A và B
     

 • D

  Không xác định được

Câu 3 :

Câu nào dưới đây chứa hàm ý?

 • A

  Lão trông tẩm ngẩm thế nhưng cũng ra phết chứ chẳng vừa đâu: Lão vừa cho tôi xin một ít bả chó

    

 • B

  Lão làm khổ lão chứ ai làm khổ lão
     

 • C

  Cuộc đời quả thực cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn
     

 • D

  Chẳng hiểu lão chết vì gì mà bất thình lình như vậy.

Câu 4 :

Đoạn hội thoại dưới đây chứa hàm ý gì?

Thầy giáo vào lớp được một lúc thì học trò xin vào. Thầy giáo nói với học sinh đó: Bây giờ là mấy giờ rồi?

 • A

   Trách học sinh đó không mang theo đồng hồ
     

 • B

  Hỏi học sinh đó xem đi muộn bao nhiêu phút
     

 • C

  Phê bình học sinh đó không đi học đúng giờ
     

 • D

  Hỏi học sinh đó xem bây giờ là mấy giờ

Câu 5 :

Câu “dã tràng xe cát biển Đông” có hàm ý gì?

 • A

  Nói tới việc con dã tràng xe cát ở biển Đông
    

 • B

  Nhọc công làm việc gì đó nhưng cuối cùng lại vô ích
     

 • C

  Nói tới hiện tượng con dã tràng thường xuyên xe cát để lấp lối đi xuống thủy cung
     

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 6 :

Khi sử dụng hàm ý cần có những điều kiện gì?

 • A

  Người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói
   

 • B

  Người nghe (người đọc) có năng lực giải đoán hàm ý
     

 • C

  Cả A và B đều đúng
    

 • D

  Cả A và B đều sai

Câu 7 :

Tìm câu có chứa hàm ý trong đoạn hội thoại dưới đây?

- Anh nói nữa đi. – Ông giục.
- Báo cáo hết! – Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. –Năm phút nữa là mười. Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong nhà. Chè đã ngấm rồi đấy.

 • A

  Anh nói nữa đi
     

 • B

  Năm phút nữa là mười.
     

 • C

  Còn hai mươi phút thôi
     

 • D

  Chè đã ngấm rồi đấy

Câu 8 :

Tìm hàm ý trong đoạn hội thoại dưới đây:

Tôi lên tiếng mở đường cho nó:
- Cháu phải gọi “Ba chắt nước giùm con” phải nói như vậy.
Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên:
Cơm sôi rồi, nhão bây giờ.

 • A

  Thông báo về việc cơm đang sôi
    

 • B

  Thông báo về việc cơm sôi và sẽ nhão
     

 • C

  Muốn nhờ người chắt giúp nước cơm
    

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 9 :

Điền tiếp vào chỗ trống một câu có hàm ý khích lệ động viên:


Chán quá, bài văn hôm nay tớ được có mỗi 5 điểm.
Không sao, ……………………..,Cậu lấy đó để tự cố gắng thì sẽ đạt kết quả tốt trong những lần sau này.

 • A

  Thất bại là mẹ thành công 

   

 • B

  Núi cao còn có núi cao hơn 

 • C

  Chín người mười ý

 • D

  Góp gió thành bão

Câu 10 :

Hãy tìm hàm ý của câu in đậm trong đoạn văn sau:
Bác sĩ cầm mạch, sẽ cắn môi, nhìn ông già giọng phàn nàn:

- Chậm quá. Đến bây giờ mới tới.
Nghĩa tường minh:...
Hàm ý:…

 • A

  Nghĩa tường minh: Bệnh nhân tới muộn , làm cho bác sĩ đợi lâu .

   

  Hàm ý: Không quan tâm đến bệnh tình của bệnh nhân 

 • B

  Nghĩa tường minh : Bệnh nhân tới muộn, làm cho bệnh tình nguy kịch hơn.

   

  Hàm ý: Không hài lòng và tiếc nuối vì việc bệnh nhân tới muộn.

 • C

  Cả A và B đều đúng 

 • D

  Cả A và B đều sai 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nghĩa tường minh là gì?

 • A

  Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu
    

 • B

  Nghĩa tường minh là phần nghĩa không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu
     

 • C

  Cả A và B đều đúng
     

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu.

Câu 2 :

Hàm ý là gì?

 • A

  Phần nghĩa được thông báo trực tiếp bằng từ ngữ trong câu
    

 • B

  Phần được thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.
     

 • C

  Cả đáp án A và B
     

 • D

  Không xác định được

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hàm ý là phần được thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.

Câu 3 :

Câu nào dưới đây chứa hàm ý?

 • A

  Lão trông tẩm ngẩm thế nhưng cũng ra phết chứ chẳng vừa đâu: Lão vừa cho tôi xin một ít bả chó

    

 • B

  Lão làm khổ lão chứ ai làm khổ lão
     

 • C

  Cuộc đời quả thực cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn
     

 • D

  Chẳng hiểu lão chết vì gì mà bất thình lình như vậy.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đặt vào ngữ cảnh bài Lão Hạc để rút ra câu có hàm ý.

Lời giải chi tiết :

Lão trông tẩm ngẩm thế nhưng cũng ra phết chứ chẳng vừa đâu: Lão vừa cho tôi xin một ít bả chó là câu chứa hàm ý.

Câu 4 :

Đoạn hội thoại dưới đây chứa hàm ý gì?

Thầy giáo vào lớp được một lúc thì học trò xin vào. Thầy giáo nói với học sinh đó: Bây giờ là mấy giờ rồi?

 • A

   Trách học sinh đó không mang theo đồng hồ
     

 • B

  Hỏi học sinh đó xem đi muộn bao nhiêu phút
     

 • C

  Phê bình học sinh đó không đi học đúng giờ
     

 • D

  Hỏi học sinh đó xem bây giờ là mấy giờ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đặt vào ngữ cảnh và tìm ra hàm ý.

Lời giải chi tiết :

Cậu Bây giờ là mấy giờ rồi? Nhằm phê bình học sinh đó không đi học đúng giờ.

Câu 5 :

Câu “dã tràng xe cát biển Đông” có hàm ý gì?

 • A

  Nói tới việc con dã tràng xe cát ở biển Đông
    

 • B

  Nhọc công làm việc gì đó nhưng cuối cùng lại vô ích
     

 • C

  Nói tới hiện tượng con dã tràng thường xuyên xe cát để lấp lối đi xuống thủy cung
     

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đây là câu thành ngữ có hàm ý nói về con người.

Lời giải chi tiết :

“dã tràng xe cát biển Đông” ý chỉ con người công làm việc gì đó nhưng cuối cùng lại vô ích.

Câu 6 :

Khi sử dụng hàm ý cần có những điều kiện gì?

 • A

  Người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói
   

 • B

  Người nghe (người đọc) có năng lực giải đoán hàm ý
     

 • C

  Cả A và B đều đúng
    

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Khi sử dụng hàm ý cần chú ý:
+ Người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.
+ Người nghe (người đọc) có năng lực giải đoán hàm ý.

Câu 7 :

Tìm câu có chứa hàm ý trong đoạn hội thoại dưới đây?

- Anh nói nữa đi. – Ông giục.
- Báo cáo hết! – Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. –Năm phút nữa là mười. Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong nhà. Chè đã ngấm rồi đấy.

 • A

  Anh nói nữa đi
     

 • B

  Năm phút nữa là mười.
     

 • C

  Còn hai mươi phút thôi
     

 • D

  Chè đã ngấm rồi đấy

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đặt vào ngữ cảnh truyện “Lặng lẽ Sa Pa” để suy ra câu chứa hàm ý.

Lời giải chi tiết :

Câu chứa hàm ý là Còn hai mươi phút thôi chỉ thời gian không còn bao lâu nữa.

Câu 8 :

Tìm hàm ý trong đoạn hội thoại dưới đây:

Tôi lên tiếng mở đường cho nó:
- Cháu phải gọi “Ba chắt nước giùm con” phải nói như vậy.
Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên:
Cơm sôi rồi, nhão bây giờ.

 • A

  Thông báo về việc cơm đang sôi
    

 • B

  Thông báo về việc cơm sôi và sẽ nhão
     

 • C

  Muốn nhờ người chắt giúp nước cơm
    

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đặt vào ngữ cảnh truyện “Chiếc lược ngà” để suy ra hàm ý trên.

Lời giải chi tiết :

Cơm sôi rồi, nhão bây giờ là câu nói bé Thu muốn nhờ ông Sáu chắt nước cơm.

Câu 9 :

Điền tiếp vào chỗ trống một câu có hàm ý khích lệ động viên:


Chán quá, bài văn hôm nay tớ được có mỗi 5 điểm.
Không sao, ……………………..,Cậu lấy đó để tự cố gắng thì sẽ đạt kết quả tốt trong những lần sau này.

 • A

  Thất bại là mẹ thành công 

   

 • B

  Núi cao còn có núi cao hơn 

 • C

  Chín người mười ý

 • D

  Góp gió thành bão

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Có thể dùng tục ngữ, thành ngữ có hàm ý để khuyên nhủ bạn.

Lời giải chi tiết :

Không sao, thất bại là mẹ thành công. Cậu lấy đó để tự cố gắng thì sẽ đạt kết quả tốt trong những lần sau này.

Câu 10 :

Hãy tìm hàm ý của câu in đậm trong đoạn văn sau:
Bác sĩ cầm mạch, sẽ cắn môi, nhìn ông già giọng phàn nàn:

- Chậm quá. Đến bây giờ mới tới.
Nghĩa tường minh:...
Hàm ý:…

 • A

  Nghĩa tường minh: Bệnh nhân tới muộn , làm cho bác sĩ đợi lâu .

   

  Hàm ý: Không quan tâm đến bệnh tình của bệnh nhân 

 • B

  Nghĩa tường minh : Bệnh nhân tới muộn, làm cho bệnh tình nguy kịch hơn.

   

  Hàm ý: Không hài lòng và tiếc nuối vì việc bệnh nhân tới muộn.

 • C

  Cả A và B đều đúng 

 • D

  Cả A và B đều sai 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc câu văn trên thật kĩ sau đó áp dụng lý thuyết về nghĩa tường minh và hàm ý để tìm ra  câu trả lời.

Lời giải chi tiết :

- Nghĩa tường minh: Bệnh nhân tới muộn, làm cho bệnh tình nguy kịch hơn.
- Hàm ý: Không hài lòng và tiếc nuối vì việc bệnh nhân tới muộn.

close