Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Đình Thi ?

 • A

  Hải Dương

 • B

  Hải Phòng

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hà Nam

Câu 2 :

Nhận định nào dưới đây nói chính xác về Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Là người sáng tác nhạc

 • B

  Làm thơ

 • C

  Viết tiểu luận phê bình

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 3 :

Sáng tác của Nguyễn Đình Thi thường viết về đề tài gì?

 • A

  Tình cảm gia đình

 • B

  Các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

 • C

  Tình yêu lứa đôi

 • D

  Tình yêu cuộc sống

Câu 4 :

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Đình Thi có đặc điểm:

 • A

  Suy tưởng triết lý, mang vẻ đẹp trí tuệ và sự đa dạng, phong phú của hình ảnh thơ được sáng tạo bởi một ngòi bút thông minh, tài hoa.

 • B

  Bình dị, chân chất, sâu lắng và nhiều suy tư.

 • C

  Tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại.

 • D

  Tất cả đều sai.

Câu 5 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ văn của Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Thường phản ánh kịp thời cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến.

 • B

  Thơ ông tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều tìm tòi

 • C

  Vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian.

 • D

  Các tác phẩm của ông đều mang tính thời sự về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

Câu 6 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Cuộc đời ông gặp nhiều mất mát, gian truân.

 • B

  Ông tham gia kháng chiến và giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng.

 • C

  Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự

 • D

  Ông phát minh ra nhiều công trình khoa học nổi tiếng.

Câu 7 :

Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

  1998

Câu 8 :

Nguyễn Đình Thi có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực nào?

 • A

  Thơ ca.

 • B

  Tiểu thuyết, kịch.

 • C

  Tiểu luận phê bình.

 • D

  Tất cả các lĩnh vực trên.

Câu 9 :

Nguyễn Đình Thi thuộc thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành trong cuộc kháng chiến nào?

 • A

  Chống Pháp

 • B

  Chống Mĩ

 • C

  Cả hai cuộc kháng chiến

 • D

  Không có cuộc kháng chiến nào

Câu 10 :

Đâu không phải là sáng tác của Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Đất nước

 • B

  Lá đỏ

 • C

  Nhớ

 • D

  Ánh trăng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Đình Thi ?

 • A

  Hải Dương

 • B

  Hải Phòng

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hà Nam

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Thi quê quán ở Hà Nội.

Câu 2 :

Nhận định nào dưới đây nói chính xác về Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Là người sáng tác nhạc

 • B

  Làm thơ

 • C

  Viết tiểu luận phê bình

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Thi được xem là một nghệ sĩ đa tài, ông sáng tác nhạc, làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch, tiểu luận phê bình.

Câu 3 :

Sáng tác của Nguyễn Đình Thi thường viết về đề tài gì?

 • A

  Tình cảm gia đình

 • B

  Các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

 • C

  Tình yêu lứa đôi

 • D

  Tình yêu cuộc sống

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm của ông đều mang tính thời sự về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

Câu 4 :

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Đình Thi có đặc điểm:

 • A

  Suy tưởng triết lý, mang vẻ đẹp trí tuệ và sự đa dạng, phong phú của hình ảnh thơ được sáng tạo bởi một ngòi bút thông minh, tài hoa.

 • B

  Bình dị, chân chất, sâu lắng và nhiều suy tư.

 • C

  Tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại.

 • D

  Tất cả đều sai.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thơ ông tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại.

Câu 5 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ văn của Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Thường phản ánh kịp thời cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến.

 • B

  Thơ ông tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều tìm tòi

 • C

  Vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian.

 • D

  Các tác phẩm của ông đều mang tính thời sự về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại đặc điểm thơ văn

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian .

Câu 6 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Cuộc đời ông gặp nhiều mất mát, gian truân.

 • B

  Ông tham gia kháng chiến và giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng.

 • C

  Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự

 • D

  Ông phát minh ra nhiều công trình khoa học nổi tiếng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Thi tham gia kháng chiến và giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng.

Câu 7 :

Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

  1998

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm 1996.

Câu 8 :

Nguyễn Đình Thi có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực nào?

 • A

  Thơ ca.

 • B

  Tiểu thuyết, kịch.

 • C

  Tiểu luận phê bình.

 • D

  Tất cả các lĩnh vực trên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Thi được xem là một nghệ sĩ đa tài, ông sáng tác nhạc, làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch, tiểu luận phê bình. Ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp đáng trân trọng.

Câu 9 :

Nguyễn Đình Thi thuộc thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành trong cuộc kháng chiến nào?

 • A

  Chống Pháp

 • B

  Chống Mĩ

 • C

  Cả hai cuộc kháng chiến

 • D

  Không có cuộc kháng chiến nào

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông thuộc thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp.

Câu 10 :

Đâu không phải là sáng tác của Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Đất nước

 • B

  Lá đỏ

 • C

  Nhớ

 • D

  Ánh trăng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Thi có những sáng tác thơ tiêu biểu: Người chiến sỹ (1958); Bài thơ Hắc Hải (1958); Dòng sông trong xanh (1974); Tia nắng (1985); Đất nước (1948 -1955); Nhớ; Lá đỏ....

close