Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Sang thu Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Sang Thu được sáng tác trong giai đoạn nào?

 • A

  1930 - 1945
    

 • B

  1954 - 1975
    

 • C

  1945 - 1954
     

 • D

  1975 - 2000

Câu 2 :

Bài thơ Sang thu được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Lục bát
     

 • B

  Ngũ ngôn
    

 • C

  Song thất lục bát
     

 • D

  Thất ngôn tứ tuyệt

Câu 3 :

Nhận xét nào đúng nhất về nội dung bài thơ "Sang thu"?

 • A

  Bài thơ là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời.

 • B

  Bài thơ là những cảm nhận, suy ngẫm về tình cảm gia đình nói chung.

 • C

  Bài thơ thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước.

   

 • D

  Bài thơ là những cảm nhận tinh tế về sự biến chuyển của đất trời qua đó bộc lộ tình yêu thiết tha với thiên nhiên của một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc

Câu 4 :

Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ?

 • A

  Hình ảnh sinh động hấp dẫn.

 • B

  Cảnh tượng tự nhiên chân thực.

 • C

  Ngôn ngữ thơ trong sáng, giản dị

 • D

  Tất cả các phương án trên.

Câu 5 :

Bài thơ ra đời trong bối cảnh nào của đất nước?

 • A

  Kháng chiến chống Mỹ

 • B

  Kháng chiến chống Pháp

 • C

  Đất nước mới thống nhất, hòa bình

 • D

  Đất nước đang trong thời kì đổi mới

Câu 6 :

Bài thơ Sang thu in trong tập thơ nào?

 • A

  Hoa dọc chiến hào

 • B

  Từ chiến hào đến thành phố

 • C

  Như mây mùa xuân

 • D

  Hoa ngày thường – Chim báo bão

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có ý kiến cho rằng “Sang thu không chỉ nói về việc giao mùa của thiên mà đây còn là một trong những mùa thu hòa bình đầu tiên có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước”

A. Đúng

B. Sai

Câu 8 :

Sang thu bắt nguồn từ cảm xúc nào?

 • A

  Cảm xúc về vẻ đẹp và truyền thống của đất nước
     

 • B

  Cảm xúc về vẻ đẹp của thiên nhiên lúc sang thu
    

 • C

  Cảm xúc về vẻ đẹp của Hà Nội

     

 • D

  Cảm xúc về thời điểm lịch sử đáng nhớ của dân tộc

Câu 9 :

Ý nào nêu đúng nhất về giọng điệu của bài thơ?

 • A

  Hào hùng, mạnh mẽ
     

 • B

  Bâng khuâng, xao xuyến
    

 • C

  Trong sáng, thiết tha
     

 • D

  Nghiêm trang, thành kính

Câu 10 :

Bài thơ muốn gửi đi thông điệp gì?

 • A

  Thiên nhiên là điều tuyệt vời của cuộc sống.

 • B

  Sống là cống hiến.

 • C

  Con người khi trải qua nhiều thử thách sẽ trở nên vững vàng hơn trước cuộc đời.
  .

 • D

  Hãy chậm rãi để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Sang Thu được sáng tác trong giai đoạn nào?

 • A

  1930 - 1945
    

 • B

  1954 - 1975
    

 • C

  1945 - 1954
     

 • D

  1975 - 2000

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ ra đời gần cuối năm 1977

Câu 2 :

Bài thơ Sang thu được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Lục bát
     

 • B

  Ngũ ngôn
    

 • C

  Song thất lục bát
     

 • D

  Thất ngôn tứ tuyệt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thuộc thể ngũ ngôn

Câu 3 :

Nhận xét nào đúng nhất về nội dung bài thơ "Sang thu"?

 • A

  Bài thơ là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời.

 • B

  Bài thơ là những cảm nhận, suy ngẫm về tình cảm gia đình nói chung.

 • C

  Bài thơ thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước.

   

 • D

  Bài thơ là những cảm nhận tinh tế về sự biến chuyển của đất trời qua đó bộc lộ tình yêu thiết tha với thiên nhiên của một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ là những cảm nhận thực sự tinh tế cùng sự quan sát vô cùng tỉ mỉ của tác giả về sự biến chuyển của đất trời từ cuối mùa hạ sang thu. Từ đó bộc lộ tình yêu thiết tha với thiên nhiên của một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc.

Câu 4 :

Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ?

 • A

  Hình ảnh sinh động hấp dẫn.

 • B

  Cảnh tượng tự nhiên chân thực.

 • C

  Ngôn ngữ thơ trong sáng, giản dị

 • D

  Tất cả các phương án trên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ viết theo thể thơ năm chữ, sử dụng rất nhiều những hình ảnh sinh động hấp dẫn, cảnh tượng được miêu tả tự nhiên chân thực, ngôn ngữ thơ trong sáng, giản dị, gợi nhiều cảm xúc.

Câu 5 :

Bài thơ ra đời trong bối cảnh nào của đất nước?

 • A

  Kháng chiến chống Mỹ

 • B

  Kháng chiến chống Pháp

 • C

  Đất nước mới thống nhất, hòa bình

 • D

  Đất nước đang trong thời kì đổi mới

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ ra đời gần cuối năm 1977 khi đất nước mới thống nhất hòa bình.

Câu 6 :

Bài thơ Sang thu in trong tập thơ nào?

 • A

  Hoa dọc chiến hào

 • B

  Từ chiến hào đến thành phố

 • C

  Như mây mùa xuân

 • D

  Hoa ngày thường – Chim báo bão

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lời giải: Bài thơ ra đời gần cuối năm 1977 khi đất nước mới thống nhất hòa bình, in trong tập “Từ chiến hào đến thành phố”, xuất bản năm 1991.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có ý kiến cho rằng “Sang thu không chỉ nói về việc giao mùa của thiên mà đây còn là một trong những mùa thu hòa bình đầu tiên có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước”

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Bài thơ ra đời gần cuối năm 1977

Đáp án: A

Câu 8 :

Sang thu bắt nguồn từ cảm xúc nào?

 • A

  Cảm xúc về vẻ đẹp và truyền thống của đất nước
     

 • B

  Cảm xúc về vẻ đẹp của thiên nhiên lúc sang thu
    

 • C

  Cảm xúc về vẻ đẹp của Hà Nội

     

 • D

  Cảm xúc về thời điểm lịch sử đáng nhớ của dân tộc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sang thu là một bức thông điệp lúc giao mùa. Mùa hạ dần qua, mùa thu tới, khoảnh khắc ấy được diễn tả bằng sự rung cảm tinh tế, sự trải nghiệm sâu sắc của nhà thơ. Mạch cảm xúc xuyên suốt với hai nội dung nổi bật: cảm nhận về thiên nhiên lúc sang thu và suy ngẫm về đời người khi chớm thu.

Câu 9 :

Ý nào nêu đúng nhất về giọng điệu của bài thơ?

 • A

  Hào hùng, mạnh mẽ
     

 • B

  Bâng khuâng, xao xuyến
    

 • C

  Trong sáng, thiết tha
     

 • D

  Nghiêm trang, thành kính

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm dựa vào những câu chữ và rút ra giọng điệu cả bài thơ.

Lời giải chi tiết :

Bài thơ mang giọng điệu bâng khuâng, xao xuyến.

Câu 10 :

Bài thơ muốn gửi đi thông điệp gì?

 • A

  Thiên nhiên là điều tuyệt vời của cuộc sống.

 • B

  Sống là cống hiến.

 • C

  Con người khi trải qua nhiều thử thách sẽ trở nên vững vàng hơn trước cuộc đời.
  .

 • D

  Hãy chậm rãi để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại giá trị nội dung từ đó suy ra thông điệp bài thơ.

Lời giải chi tiết :

Bài thơ muốn gửi đi thông điệp về đời người lúc chớm thu, đó là khi đã đi qua mọi khó khăn, con người sẽ trở nên vững vàng trước cuộc sống.

close