Trắc nghiệm Phân tích chi tiết bài thơ Nói với con Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nhận định nào đúng khi giới thiệu bài thơ Nói với con?

 • A

  Bài thơ với chất liệu dân gian với những hình ảnh thơ độc đáo đã ngợi ca ý nghĩa cuộc sống đối với mỗi người.

 • B

  Là lời tâm sự, động viên chính mình đồng thời nhắc nhở con cái sau này của nhà thơ đối với quê hương.

 • C

  Là tiếng nói thiết tha của người con đang khao khát được cống hiến cho cuộc đời.

 • D

  Bài thơ mang đậm chất trữ tình đã ghi lại tình cảm sâu lắng, thành kính của nhà thơ dành cho quê hương.

Câu 2 :

Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì?

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo khó
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc

 • A

  So sánh

 • B

  Điệp từ

 • C

  Ẩn dụ

   

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 3 :

Đoạn thơ trên nói về nội dung gì?

 • A

  Phẩm chất của người đồng mình

 • B

  Phẩm chất của người cha trong bài thơ

 • C

  Phẩm chất của người con trong bài thơ

 • D

  Niềm mong mỏi của người cha dành cho con là hãy sống như người đồng mình.

Câu 4 :

Cách gọi “người đồng mình” trong bài thơ Nói với con dùng chỉ đối tượng nào?

 • A

  Những người ở cùng làng

 • B

  Những người cùng thôn, xã

 • C

  Những người cùng nhà

 • D

  Những người sống cùng miền đất, quê hương

Câu 5 :

Dòng nào dưới đây nêu đúng những đức tính tốt đẹp của người đồng mình?

 • A

  Cần cù, chịu khó, anh dũng, bất khuất
     

 • B

  Bền bỉ, nhẫn nại, chịu đựng, hi sinh
     

 • C

  Hồn nhiên, mộc mạc, nghĩa tình, giàu chí khí
    

 • D

  Thẳng thắn, trung thực, bền bỉ, dẻo dai

Câu 6 :

Từ “nhỏ bé” trong câu thơ “Người đồng mình thô sơ da thịt - Chẳng có ai nhỏ bé đâu con” ở bài thơ Nói với con được dùng theo nghĩa nào?

 • A

  Nghĩa thực
    

 • B

  Nghĩa so sánh
    

 • C

  Nghĩa cụ thể
     

 • D

  Nghĩa ẩn dụ

Câu 7 :

Cụm từ lên thác xuống ghềnh là:

 • A

  Tục ngữ
     

 • B

  Thành ngữ
    

 • C

  Quán ngữ
   

 • D

  Ca dao

Câu 8 :

Người cha nói với đứa con về cội nguồn sinh dưỡng là gia đình và quê hương nhằm mục đích gì?

 • A

  Nhắc nhở đứa con nhớ về cội nguồn sinh dưỡng (gia đình và quê hương)
     

 • B

  Người cha muốn đứa con trân trọng, tự hào quê hương và tình cảm gia đình
     

 • C

  Nhắc đứa con mạnh mẽ, kiên cường như truyền thống vượt khó của quê hương
    

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Qua bài thơ Nói với con bằng từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi cảm, Y Phương thể hiện tình cảm ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương và dân tộc mình. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ giúp ta hiểu thêm về sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của một dân tộc miền núi, gợi nhắc tình cảm gắn bó với truyền thống, với quê hương, và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhận định nào đúng khi giới thiệu bài thơ Nói với con?

 • A

  Bài thơ với chất liệu dân gian với những hình ảnh thơ độc đáo đã ngợi ca ý nghĩa cuộc sống đối với mỗi người.

 • B

  Là lời tâm sự, động viên chính mình đồng thời nhắc nhở con cái sau này của nhà thơ đối với quê hương.

 • C

  Là tiếng nói thiết tha của người con đang khao khát được cống hiến cho cuộc đời.

 • D

  Bài thơ mang đậm chất trữ tình đã ghi lại tình cảm sâu lắng, thành kính của nhà thơ dành cho quê hương.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Nói với con”: là lời tâm sự, động viên chính mình đồng thời nhắc nhở con cái sau này của nhà thơ.

Câu 2 :

Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì?

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo khó
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc

 • A

  So sánh

 • B

  Điệp từ

 • C

  Ẩn dụ

   

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bằng những điệp từ, điệp ngữ, cách so sánh cụ thể, kết hợp với biện pháp ẩn dụ, lời tâm tình của người cha đã góp phần khẳng định người miền núi tuy vất vả nhưng họ vẫn sống mạnh mẽ, gắn bó với quê hương.

Câu 3 :

Đoạn thơ trên nói về nội dung gì?

 • A

  Phẩm chất của người đồng mình

 • B

  Phẩm chất của người cha trong bài thơ

 • C

  Phẩm chất của người con trong bài thơ

 • D

  Niềm mong mỏi của người cha dành cho con là hãy sống như người đồng mình.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ trên là niềm mong mỏi của người cha dành cho con là hãy sống như người đồng mình.

Câu 4 :

Cách gọi “người đồng mình” trong bài thơ Nói với con dùng chỉ đối tượng nào?

 • A

  Những người ở cùng làng

 • B

  Những người cùng thôn, xã

 • C

  Những người cùng nhà

 • D

  Những người sống cùng miền đất, quê hương

Đáp án : D

Phương pháp giải :

xem lại tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Cách gọi “người đồng mình” trong bài thơ dùng chỉ những người sống cùng miền đất, quê hương.

Câu 5 :

Dòng nào dưới đây nêu đúng những đức tính tốt đẹp của người đồng mình?

 • A

  Cần cù, chịu khó, anh dũng, bất khuất
     

 • B

  Bền bỉ, nhẫn nại, chịu đựng, hi sinh
     

 • C

  Hồn nhiên, mộc mạc, nghĩa tình, giàu chí khí
    

 • D

  Thẳng thắn, trung thực, bền bỉ, dẻo dai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ và rút ra ý những đức tính tốt đẹp của người đồng mình.

Lời giải chi tiết :

Những đức tính tốt đẹp của người đồng mình là hồn nhiên, mộc mạc, nghĩa tình, giàu chí khí.

Câu 6 :

Từ “nhỏ bé” trong câu thơ “Người đồng mình thô sơ da thịt - Chẳng có ai nhỏ bé đâu con” ở bài thơ Nói với con được dùng theo nghĩa nào?

 • A

  Nghĩa thực
    

 • B

  Nghĩa so sánh
    

 • C

  Nghĩa cụ thể
     

 • D

  Nghĩa ẩn dụ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu thơ để rút ra nghĩa của câu.

Lời giải chi tiết :

Từ “nhỏ bé” trong câu thơ trên dùng theo nghĩa ẩn dụ.

Câu 7 :

Cụm từ lên thác xuống ghềnh là:

 • A

  Tục ngữ
     

 • B

  Thành ngữ
    

 • C

  Quán ngữ
   

 • D

  Ca dao

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại các khái niệm thành ngữ, tục ngữ, ca dao, quán ngữ.

Lời giải chi tiết :

Cụm từ “Lên thác xuống ghềnh” là thành ngữ

Câu 8 :

Người cha nói với đứa con về cội nguồn sinh dưỡng là gia đình và quê hương nhằm mục đích gì?

 • A

  Nhắc nhở đứa con nhớ về cội nguồn sinh dưỡng (gia đình và quê hương)
     

 • B

  Người cha muốn đứa con trân trọng, tự hào quê hương và tình cảm gia đình
     

 • C

  Nhắc đứa con mạnh mẽ, kiên cường như truyền thống vượt khó của quê hương
    

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Người cha nói với đứa con về cội nguồn sinh dưỡng là gia đình và quê hương nhằm mục đích nhắc nhở về cội nguồn sinh dưỡng để qua đó nhắc nhở con mình thái độ trân trọng quê hương và phải sống như những người đồng mình.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Qua bài thơ Nói với con bằng từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi cảm, Y Phương thể hiện tình cảm ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương và dân tộc mình. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Phương pháp giải :

xem lại giá trị nội dung.

Lời giải chi tiết :

Qua bài thơ Nói với con bằng từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi cảm, Y Phương thể hiện tình cảm ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương và dân tộc mình là nhận xét đúng.

Đáp án: A

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ giúp ta hiểu thêm về sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của một dân tộc miền núi, gợi nhắc tình cảm gắn bó với truyền thống, với quê hương, và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Phương pháp giải :

xem lại bài thơ và rút ra ý nghĩa.

Lời giải chi tiết :

Đây là nhận xét đúng.

Đáp án : A

close