Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Những ngôi sao xa xôi được viết theo thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết
    

 • B

  Hồi kí
     

 • C

  Truyện ngắn
     

 • D

  Kịch

Câu 2 :

Tác phẩm viết năm bao nhiêu?

 • A

  1970

 • B

  1971

 • C

  1972

 • D

  1973

Câu 3 :

Tác phẩm Những ngôi sao xa xôi do ai sáng tác?

 • A

  Hữu Thỉnh
     

 • B

  Nguyễn Thành Long
    

 • C

  Nguyễn Minh Châu

    

 • D

  Lê Minh Khuê

Câu 4 :

Truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi ra đời vào thời kì nào?

 • A

  Thời kì kháng chiến chống Pháp diễn ra ác liệt
    

 • B

  Thời kì kháng chiến chống Mĩ diễn ra ác liệt
     

 • C

  Chiến tranh vừa kết thúc
     

 • D

  Đất nước đổi mới

Câu 5 :

Nội dung chính được thể hiện trong truyện Những ngôi sao xa xôi là gì?

 • A

  Cuộc sống gian khó ở Trường Sơn trong những năm tháng chống Mĩ
    

 • B

  Vẻ đẹp của những người chiến sĩ lái xe ở Trường Sơn

 • C

  Vẻ đẹp của những người lính công binh trên con đường Trường Sơn
     

 • D

  Vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn

Câu 6 :

Văn bản "Những ngôi sao xa xôi" được viết theo phương thức biểu đạt nào chính?

 • A

  Tự sự
    

 • B

  Miêu tả
     

 • C

  Nghị luận
     

 • D

  Hành chính công vụ

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện "Những ngôi sao xa xôi" được kể bằng ngôi thứ ba, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 :

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm nghệ thuật nổi bật của truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi?

 • A

  Tổ chức đối thoại và miêu tả hành động của nhân vật
     

 • B

  Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên
     

 • C

  Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật
    

 • D

  Cách kể chuyện tự nhiên

Câu 9 :

Tác dụng của cách kể theo ngôi thứ nhất ở trong truyện "Những ngôi sao xa xôi"?

 • A

  Thể hiện được thế giới tâm hồn cảm xúc của nhân vật

 • B

  Thể hiện được sự khách quan trong cái nhìn đối với các sự việc

 • C

  Tăng tính chân thực cho câu chuyện

 • D

  A và C

Câu 10 :

Nhan đề Những ngôi sao xa xôi nói lên ý nghĩa gì?

 • A

  Khoảng cách của những ngôi sao trên bầu trời

 • B

  Những ngôi sao trên bầu trời rất đẹp

 • C

  Nói về những cô thanh niên xung phong đẹp như những vì sao sáng trên bầu trời

 • D

  Những ngôi sao trên bầu trời tuy đẹp nhưng rất xa xôi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Những ngôi sao xa xôi được viết theo thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết
    

 • B

  Hồi kí
     

 • C

  Truyện ngắn
     

 • D

  Kịch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 2 :

Tác phẩm viết năm bao nhiêu?

 • A

  1970

 • B

  1971

 • C

  1972

 • D

  1973

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn “Nhưng ngôi sao xa xôi” được viết năm 1971

Câu 3 :

Tác phẩm Những ngôi sao xa xôi do ai sáng tác?

 • A

  Hữu Thỉnh
     

 • B

  Nguyễn Thành Long
    

 • C

  Nguyễn Minh Châu

    

 • D

  Lê Minh Khuê

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn “Nhưng ngôi sao xa xôi” do Lê Minh Khuê sáng tác

Câu 4 :

Truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi ra đời vào thời kì nào?

 • A

  Thời kì kháng chiến chống Pháp diễn ra ác liệt
    

 • B

  Thời kì kháng chiến chống Mĩ diễn ra ác liệt
     

 • C

  Chiến tranh vừa kết thúc
     

 • D

  Đất nước đổi mới

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn “Nhưng ngôi sao xa xôi” được viết năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra vô cùng ác liệt, lúc đó tác giả từng là chiến sĩ thanh niên xung phong ở Trường Sơn.

Câu 5 :

Nội dung chính được thể hiện trong truyện Những ngôi sao xa xôi là gì?

 • A

  Cuộc sống gian khó ở Trường Sơn trong những năm tháng chống Mĩ
    

 • B

  Vẻ đẹp của những người chiến sĩ lái xe ở Trường Sơn

 • C

  Vẻ đẹp của những người lính công binh trên con đường Trường Sơn
     

 • D

  Vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê đã khắc họa rõ nét tâm hồn trong sáng, mộng mơ cùng tinh thần lạc quan dũng cảm giàu nghị lực của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đó cũng là hình ảnh đẹp của thanh niên, thế hệ trẻ Việt Nam những năm kháng chiến chống Mỹ.

Câu 6 :

Văn bản "Những ngôi sao xa xôi" được viết theo phương thức biểu đạt nào chính?

 • A

  Tự sự
    

 • B

  Miêu tả
     

 • C

  Nghị luận
     

 • D

  Hành chính công vụ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt tự sự.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện "Những ngôi sao xa xôi" được kể bằng ngôi thứ ba, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm và rút ra ngôi kể truyện.

Lời giải chi tiết :

Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất, nhân vật xưng “tôi”.

Câu 8 :

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm nghệ thuật nổi bật của truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi?

 • A

  Tổ chức đối thoại và miêu tả hành động của nhân vật
     

 • B

  Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên
     

 • C

  Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật
    

 • D

  Cách kể chuyện tự nhiên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn có cách kể chuyện tự nhiên: ngôi kể thứ nhất - Phương Định kể chuyện làm tăng tính chân thực, ngôn ngữ truyện sinh động, trẻ trung, đặc biệt thành công ở nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật.

Câu 9 :

Tác dụng của cách kể theo ngôi thứ nhất ở trong truyện "Những ngôi sao xa xôi"?

 • A

  Thể hiện được thế giới tâm hồn cảm xúc của nhân vật

 • B

  Thể hiện được sự khách quan trong cái nhìn đối với các sự việc

 • C

  Tăng tính chân thực cho câu chuyện

 • D

  A và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện theo ngôi kể thứ nhất, người kể là Phương Định – nhân vật chính trong tác phẩm.
=> Tác dụng: Thuận lợi trong việc biểu hiện thế giới tâm hồn cảm xúc; suy nghĩ của nhân vật, đồng thời phù hợp với nội dung tác phẩm, tăng tính chân thực cho câu chuyện.

Câu 10 :

Nhan đề Những ngôi sao xa xôi nói lên ý nghĩa gì?

 • A

  Khoảng cách của những ngôi sao trên bầu trời

 • B

  Những ngôi sao trên bầu trời rất đẹp

 • C

  Nói về những cô thanh niên xung phong đẹp như những vì sao sáng trên bầu trời

 • D

  Những ngôi sao trên bầu trời tuy đẹp nhưng rất xa xôi

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nhan đề và tìm ra đáp án

Lời giải chi tiết :

Nhan đề Những ngôi sao xa xôi nói về những cô thanh niên xung phong đẹp như những vì sao sáng trên bầu trời

close