Trắc nghiệm Lý thuyết về Tổng kết phần Văn học (tiếp theo) Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

 Bài thơ nào dưới đây không nằm trong chương trình ngữ văn 9?

 • A

  Mùa xuân nho nhỏ

 • B

  Viếng lăng Bác

 • C

  Nói với con

 • D

  Ông đồ

Câu 2 :

 “Thể thơ tám chữ, giọng điệu trang trọng, tha thiết, thành kính, nhiều hình ảnh ẩn dụ, gợi cảm” là nhận xét về bài thơ nào?

 • A

  Mùa xuân nho nhỏ

 • B

  Nói với con

 • C

  Viếng lăng Bác

 • D

  Mây và sóng

Câu 3 :

Văn bản nào sau đây không phải là văn bản nghị luận?

 • A

  Tiếng nói của văn nghệ

 • B

  Những ngôi sao xa xôi

 • C

  Bàn về đọc sách

 • D

  Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- ten

Câu 4 :

Tác phẩm Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ thuộc thể loại gì?

 • A

   Văn nghị luận

 • B

  Thơ hiện đại

 • C

  Truyện hiện đại

 • D

  Kịch hiện đại

Câu 5 :

Nhận định nào chưa chính xác về văn học dân gian?

 • A

  Chỉ được sáng tác khi chưa có chữ viết

 • B

   Lưu truyền chủ yếu bằng phương thức truyền miệng

 • C

  Mang tính tập thể của quần chúng nhân dân

 • D

  Gắn với cuộc sống sinh hoạt và tâm tư tình cảm của nhân dân

Câu 6 :

Tác phẩm nào sau đây không thuộc văn học dân gian?

 • A

  Sự tích Hồ Gươm

 • B

  Thạch Sanh

 • C

  Đêm nay Bác không ngủ

 • D

  Thánh Gióng

Câu 7 :

 Tác phẩm nào là truyện ngụ ngôn?

 • A

  Thạch Sanh

 • B

  Đẽo cày giữa đường

 • C

  Con Rồng cháu Tiên

 • D

  Sự tích Hồ Gươm

Câu 8 :

Tác phẩm nào sau đây không thuộc văn học nước ngoài?

 • A

  Con chó Bấc

 • B

  Cây bút thần

 • C

  Chiếc lá cuối cùng

 • D

  Em bé thông minh

Câu 9 :

Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào?

 • A

  Nhân vật dũng sĩ

 • B

  Nhân vật có tài năng đặc biệt

 • C

  Nhân vật xấu xí

 • D

  Nhân vật ngốc nghếch

Câu 10 :

Những câu nói ngắn gọn, có vần, có đối, nhằm đúc kết kinh nghiệm trong đời sống” là nhận xét về thể loại nào của văn học dân gian?

 • A

  Ca dao

 • B

  Tục ngữ

 • C

  Ngụ ngôn

 • D

  Câu đố

Câu 11 :

Dòng nào sau đây nêu nhận xét chưa chính xác về văn học viết?

 • A

  Sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ

 • B

  Chịu ảnh hưởng của văn hóa, tư tưởng, văn chương Trung Quốc

 • C

  Có ảnh hưởng qua lại với văn học dân gian

 • D

  Có nhiều thể loại mang tính dị bản

Câu 12 :

Các tác phẩm gắn với những trang sử chống ngoại xâm của dân tộc?

 • A

   Em bé thông minh, mẹ hiền dạy con, Cây bút thần

 • B

  Truyện Kiều, Chuyện người con gái Nam Xương, Lão Hạc

 • C

  Sự tích Hồ Gươm, Bình Ngô đại cáo, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

 • D

  Cô bé bán diêm, Chiếc lá cuối cùng, Bố của Xi- mông

Câu 13 :

Ý nào nói đúng về biểu hiện tư tưởng nhân đạo trong Truyện Kiều?

 • A

  Cảm thương thân phận những con người tài hoa bạc mệnh nói chung và những thân phận người nhỏ bé, yếu đuối trong xã hội nói riêng

 • B

   Thương sự lận đận, truân chuyên mà Kiều phải chịu đựng suốt 15 năm lưu lạc

 • C

   Ca ngợi vẻ đẹp, giá trị của con người, đặc biệt ca ngợi phẩm chất người phụ nữ trong xã hội phong kiến

 • D

  Cả 3 ý trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Bài thơ nào dưới đây không nằm trong chương trình ngữ văn 9?

 • A

  Mùa xuân nho nhỏ

 • B

  Viếng lăng Bác

 • C

  Nói với con

 • D

  Ông đồ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản đã học

Lời giải chi tiết :

 Ông đồ là bài thơ đã học ở lớp 8

Câu 2 :

 “Thể thơ tám chữ, giọng điệu trang trọng, tha thiết, thành kính, nhiều hình ảnh ẩn dụ, gợi cảm” là nhận xét về bài thơ nào?

 • A

  Mùa xuân nho nhỏ

 • B

  Nói với con

 • C

  Viếng lăng Bác

 • D

  Mây và sóng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại đặc điểm nghệ thuật của các văn bản trên

Lời giải chi tiết :

Ở trên là nhận xét về văn bản Viếng lăng Bác

Câu 3 :

Văn bản nào sau đây không phải là văn bản nghị luận?

 • A

  Tiếng nói của văn nghệ

 • B

  Những ngôi sao xa xôi

 • C

  Bàn về đọc sách

 • D

  Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- ten

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Những ngôi sao xa xôi thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 4 :

Tác phẩm Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ thuộc thể loại gì?

 • A

   Văn nghị luận

 • B

  Thơ hiện đại

 • C

  Truyện hiện đại

 • D

  Kịch hiện đại

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản đã học

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ thuộc thể loại kịch

Câu 5 :

Nhận định nào chưa chính xác về văn học dân gian?

 • A

  Chỉ được sáng tác khi chưa có chữ viết

 • B

   Lưu truyền chủ yếu bằng phương thức truyền miệng

 • C

  Mang tính tập thể của quần chúng nhân dân

 • D

  Gắn với cuộc sống sinh hoạt và tâm tư tình cảm của nhân dân

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về văn học dân gian

Lời giải chi tiết :

Chỉ được sáng tác khi chưa có chữ viết là nhận định sai về văn học dân gian.

Câu 6 :

Tác phẩm nào sau đây không thuộc văn học dân gian?

 • A

  Sự tích Hồ Gươm

 • B

  Thạch Sanh

 • C

  Đêm nay Bác không ngủ

 • D

  Thánh Gióng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về văn học dân gian

Lời giải chi tiết :

Đêm nay Bác không ngủ không thuộc văn học dân gian

Câu 7 :

 Tác phẩm nào là truyện ngụ ngôn?

 • A

  Thạch Sanh

 • B

  Đẽo cày giữa đường

 • C

  Con Rồng cháu Tiên

 • D

  Sự tích Hồ Gươm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các truyện ngụ ngôn đã học

Lời giải chi tiết :

Đẽo cày giữa đường là truyện ngụ ngôn

Câu 8 :

Tác phẩm nào sau đây không thuộc văn học nước ngoài?

 • A

  Con chó Bấc

 • B

  Cây bút thần

 • C

  Chiếc lá cuối cùng

 • D

  Em bé thông minh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản đã học

Lời giải chi tiết :

Em bé thông minh là truyện cổ tích Việt Nam

Câu 9 :

Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào?

 • A

  Nhân vật dũng sĩ

 • B

  Nhân vật có tài năng đặc biệt

 • C

  Nhân vật xấu xí

 • D

  Nhân vật ngốc nghếch

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nhân vật

Lời giải chi tiết :

Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật dũng sĩ

Câu 10 :

Những câu nói ngắn gọn, có vần, có đối, nhằm đúc kết kinh nghiệm trong đời sống” là nhận xét về thể loại nào của văn học dân gian?

 • A

  Ca dao

 • B

  Tục ngữ

 • C

  Ngụ ngôn

 • D

  Câu đố

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các thể loại trên

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên nói về tục ngữ

Câu 11 :

Dòng nào sau đây nêu nhận xét chưa chính xác về văn học viết?

 • A

  Sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ

 • B

  Chịu ảnh hưởng của văn hóa, tư tưởng, văn chương Trung Quốc

 • C

  Có ảnh hưởng qua lại với văn học dân gian

 • D

  Có nhiều thể loại mang tính dị bản

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các nhận định

Lời giải chi tiết :

Có nhiều thể loại mang tính dị bản không phải là của văn học viết.

Câu 12 :

Các tác phẩm gắn với những trang sử chống ngoại xâm của dân tộc?

 • A

   Em bé thông minh, mẹ hiền dạy con, Cây bút thần

 • B

  Truyện Kiều, Chuyện người con gái Nam Xương, Lão Hạc

 • C

  Sự tích Hồ Gươm, Bình Ngô đại cáo, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

 • D

  Cô bé bán diêm, Chiếc lá cuối cùng, Bố của Xi- mông

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung các văn bản trên

Lời giải chi tiết :

Sự tích Hồ Gươm, Bình Ngô đại cáo, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là những tác phẩm gắn với những trang sử chống ngoại xâm của dân tộc

Câu 13 :

Ý nào nói đúng về biểu hiện tư tưởng nhân đạo trong Truyện Kiều?

 • A

  Cảm thương thân phận những con người tài hoa bạc mệnh nói chung và những thân phận người nhỏ bé, yếu đuối trong xã hội nói riêng

 • B

   Thương sự lận đận, truân chuyên mà Kiều phải chịu đựng suốt 15 năm lưu lạc

 • C

   Ca ngợi vẻ đẹp, giá trị của con người, đặc biệt ca ngợi phẩm chất người phụ nữ trong xã hội phong kiến

 • D

  Cả 3 ý trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

 Nhớ lại tác phẩm Truyện Kiều

Lời giải chi tiết :

Tất cả các ý trên đều là biểu hiện của tư tưởng nhân đạo trong Truyện Kiều

close