Trắc nghiệm Lý thuyết về trau dồi vốn từ Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Muốn làm tăng vốn từ, sự hiểu biết từ thì cần phải làm gì?

 • A

  Trau dồi vốn từ, rèn luyện để nắm đầy đủ, chính xác nghĩa của từ, cách dùng từ là việc quan trọng trau dồi vốn từ

 • B

  Đọc từ nhiều lần

 • C

  Viết từ đó ra giấy nhiều lần

 • D

  Cả 3 phương án trên

Câu 2 :

Chọn cách giải thích đúng:

“hậu quả” là:

 • A

  Kết quả phía sau

 • B

  Kết quả sau cùng

 • C

  Kết quả cuối

 • D

  Kết quả xấu

Câu 3 :

Từ đồng nào sau đây có nghĩa là trẻ em?

 • A

  Đồng dao

 • B

  Đồng bộ

 • C

  Đồng sự

 • D

  Đồng niên

Câu 4 :

Đồng nghĩa với từ “nhược điểm” là gì?

 • A

  Thiếu sót

 • B

  Điểm yếu

 • C

  Khuyết điểm

 • D

  Yếu điểm

Câu 5 :

Nói “một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý” là nói đến hiện tượng gì trong từ vựng?

 • A

  Hiện tượng đa nghĩa của từ

 • B

  Hiện tượng đồng âm của từ

 • C

  Hiện tựơng đồng nghĩa của từ

 • D

  Hiện tượng trái nghĩa của từ

Câu 6 :

Trong các câu sau, câu nào sai về lỗi dùng từ?

 • A

  Khủng long là loại động vật đã bị tuyệt tự

 • B

  Truyện Kiều là một tuyệt tác văn học bằng chữ Nôm của Nguyễn Du

 • C

  Bà tôi là người chuyên nghiên cứu những hồ sơ tuyệt mật

 • D

  Cô ấy có vẻ đẹp tuyệt trần!

Câu 7 :

 Nghĩa gốc của từ “chân” là gì?

 • A

  Chân con người, được coi là biểu tượng của cương vị, phận sự của một người với tư cách thành viên của một tổ chức

 • B

  Bộ phận dưới dùng của một đồ dùng, có tác dụng đỡ cho các bộ phận khác

 • C

  Phần dưới cùng của một số vật, tiếp giáp và bám chặt vào mặt nền

 • D

  Bộ phận dưới cùng của cơ thể con người hay động vật, dùng để đi đứng, thường được coi là biểu tượng của hoạt động đi lại của con người.

Câu 8 :

Bài ca dao sau có hiện tượng từ:

Bà già đi chợ cầu Đông

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng

Thầy bói gieo quẻ nói rằng

Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn.

 • A

  Hiện tượng từ đồng âm

 • B

  Hiện tượng từ đồng nghĩa

 • C

  Hiện tượng từ trái nghĩa

 • D

  Hiện tượng từ nhiều nghĩa

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Muốn làm tăng vốn từ, sự hiểu biết từ thì cần phải làm gì?

 • A

  Trau dồi vốn từ, rèn luyện để nắm đầy đủ, chính xác nghĩa của từ, cách dùng từ là việc quan trọng trau dồi vốn từ

 • B

  Đọc từ nhiều lần

 • C

  Viết từ đó ra giấy nhiều lần

 • D

  Cả 3 phương án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Muốn sử dụng tốt tiếng Việt, trước hết cần trau dồi vốn từ. Rèn luyện để nắm được đầy đủ và chính xác nghĩa của từ và cách dùng từ là việc rất quan trọng để trau dồi vốn từ.

Câu 2 :

Chọn cách giải thích đúng:

“hậu quả” là:

 • A

  Kết quả phía sau

 • B

  Kết quả sau cùng

 • C

  Kết quả cuối

 • D

  Kết quả xấu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào ngôn ngữ mà em và mọi người hay sử dụng thường ngày

Lời giải chi tiết :

“hậu quả” la kết quả xấu

Câu 3 :

Từ đồng nào sau đây có nghĩa là trẻ em?

 • A

  Đồng dao

 • B

  Đồng bộ

 • C

  Đồng sự

 • D

  Đồng niên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc từng đáp án và chọn đáp án chính xác nhất

Lời giải chi tiết :

Đồng dao là thơ ca truyền miệng của trẻ em.

Câu 4 :

Đồng nghĩa với từ “nhược điểm” là gì?

 • A

  Thiếu sót

 • B

  Điểm yếu

 • C

  Khuyết điểm

 • D

  Yếu điểm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các từ trên nghĩa dễ bị nhầm lẫn, em đọc kĩ và chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Đồng nghĩa với từ “nhược điểm” là điểm yếu

Câu 5 :

Nói “một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý” là nói đến hiện tượng gì trong từ vựng?

 • A

  Hiện tượng đa nghĩa của từ

 • B

  Hiện tượng đồng âm của từ

 • C

  Hiện tựơng đồng nghĩa của từ

 • D

  Hiện tượng trái nghĩa của từ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đề bài và chọn đáp án đúng nhất

Lời giải chi tiết :

Nói “một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý” là nói đến hiện tượng đa nghĩa.

Câu 6 :

Trong các câu sau, câu nào sai về lỗi dùng từ?

 • A

  Khủng long là loại động vật đã bị tuyệt tự

 • B

  Truyện Kiều là một tuyệt tác văn học bằng chữ Nôm của Nguyễn Du

 • C

  Bà tôi là người chuyên nghiên cứu những hồ sơ tuyệt mật

 • D

  Cô ấy có vẻ đẹp tuyệt trần!

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ xem câu nào chưa hợp lý

Lời giải chi tiết :

Từ sai là từ tuyệt tự (không có con), trong khi thực tế loài khủng long là động vật bị tuyệt chủng.

Câu 7 :

 Nghĩa gốc của từ “chân” là gì?

 • A

  Chân con người, được coi là biểu tượng của cương vị, phận sự của một người với tư cách thành viên của một tổ chức

 • B

  Bộ phận dưới dùng của một đồ dùng, có tác dụng đỡ cho các bộ phận khác

 • C

  Phần dưới cùng của một số vật, tiếp giáp và bám chặt vào mặt nền

 • D

  Bộ phận dưới cùng của cơ thể con người hay động vật, dùng để đi đứng, thường được coi là biểu tượng của hoạt động đi lại của con người.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xem đáp án nào phù hợp

Lời giải chi tiết :

 “Chân” là phận dưới cùng của cơ thể con người hay động vật, dùng để đi đứng, thường được coi là biểu tượng của hoạt động đi lại của con người.

Câu 8 :

Bài ca dao sau có hiện tượng từ:

Bà già đi chợ cầu Đông

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng

Thầy bói gieo quẻ nói rằng

Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn.

 • A

  Hiện tượng từ đồng âm

 • B

  Hiện tượng từ đồng nghĩa

 • C

  Hiện tượng từ trái nghĩa

 • D

  Hiện tượng từ nhiều nghĩa

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xem bài ca dao thú vị nhờ đâu

Lời giải chi tiết :

Từ 2 từ lợi ở đây đồng âm nhưng khác nghĩa. Lợi 1: tính từ chỉ lợi ích. Lợi 2: danh từ, chỉ một phần trong khoang miệng, nơi răng mọc.

close