Trắc nghiệm Lý thuyết về Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống là gì?

 • A

  Là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ
    

 • B

  Là bàn về một vấn đề về tư tưởng đạo lý trong đời sống xã hội
     

 • C

  Cả A và B đều đúng
    

 • D

  Cả A và B đều sai

Câu 2 :

Yêu cầu về mặt nội dung khi viết văn nghị luận về một hiện tượng đời sống?

 • A

  Bài viết phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề
    

 • B

  Phân tích được mặt đúng, sai, mặt lợi, hại của nó
     

 • C

  Chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết
     

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

Về hình thức, bài viết phải đáp ứng:

1. bố cục

2. luận điểm

3. luận cứ

4. lời văn

a. rõ ràng

b.mạch lạc

c. sống động

d. xác thực

Câu 4 :

Trong các đề bài sau, đề nào thuộc đề bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống?

 • A

  Phân tích vẻ đẹp nhân vật ông Sáu trong Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

 • B

  Suy nghĩ về vấn nạn bạo lực học đường ngày nay

 • C

  Cảm nghĩ về khổ thơ đầu bài Ánh trăng

 • D

  Suy nghĩ về câu nói “Uống nước nhớ nguồn”

Câu 5 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Các đề bài sau là những đề bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống đúng hay sai?

A. Suy nghĩ về đức tính trung thực

Đúng
Sai

B. Suy nghĩ về vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay

Đúng
Sai

C. Suy nghĩ về hiện tượng nghiện Facebook của giới trẻ

Đúng
Sai

D. Suy nghĩ về câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

Đúng
Sai

E. Suy nghĩ về chiến dịch mùa hè xanh của các bạn trẻ.

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đề bài “Suy nghĩ về hiện tượng nhiều bạn trẻ thích khẳng định cái tôi của mình bằng cách chụp ảnh tự sướng để tung lên mạng xã hội. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó.” Có phải là đề nghị luận về một hiện tượng đời sống không?

A. Có

B. Không

Câu 7 :

Cho đoạn văn sau:

“Do sự phát triển kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin kết hợp với sự xâm nhập tràn lan của các nền văn hóa ngoại lai khiến cho nhận thức của học sinh về ngôn ngữ giao tiếp, văn hóa và đạo đức trở nên lệch lạc và gây ra các hành vi giao tiếp thiếu chuẩn mực, thiếu trong sáng, lễ độ. Do lối sống đua đòi, thực dụng, dễ dãi của một số bạn trẻ dẫn đến sự suy thoái nhân cách và đạo đức, từ đó ảnh hưởng đến thế hệ học sinh trong trường học. Từ một vài cá nhân, nói tục chửi thề trở thành một hiện tượng tràn lan và ngày càng ảnh hưởng sâu sắc trong lứa tuổi học sinh”.

 

Đoạn văn trên nghị luận về hiện tượng gì?

 • A

  Hiện tượng nghiện facebook của giới trẻ ngày nay

 • B

  Hiện tượng nói tục chửi thề

 • C

  Vấn nạn bạo lực học đường

 • D

  Hiện tượng môi trường bị ô nhiễm hiện nay.

Câu 8 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :

“Do sự phát triển kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin kết hợp với sự xâm nhập tràn lan của các nền văn hóa ngoại lai khiến cho nhận thức của học sinh về ngôn ngữ giao tiếp, văn hóa và đạo đức trở nên lệch lạc và gây ra các hành vi giao tiếp
thiếu chuẩn mực, thiếu trong sáng, lễ độ. Do lối sống đua đòi, thực dụng, dễ dãi của một số bạn trẻ dẫn đến sự suy thoái nhân cách và đạo đức, từ đó ảnh hưởng đến thế hệ học sinh trong trường học. Từ một vài cá nhân, nói tục chửi thề trở thành một hiện tượng tràn lan và ngày càng ảnh hưởng sâu sắc trong lứa tuổi học sinh”.

 

 

Đoạn văn trên được trình bày theo hình thức nào?

 • A

  Diễn dịch

 • B

  Quy nạp

 • C

  Song hành

 • D

  Tổng phân hợp

Câu 9 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Do sự phát triển kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin kết hợp với sự xâm nhập tràn lan của các nền văn hóa ngoại lai khiến cho nhận thức của học sinh về ngôn ngữ giao tiếp, văn hóa và đạo đức trở nên lệch lạc và gây ra các hành vi giao tiếp thiếu chuẩn mực, thiếu trong sáng, lễ độ. Do lối sống đua đòi, thực dụng, dễ dãi của một số bạn trẻ dẫn đến sự suy thoái nhân cách và đạo đức, từ đó ảnh hưởng đến thế hệ học sinh trong trường học. Từ một vài cá nhân, nói tục chửi thề trở thành một hiện tượng tràn lan và ngày càng ảnh hưởng sâu sắc trong lứa tuổi học sinh”.

 

Đoạn văn trên nói về nội dung gì?

 • A

  Giải thích hiện tượng

 • B

  Nêu biểu hiện

 • C

  Chỉ ra nguyên nhân

 • D

  Bào học nhận thức

Câu 10 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Do sự phát triển kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin kết hợp với sự xâm nhập tràn lan của các nền văn hóa ngoại lai khiến cho nhận thức của học sinh về ngôn ngữ giao tiếp, văn hóa và đạo đức trở nên lệch lạc và gây ra các hành vi giao tiếp thiếu chuẩn mực, thiếu trong sáng, lễ độ. Do lối sống đua đòi, thực dụng, dễ dãi của một số bạn trẻ dẫn đến sự suy thoái nhân cách và đạo đức, từ đó ảnh hưởng đến thế hệ học sinh trong trường học. Từ một vài cá nhân, nói tục chửi thề trở thành một hiện tượng tràn lan và ngày càng ảnh hưởng sâu sắc trong lứa tuổi học sinh”.

 

Trong câu văn cuối có vai trò gì?

 • A

  Triển khai ý chủ đề
     

 • B

  Triển khai ý của câu trước nó
    

 • C

  Kết lại ý chủ đề của đoạn văn
     

 • D

  Nếu ra một ý chủ đề mới

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống là gì?

 • A

  Là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ
    

 • B

  Là bàn về một vấn đề về tư tưởng đạo lý trong đời sống xã hội
     

 • C

  Cả A và B đều đúng
    

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.

Câu 2 :

Yêu cầu về mặt nội dung khi viết văn nghị luận về một hiện tượng đời sống?

 • A

  Bài viết phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề
    

 • B

  Phân tích được mặt đúng, sai, mặt lợi, hại của nó
     

 • C

  Chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết
     

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề; phân tích mặt sai, mặt đúng, mặt lợi, mặt hại của nó; chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết.

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

Về hình thức, bài viết phải đáp ứng:

1. bố cục

2. luận điểm

3. luận cứ

4. lời văn

a. rõ ràng

b.mạch lạc

c. sống động

d. xác thực

Đáp án

1. bố cục

b.mạch lạc

2. luận điểm

a. rõ ràng

3. luận cứ

d. xác thực

4. lời văn

c. sống động

Lời giải chi tiết :

Về hình thức, bài viết phải có bố cục mạch lạc; có luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, phép lập luận phù hợp; lời văn chính xác, sống động.
Đáp án: 1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - c.

Câu 4 :

Trong các đề bài sau, đề nào thuộc đề bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống?

 • A

  Phân tích vẻ đẹp nhân vật ông Sáu trong Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

 • B

  Suy nghĩ về vấn nạn bạo lực học đường ngày nay

 • C

  Cảm nghĩ về khổ thơ đầu bài Ánh trăng

 • D

  Suy nghĩ về câu nói “Uống nước nhớ nguồn”

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại khái niệm của Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống rồi suy ra câu rả lời đúng

Lời giải chi tiết :

- Đề A, C nghị luận về tác phẩm văn học.
- Đề D nghị luận về tư tưởng đạo lí.
- Đề B nghị luận về hiện tượng bạo lực trong học đường.

Câu 5 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Các đề bài sau là những đề bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống đúng hay sai?

A. Suy nghĩ về đức tính trung thực

Đúng
Sai

B. Suy nghĩ về vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay

Đúng
Sai

C. Suy nghĩ về hiện tượng nghiện Facebook của giới trẻ

Đúng
Sai

D. Suy nghĩ về câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

Đúng
Sai

E. Suy nghĩ về chiến dịch mùa hè xanh của các bạn trẻ.

Đúng
Sai
Đáp án

A. Suy nghĩ về đức tính trung thực

Đúng
Sai

B. Suy nghĩ về vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay

Đúng
Sai

C. Suy nghĩ về hiện tượng nghiện Facebook của giới trẻ

Đúng
Sai

D. Suy nghĩ về câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

Đúng
Sai

E. Suy nghĩ về chiến dịch mùa hè xanh của các bạn trẻ.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống rồi suy ra câu rả lời đúng.

Lời giải chi tiết :

+ Câu A, D suy nghĩ về những tư tưởng đạo lí
+ Câu B, C, E suy nghĩ về các hiện tượng đang diễn ra trong xã hội.


- Đáp án:
+ A: sai
+ B: đúng
+ C: đúng
+ D: sai
+ E: đúng.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đề bài “Suy nghĩ về hiện tượng nhiều bạn trẻ thích khẳng định cái tôi của mình bằng cách chụp ảnh tự sướng để tung lên mạng xã hội. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó.” Có phải là đề nghị luận về một hiện tượng đời sống không?

A. Có

B. Không

Đáp án

A. Có

B. Không

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống rồi suy ra câu rả lời đúng.

Lời giải chi tiết :

Đề yêu cầu nghị luận về hiện tượng: thích thể hiện cái tôi của các bạn trẻ ngày nay.

Câu 7 :

Cho đoạn văn sau:

“Do sự phát triển kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin kết hợp với sự xâm nhập tràn lan của các nền văn hóa ngoại lai khiến cho nhận thức của học sinh về ngôn ngữ giao tiếp, văn hóa và đạo đức trở nên lệch lạc và gây ra các hành vi giao tiếp thiếu chuẩn mực, thiếu trong sáng, lễ độ. Do lối sống đua đòi, thực dụng, dễ dãi của một số bạn trẻ dẫn đến sự suy thoái nhân cách và đạo đức, từ đó ảnh hưởng đến thế hệ học sinh trong trường học. Từ một vài cá nhân, nói tục chửi thề trở thành một hiện tượng tràn lan và ngày càng ảnh hưởng sâu sắc trong lứa tuổi học sinh”.

 

Đoạn văn trên nghị luận về hiện tượng gì?

 • A

  Hiện tượng nghiện facebook của giới trẻ ngày nay

 • B

  Hiện tượng nói tục chửi thề

 • C

  Vấn nạn bạo lực học đường

 • D

  Hiện tượng môi trường bị ô nhiễm hiện nay.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống rồi suy ra câu rả lời đúng.

Lời giải chi tiết :

Đề nghị luận về hiện tượng: nói tục chửi thề.

Câu 8 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :

“Do sự phát triển kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin kết hợp với sự xâm nhập tràn lan của các nền văn hóa ngoại lai khiến cho nhận thức của học sinh về ngôn ngữ giao tiếp, văn hóa và đạo đức trở nên lệch lạc và gây ra các hành vi giao tiếp
thiếu chuẩn mực, thiếu trong sáng, lễ độ. Do lối sống đua đòi, thực dụng, dễ dãi của một số bạn trẻ dẫn đến sự suy thoái nhân cách và đạo đức, từ đó ảnh hưởng đến thế hệ học sinh trong trường học. Từ một vài cá nhân, nói tục chửi thề trở thành một hiện tượng tràn lan và ngày càng ảnh hưởng sâu sắc trong lứa tuổi học sinh”.

 

 

Đoạn văn trên được trình bày theo hình thức nào?

 • A

  Diễn dịch

 • B

  Quy nạp

 • C

  Song hành

 • D

  Tổng phân hợp

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại các hình thức trình bày của đoạn văn.

Lời giải chi tiết :

- Đoạn văn diễn dịch: Đoạn diễn dịch là đoạn văn trong đó câu chủ đề mang ý nghĩa khái quát đứng ở đầu đoạn, các câu còn lại triển khai cụ thể ý của câu chủ đề, bổ sung, làm rõ cho câu chủ đề. 
- Đoạn văn qui nạp: Đoạn qui nạp là đoạn văn được trình bày đi từ các ý nhỏ đến ý lớn, từ các ý chi tiết đến ý khái quát, từ ý luận cứ cụ thể đến ý kết luận bao trùm.
- Đoạn văn song hành (Không có câu chủ đề): Đây là đoạn văn có các câu triển khai nội dung song song nhau, không nội dung nào bao trùm lên nội dung nào. 
-  Đoạn tổng – phân – hợp (Có câu chủ đề ở đầu và cuối đoạn văn): Đoạn tổng –
phân – hợp là đoạn văn phối hợp diễn dịch với qui nạp. Câu mở đầu đoạn nêu ý khái quát bậc một, các câu tiếp theo triển khai cụ thể ý khái quát. Câu kết đoạn là ý khái quát bậc hai mang tính chất nâng cao, mở rộng.
=> Đoạn văn trên viết theo hình thức tổng phân hợp.

Câu 9 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Do sự phát triển kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin kết hợp với sự xâm nhập tràn lan của các nền văn hóa ngoại lai khiến cho nhận thức của học sinh về ngôn ngữ giao tiếp, văn hóa và đạo đức trở nên lệch lạc và gây ra các hành vi giao tiếp thiếu chuẩn mực, thiếu trong sáng, lễ độ. Do lối sống đua đòi, thực dụng, dễ dãi của một số bạn trẻ dẫn đến sự suy thoái nhân cách và đạo đức, từ đó ảnh hưởng đến thế hệ học sinh trong trường học. Từ một vài cá nhân, nói tục chửi thề trở thành một hiện tượng tràn lan và ngày càng ảnh hưởng sâu sắc trong lứa tuổi học sinh”.

 

Đoạn văn trên nói về nội dung gì?

 • A

  Giải thích hiện tượng

 • B

  Nêu biểu hiện

 • C

  Chỉ ra nguyên nhân

 • D

  Bào học nhận thức

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung đoạn văn

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn nêu lên hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện tượng nói tục chửi thề.

Câu 10 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Do sự phát triển kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin kết hợp với sự xâm nhập tràn lan của các nền văn hóa ngoại lai khiến cho nhận thức của học sinh về ngôn ngữ giao tiếp, văn hóa và đạo đức trở nên lệch lạc và gây ra các hành vi giao tiếp thiếu chuẩn mực, thiếu trong sáng, lễ độ. Do lối sống đua đòi, thực dụng, dễ dãi của một số bạn trẻ dẫn đến sự suy thoái nhân cách và đạo đức, từ đó ảnh hưởng đến thế hệ học sinh trong trường học. Từ một vài cá nhân, nói tục chửi thề trở thành một hiện tượng tràn lan và ngày càng ảnh hưởng sâu sắc trong lứa tuổi học sinh”.

 

Trong câu văn cuối có vai trò gì?

 • A

  Triển khai ý chủ đề
     

 • B

  Triển khai ý của câu trước nó
    

 • C

  Kết lại ý chủ đề của đoạn văn
     

 • D

  Nếu ra một ý chủ đề mới

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung câu cuối

Lời giải chi tiết :

Câu cuối có nội dung kết lại chủ đề mà đoạn văn nói tới (nguyên nhân dẫn đến việc nói tục chửi thề).

close