Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Tôi và chúng ta Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Xung đột chủ yếu trong đoạn trích là xung đột nào?

 • A

  Xung đột giữa các kiểu tính cách khác nhau

 • B

  Xung đột giữa các lối sống khác nhau

 • C

  Xung đột giữa tư tưởng bảo thủ và đổi mới

 • D

  Xung đột giữa đội ngũ lãnh đạo và công nhân

Câu 2 :

Xung đột được thể hiện qua đoạn trích thuộc phần nào của vở kịch?

 • A

  Bắt đầu xung đột

 • B

  Xung đột cao trào

 • C

  Xung đột phát triển

 • D

  Xung đột được giải quyết

Câu 3 :

Hoàng Việt và Sơn đại diện cho bộ phận nào?

 • A

  Tư tưởng mới, tiến bộ

 • B

  A dua và ba phải

 • C

  Bảo thủ và có phần cứng nhắc

 • D

  Không thay đổi, trì trệ

Câu 4 :

Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng nhất về tính cách nhân vật Hoàng Việt đoạn trích?

 • A

  Năng động và quyết đoán

 • B

  Giỏi về chuyên môn và tổ chức

 • C

  Năng động nhưng có phần cứng nhắc

 • D

  Giỏi tổ chức nhưng chưa thật mạnh dạn

Câu 5 :

Câu “sự thật không đứng yên, cuộc sống không đứng yên một chỗ, có cái hôm qua đúng, hôm nay nó là vật cản” thể hiện rõ phẩm chất gì của người nói?

 • A

  Thẳng thắn và trung thực

 • B

  Tư duy biện chứng và khát khao đổi mới

 • C

  Thông minh và nhạy bén

 • D

  Chín chắn trong suy nghĩ và hành động

Câu 6 :

Bảo thủ, cứng nhắc, nhiều tham vọng là những nhận xét của nhân vật nào trong vở kịch?

 • A

  Hoàng Việt

 • B

  Lê Sơn

 • C

  Nguyễn Chính 

 • D

   Trương

Câu 7 :

Nghệ thuật nổi bật nhất của vở kịch Tôi và chúng ta là gì?

 • A

  Tạo xung đột và phát triển xung đột

 • B

  Ngôn ngữ nhân vạt giàu cá tính

 • C

  Xây dựng những biến cố giàu kịch tính

 • D

  Tổ chức đối thoại sinh động

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Vở kịch Tôi và chúng ta thể hiện cuộc đấu tranh gay gắt, để phát triển sản xuất, để đem lại quyền lợi, hạnh phúc cho mọi người, cần phá bỏ cách nghĩ, cơ chế lạc hậu, cũ kĩ, cần mạnh dạn đổi mới phương thức tổ chức, lề lối hoạt động, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Xung đột chủ yếu trong đoạn trích là xung đột nào?

 • A

  Xung đột giữa các kiểu tính cách khác nhau

 • B

  Xung đột giữa các lối sống khác nhau

 • C

  Xung đột giữa tư tưởng bảo thủ và đổi mới

 • D

  Xung đột giữa đội ngũ lãnh đạo và công nhân

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Xung đột chủ yếu trong đoạn trích là xung đột giữa tư tưởng bảo thủ và đổi mới

Câu 2 :

Xung đột được thể hiện qua đoạn trích thuộc phần nào của vở kịch?

 • A

  Bắt đầu xung đột

 • B

  Xung đột cao trào

 • C

  Xung đột phát triển

 • D

  Xung đột được giải quyết

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Khi bắt đầu vở kịch, xung đột đã được thể hiện

Câu 3 :

Hoàng Việt và Sơn đại diện cho bộ phận nào?

 • A

  Tư tưởng mới, tiến bộ

 • B

  A dua và ba phải

 • C

  Bảo thủ và có phần cứng nhắc

 • D

  Không thay đổi, trì trệ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoàng Việt (giám đốc) và Sơn (kĩ sư): Tư tưởng mới, tiến bộ, dám nghĩ, dám làm

Câu 4 :

Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng nhất về tính cách nhân vật Hoàng Việt đoạn trích?

 • A

  Năng động và quyết đoán

 • B

  Giỏi về chuyên môn và tổ chức

 • C

  Năng động nhưng có phần cứng nhắc

 • D

  Giỏi tổ chức nhưng chưa thật mạnh dạn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hoàng Việt là người giỏi về chuyên môn và tổ chức

Câu 5 :

Câu “sự thật không đứng yên, cuộc sống không đứng yên một chỗ, có cái hôm qua đúng, hôm nay nó là vật cản” thể hiện rõ phẩm chất gì của người nói?

 • A

  Thẳng thắn và trung thực

 • B

  Tư duy biện chứng và khát khao đổi mới

 • C

  Thông minh và nhạy bén

 • D

  Chín chắn trong suy nghĩ và hành động

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ lời thoại trên

Lời giải chi tiết :

Câu nói trên thể hiện tư duy biện chứng và khát khao đổi mới

Câu 6 :

Bảo thủ, cứng nhắc, nhiều tham vọng là những nhận xét của nhân vật nào trong vở kịch?

 • A

  Hoàng Việt

 • B

  Lê Sơn

 • C

  Nguyễn Chính 

 • D

   Trương

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

 Các nhận xét trên nhằm chỉ nhân vật Trương

Câu 7 :

Nghệ thuật nổi bật nhất của vở kịch Tôi và chúng ta là gì?

 • A

  Tạo xung đột và phát triển xung đột

 • B

  Ngôn ngữ nhân vạt giàu cá tính

 • C

  Xây dựng những biến cố giàu kịch tính

 • D

  Tổ chức đối thoại sinh động

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xem đâu là nghệ thuật nổi bật nhất

Lời giải chi tiết :

Tạo xung đột và phát triển xung đột là nghệ thuật nổi bật nhất

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Vở kịch Tôi và chúng ta thể hiện cuộc đấu tranh gay gắt, để phát triển sản xuất, để đem lại quyền lợi, hạnh phúc cho mọi người, cần phá bỏ cách nghĩ, cơ chế lạc hậu, cũ kĩ, cần mạnh dạn đổi mới phương thức tổ chức, lề lối hoạt động, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ nhận xét

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng

close