Trắc nghiệm Tác giả Bằng Việt Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Bằng Việt có tên khai sinh là gì?

 • A

  Nguyễn Bằng Việt

 • B

  Nguyễn Việt Bằng

 • C

  Trần Bằng Việt

 • D

  Trần Việt Bằng

Câu 2 :

Bằng Việt từng đi du học ở đâu?

 • A

  Nhật Bản

 • B

  Trung Quốc

 • C

  Hàn Quốc

 • D

  Liên Xô

Câu 3 :

Vào những năm 1970, Bằng Việt đã tham gia công tác ở chiến trường nào?

 • A

  Miền Nam

 • B

  Trường Sơn

 • C

  Bình Trị Thiên

 • D

  Miền Bắc

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bằng Việt từng được bầu làm Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác giả bắt đầu làm thơ từ khi công tác ở chiến trường Bình Trị Thiên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Đâu là tập thơ đầu tay của Bằng Việt?

 • A

  Hương cây – Bếp lửa

 • B

  Đầu súng trăng treo

 • C

  Thơ điên

 • D

  Khối tình con

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ngoài sáng tác, bằng Việt còn dịch thơ, biên soạn từ điển và làm chính trị, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bếp lửa phản ánh hình ảnh của tác giả và người bà của mình, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bằng Việt có tên khai sinh là gì?

 • A

  Nguyễn Bằng Việt

 • B

  Nguyễn Việt Bằng

 • C

  Trần Bằng Việt

 • D

  Trần Việt Bằng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bằng Việt có tên khai sinh là Nguyễn Việt Bằng

Câu 2 :

Bằng Việt từng đi du học ở đâu?

 • A

  Nhật Bản

 • B

  Trung Quốc

 • C

  Hàn Quốc

 • D

  Liên Xô

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bằng Việt từng đi du học ở Liên Xô

Câu 3 :

Vào những năm 1970, Bằng Việt đã tham gia công tác ở chiến trường nào?

 • A

  Miền Nam

 • B

  Trường Sơn

 • C

  Bình Trị Thiên

 • D

  Miền Bắc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1970, ông tham gia công tác ở chiến trường Bình Trị Thiên.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bằng Việt từng được bầu làm Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bằng Việt từng được bầu làm Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội (1983 – 1989)

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác giả bắt đầu làm thơ từ khi công tác ở chiến trường Bình Trị Thiên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bằng Việt làm thơ từ năm 13 tuổi

Câu 6 :

Đâu là tập thơ đầu tay của Bằng Việt?

 • A

  Hương cây – Bếp lửa

 • B

  Đầu súng trăng treo

 • C

  Thơ điên

 • D

  Khối tình con

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hương cây – Bếp lửa là tập thơ đầu tay của Bằng Việt.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ngoài sáng tác, bằng Việt còn dịch thơ, biên soạn từ điển và làm chính trị, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ngoài sáng tác, bằng Việt còn dịch thơ, biên soạn từ điển và giữ nhiều chức vụ trong bộ máy chính trị.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bếp lửa phản ánh hình ảnh của tác giả và người bà của mình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại hình ảnh người cháu và tìm hiểu thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Bà và cháu trong bếp lửa chính là hiện thân của tác giả và người bà của mình.

close