Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Lê Minh Khuê Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là quê quán của Lê Minh Khuê?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Nam Định

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Quảng Ninh

Câu 2 :

Tác giả Lê Minh Khuê sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1946

 • B

  1947

 • C

  1948

 • D

  1949

Câu 3 :

Lê Minh Khuê tham gia vào lực lượng Thanh niên xung phong từ khi nào?

 • A

  Trong kháng chiến chống Pháp.

 • B

  Trong kháng chiến chống Mỹ.

 • C

  Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh.

 • D

  Tất cả đều sai

Câu 4 :

Lê Minh Khuê bắt đầu viết văn từ khi nào?

 • A

  1965

 • B

  1967

 • C

  1969

 • D

  1971

Câu 5 :

Ngoài việc viết văn, Lê Minh Khuê còn làm công việc gì?

 • A

  Buôn bán

 • B

  Biên tập viên

 • C

  Phóng viên

 • D

  Giáo viên

Câu 6 :

Từ sau năm 1975 Lê Minh Khuê viết về đề tài gì?

 • A

  Bộ đội trên chiến trường Trường Sơn.

 • B

  Những chuyển biến đời sống xã hội và con người trên tinh thần đổi mới.

 • C

  Vẻ đẹp của cuộc sống bình dị.

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai.

Câu 7 :

Đâu là đặc điểm truyện ngắn của Lê Minh Khuê?

 • A

  Ngòi bút giàu nữ tính, miêu tả tinh tế, đặc sắc

 • B

  Thể hiện những tìm tòi quan trọng về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần đổi mới văn học nước nhà.

 • C

  Tài hoa, uyên bác và mọi sự vật được miêu tả ở phương diện thẩm mỹ.

 • D

  Là cây bút trào phúng bậc thầy, một trong những đại biểu xuất sắc của xu hướng văn học hiện thực.

Câu 8 :

Trước 1975, Lê Minh Khuê thường viết về đề tài gì?

 • A

  Con người và cuộc sống nông thôn.

 • B

  Cuộc sống thành thị.

 • C

  Tình yêu lứa đôi.

 • D

  Cuộc sống chiến đấu của thanh niên xung phong, bộ đội trên đường Trường Sơn.

Câu 9 :

Đâu không phải là sáng tác của Lê Minh Khuê?

 • A

  Cao điểm mùa hạ

 • B

  Thương lượng với thời gian.

 • C

  Màu xanh man trá.

 • D

  Tôi đã không quên.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là quê quán của Lê Minh Khuê?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Nam Định

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Quảng Ninh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lê Minh Khuê quê quán ở Tĩnh Gia - Thanh Hóa.

Câu 2 :

Tác giả Lê Minh Khuê sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1946

 • B

  1947

 • C

  1948

 • D

  1949

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lê Minh Khuê sinh năm 1949

Câu 3 :

Lê Minh Khuê tham gia vào lực lượng Thanh niên xung phong từ khi nào?

 • A

  Trong kháng chiến chống Pháp.

 • B

  Trong kháng chiến chống Mỹ.

 • C

  Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh.

 • D

  Tất cả đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1965, Lê Minh Khuê tham gia vào lực lượng Thanh niên xung phong chống Mĩ.

Câu 4 :

Lê Minh Khuê bắt đầu viết văn từ khi nào?

 • A

  1965

 • B

  1967

 • C

  1969

 • D

  1971

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vào năm 1967, tác giả có những bài báo đầu tiên và năm 1969 bà bắt đầu viết văn.

Câu 5 :

Ngoài việc viết văn, Lê Minh Khuê còn làm công việc gì?

 • A

  Buôn bán

 • B

  Biên tập viên

 • C

  Phóng viên

 • D

  Giáo viên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngoài việc viết văn bà còn từng làm phóng viên cho nhiều báo đài.

Câu 6 :

Từ sau năm 1975 Lê Minh Khuê viết về đề tài gì?

 • A

  Bộ đội trên chiến trường Trường Sơn.

 • B

  Những chuyển biến đời sống xã hội và con người trên tinh thần đổi mới.

 • C

  Vẻ đẹp của cuộc sống bình dị.

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau 1975: Viết về những chuyển biến đời sống xã hội và con người trên tinh thần đổi mới.

Câu 7 :

Đâu là đặc điểm truyện ngắn của Lê Minh Khuê?

 • A

  Ngòi bút giàu nữ tính, miêu tả tinh tế, đặc sắc

 • B

  Thể hiện những tìm tòi quan trọng về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần đổi mới văn học nước nhà.

 • C

  Tài hoa, uyên bác và mọi sự vật được miêu tả ở phương diện thẩm mỹ.

 • D

  Là cây bút trào phúng bậc thầy, một trong những đại biểu xuất sắc của xu hướng văn học hiện thực.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bà viết truyện ngắn với một ngòi bút giàu nữ tính, miêu tả tinh tế, đặc sắc (đặc biệt là nhân vật nữ).

Câu 8 :

Trước 1975, Lê Minh Khuê thường viết về đề tài gì?

 • A

  Con người và cuộc sống nông thôn.

 • B

  Cuộc sống thành thị.

 • C

  Tình yêu lứa đôi.

 • D

  Cuộc sống chiến đấu của thanh niên xung phong, bộ đội trên đường Trường Sơn.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trước 1975: Viết về cuộc sống chiến đấu của thanh niên xung phong, bộ đội trên đường Trường Sơn.

Câu 9 :

Đâu không phải là sáng tác của Lê Minh Khuê?

 • A

  Cao điểm mùa hạ

 • B

  Thương lượng với thời gian.

 • C

  Màu xanh man trá.

 • D

  Tôi đã không quên.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lê Minh Khuê có các sáng tác “Cao điểm mùa hạ”, “Màu xanh man trá”, “Tôi đã không quên”. “Bi kịch nhỏ”, “Cuộc chơi”.

close