Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Chiếc lược ngà Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng viết cùng thể loại với tác phẩm nào?

 • A

  Hoàng Lê nhất thống chí

 • B

  Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 • C

  Làng

 • D

  Phong cách Hồ Chí Minh

Câu 2 :

Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi tác giả hoạt động ở chiến trường miền Nam 

 • B

  Khi tác giả về thăm quê 

 • C

  Trong chuyến đi thực tế của tác giả

 • D

  Khi tác giả đi du học

Câu 3 :

Nội dung văn bản Chiếc lược ngà trong SGK chủ yếu viết về điều gì?

 • A

  Tình cha con trong cảnh ngộ éo le của cuộc chiến tranh

 • B

  Tình đồng chí giữa những người cán bộ cách mạng

 • C

  Tình quân nhân trong chiến tranh

 • D

  Cả A và B đều đúng

Câu 4 :

Đoạn trích trong SGK có mấy nhân vật chính?

 • A

  Một

 • B

  Hai

 • C

  Ba

 • D

  Bốn

Câu 5 :

Truyện Chiếc lược ngà được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ tư

Câu 6 :

Người kể truyện trong đoạn trích là ai?

 • A

   Ông Sáu

 • B

  Bé Thu

 • C

  Mẹ bé Thu

 • D

  Bạn ông Sáu

Câu 7 :

Tại sao người đọc biết được truyện Chiếc lược ngà viết về vùng đất Nam Bộ?

 • A

  Nhờ tên tác giả

 • B

  Nhờ tên tác phẩm

 • C

  Nhờ tên các địa danh trong truyện

 • D

  Nhờ tên các nhân vật chính trong truyện

Câu 8 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua truyện ngắn?

 • A

  Thể hiện cảnh ngộ éo le của chiến tranh

 • B

  Thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước

 • C

  Thể hiện khát vọng và niềm tin thắng kẻ thùv

 • D

  Thể hiện tình cảm gia đình thiêng liêng

Câu 9 :

Văn bản Chiếc lược ngà sử dụng phương thức biểu đạt nào dưới đây?

 • A

  Tự sự 

 • B

   Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Tất cả các đáp án trên 

Câu 10 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của truyện ngắn?

 • A

  Ngôn ngữ địa phương giản dị, gần gũi

 • B

  Xây dựng tình huống truyện tự nhiên

 • C

  Sử dụng các hình ảnh ước lệ, tượng trưng

 • D

  Miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc

Câu 11 :

Ngoài ca ngợi tình cảm gia đình, tác phẩm còn ca ngợi tình cảm nào khác?

 • A

  Tình yêu đôi lứa

 • B

  Tình làng xóm

 • C

  Tình đồng đội

 • D

  Tình thầy trò

Câu 12 :

Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng viết cùng thể loại với tác phẩm nào?

 • A

  Hoàng Lê nhất thống chí

 • B

  Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 • C

  Làng

 • D

  Phong cách Hồ Chí Minh

Câu 13 :

Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi tác giả hoạt động ở chiến trường miền Nam

 • B

  Khi tác giả về thăm quê 

 • C

  Trong chuyến đi thực tế của tác giả 

 • D

  Khi tác giả đi du học

Câu 14 :

Nội dung văn bản Chiếc lược ngà trong SGK chủ yếu viết về điều gì?

 • A

  Tình cha con trong cảnh ngộ éo le của cuộc chiến tranh

 • B

  Tình đồng chí giữa những người cán bộ cách mạng

 • C

  Tình quân nhân trong chiến tranh

 • D

  Cả A và B đều đúng

Câu 15 :

Đoạn trích trong SGK có mấy nhân vật chính?

 • A

  Một

 • B

  Hai

 • C

  Ba

 • D

  Bốn

Câu 16 :

Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ tư

Câu 17 :

Người kể truyện trong đoạn trích là ai?

 • A

  Ông Sáu

 • B

  Bé Thu

 • C

  Mẹ bé Thu

 • D

  Bạn ông Sáu

Câu 18 :

Tại sao người đọc biết được truyện Chiếc lược ngà viết về vùng đất Nam Bộ?

 • A

  Nhờ tên tác giả

 • B

  Nhờ tên tác phẩm

 • C

  Nhờ tên các địa danh trong truyện

 • D

  Nhờ tên các nhân vật chính trong truyện

Câu 19 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua truyện ngắn?

 • A

  Thể hiện cảnh ngộ éo le của chiến tranh

 • B

  Thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước

 • C

  Thể hiện khát vọng và niềm tin thắng kẻ thù

 • D

  Thể hiện tình cảm gia đình thiêng liêng

Câu 20 :

Văn bản Chiếc lược ngà sử dụng phương thức biểu đạt nào dưới đây?

 • A

  Tự sự 

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Tất cả các đáp án trên 

Câu 21 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của truyện ngắn?

 • A

  Ngôn ngữ địa phương giản dị, gần gũi

 • B

  Xây dựng tình huống truyện tự nhiên

 • C

  Sử dụng các hình ảnh ước lệ, tượng trưng

 • D

  Miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc

Câu 22 :

Ngoài ca ngợi tình cảm gia đình, tác phẩm còn ca ngợi tình cảm nào khác?

 • A

  Tình yêu đôi lứa

 • B

  Tình làng xóm

 • C

  Tình đồng đội

 • D

  Tình thầy trò

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng viết cùng thể loại với tác phẩm nào?

 • A

  Hoàng Lê nhất thống chí

 • B

  Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 • C

  Làng

 • D

  Phong cách Hồ Chí Minh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng viết cùng thể loại với tác phẩm Làng

Câu 2 :

Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi tác giả hoạt động ở chiến trường miền Nam 

 • B

  Khi tác giả về thăm quê 

 • C

  Trong chuyến đi thực tế của tác giả

 • D

  Khi tác giả đi du học

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm ra đời khi tác giả hoạt động ở chiến trường miền Nam

Câu 3 :

Nội dung văn bản Chiếc lược ngà trong SGK chủ yếu viết về điều gì?

 • A

  Tình cha con trong cảnh ngộ éo le của cuộc chiến tranh

 • B

  Tình đồng chí giữa những người cán bộ cách mạng

 • C

  Tình quân nhân trong chiến tranh

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tình cha con trong cảnh ngộ éo le của cuộc chiến tranh là nội dung chủ yếu của tác phẩm.

Câu 4 :

Đoạn trích trong SGK có mấy nhân vật chính?

 • A

  Một

 • B

  Hai

 • C

  Ba

 • D

  Bốn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chú ý phân biệt nhân vật chính và nhân vật phụ

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trong SGK có hai nhân vật chính

Câu 5 :

Truyện Chiếc lược ngà được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ tư

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức ngôi kể đã học

Lời giải chi tiết :

Truyện được kể theo ngôi thứ nhất xưng “tôi”

Câu 6 :

Người kể truyện trong đoạn trích là ai?

 • A

   Ông Sáu

 • B

  Bé Thu

 • C

  Mẹ bé Thu

 • D

  Bạn ông Sáu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Người kể truyện trong đoạn trích là bác Ba – bạn ông Sáu.

Câu 7 :

Tại sao người đọc biết được truyện Chiếc lược ngà viết về vùng đất Nam Bộ?

 • A

  Nhờ tên tác giả

 • B

  Nhờ tên tác phẩm

 • C

  Nhờ tên các địa danh trong truyện

 • D

  Nhờ tên các nhân vật chính trong truyện

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em chú ý phần đầu tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Phần đầu tác phẩm có nhắc một số địa danh ở Nam Bộ (sông Cửu Long)

Câu 8 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua truyện ngắn?

 • A

  Thể hiện cảnh ngộ éo le của chiến tranh

 • B

  Thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước

 • C

  Thể hiện khát vọng và niềm tin thắng kẻ thùv

 • D

  Thể hiện tình cảm gia đình thiêng liêng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản không nói về vẻ đẹp của thiên nhiên

Câu 9 :

Văn bản Chiếc lược ngà sử dụng phương thức biểu đạt nào dưới đây?

 • A

  Tự sự 

 • B

   Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Tất cả các đáp án trên 

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản chủ yếu sử dụng kết hợp các phương thức tự sự, miêu tả, biểu cảm

Câu 10 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của truyện ngắn?

 • A

  Ngôn ngữ địa phương giản dị, gần gũi

 • B

  Xây dựng tình huống truyện tự nhiên

 • C

  Sử dụng các hình ảnh ước lệ, tượng trưng

 • D

  Miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không có các hình ảnh ước lệ, tượng trưng

Câu 11 :

Ngoài ca ngợi tình cảm gia đình, tác phẩm còn ca ngợi tình cảm nào khác?

 • A

  Tình yêu đôi lứa

 • B

  Tình làng xóm

 • C

  Tình đồng đội

 • D

  Tình thầy trò

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung và các nhân vật xuất hiện

Lời giải chi tiết :

Ngoài ca ngợi tình cảm gia đình, tác phẩm còn ca ngợi tình cảm đồng đội trong chiến tranh.

Câu 12 :

Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng viết cùng thể loại với tác phẩm nào?

 • A

  Hoàng Lê nhất thống chí

 • B

  Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 • C

  Làng

 • D

  Phong cách Hồ Chí Minh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng viết cùng thể loại với tác phẩm Làng

Câu 13 :

Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi tác giả hoạt động ở chiến trường miền Nam

 • B

  Khi tác giả về thăm quê 

 • C

  Trong chuyến đi thực tế của tác giả 

 • D

  Khi tác giả đi du học

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm ra đời khi tác giả hoạt động ở chiến trường miền Nam

Câu 14 :

Nội dung văn bản Chiếc lược ngà trong SGK chủ yếu viết về điều gì?

 • A

  Tình cha con trong cảnh ngộ éo le của cuộc chiến tranh

 • B

  Tình đồng chí giữa những người cán bộ cách mạng

 • C

  Tình quân nhân trong chiến tranh

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tình cha con trong cảnh ngộ éo le của cuộc chiến tranh là nội dung chủ yếu của tác phẩm

Câu 15 :

Đoạn trích trong SGK có mấy nhân vật chính?

 • A

  Một

 • B

  Hai

 • C

  Ba

 • D

  Bốn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chú ý phân biệt nhân vật chính và nhân vật phụ

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trong SGK có hai nhân vật chính

Câu 16 :

Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ tư

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức ngôi kể đã học

Lời giải chi tiết :

Truyện được kể theo ngôi thứ nhất xưng “tôi”

Câu 17 :

Người kể truyện trong đoạn trích là ai?

 • A

  Ông Sáu

 • B

  Bé Thu

 • C

  Mẹ bé Thu

 • D

  Bạn ông Sáu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Người kể truyện trong đoạn trích là bác Ba – bạn ông Sáu.

Câu 18 :

Tại sao người đọc biết được truyện Chiếc lược ngà viết về vùng đất Nam Bộ?

 • A

  Nhờ tên tác giả

 • B

  Nhờ tên tác phẩm

 • C

  Nhờ tên các địa danh trong truyện

 • D

  Nhờ tên các nhân vật chính trong truyện

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em chú ý phần đầu tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Phần đầu tác phẩm có nhắc một số địa danh ở Nam Bộ (sông Cửu Long)

Câu 19 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua truyện ngắn?

 • A

  Thể hiện cảnh ngộ éo le của chiến tranh

 • B

  Thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước

 • C

  Thể hiện khát vọng và niềm tin thắng kẻ thù

 • D

  Thể hiện tình cảm gia đình thiêng liêng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản không nói về vẻ đẹp của thiên nhiên

Câu 20 :

Văn bản Chiếc lược ngà sử dụng phương thức biểu đạt nào dưới đây?

 • A

  Tự sự 

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Tất cả các đáp án trên 

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản chủ yếu sử dụng kết hợp các phương thức tự sự, miêu tả, biểu cảm

Câu 21 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của truyện ngắn?

 • A

  Ngôn ngữ địa phương giản dị, gần gũi

 • B

  Xây dựng tình huống truyện tự nhiên

 • C

  Sử dụng các hình ảnh ước lệ, tượng trưng

 • D

  Miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không có các hình ảnh ước lệ, tượng trưng 

Câu 22 :

Ngoài ca ngợi tình cảm gia đình, tác phẩm còn ca ngợi tình cảm nào khác?

 • A

  Tình yêu đôi lứa

 • B

  Tình làng xóm

 • C

  Tình đồng đội

 • D

  Tình thầy trò

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung và các nhân vật xuất hiện

Lời giải chi tiết :

Ngoài ca ngợi tình cảm gia đình, tác phẩm còn ca ngợi tình cảm đồng đội trong chiến tranh.

close