Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hi-pô-lít Ten Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Hi-pô-lít Ten là người nước nào?

 • A

  Mỹ

 • B

  Anh

 • C

  Pháp

 • D

  Ý

Câu 2 :

Đâu là năm sinh của Hi-pô-lít Ten?

 • A

  1825

 • B

  1826

 • C

  1827

 • D

  1828

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định sau về Hi-pô-lít Ten đúng hay sai?


“Hi-pô-lít Ten được biết đến là một sinh viên xuất sắc ở cả hai ngành tự nhiên và xã hội”.

A. Đúng

B. Sai

Câu 4 :

Hi-pô-lít Ten hoàn thành bằng tiến sĩ năm bao nhiêu?

 • A

  1850

 • B

  1851

 • C

  1852

 • D

  1853

Câu 5 :

Đâu là lĩnh vực mà Hi-pô-lít Ten đảm nhiệm?

 • A

  Triết gia

 • B

  Sử gia

 • C

  Nghiên cứu văn học

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Câu 6 :

Đâu là công trình nghiên cứu của Hi-pô-lít Ten?

 • A

  O Hen-ri và truyện ngắn của ông.

 • B

  La Phông-ten và thơ ngụ ngôn của ông.

 • C

  Văn học lãng mạn của Ai-ma-tốp

 • D

  Tất cả đều sai

Câu 7 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Hi-pô-lít Ten?

 • A

  Cuộc đời ông gặp nhiều mất mát, gian truân.

 • B

  Ông đã lấy được hai bằng xuất sắc ở cả hai ngành tự nhiên và xã hội khi ông chưa 20.

 • C

  Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự

 • D

  Ông phát minh ra nhiều công trình khoa học nổi tiếng

Câu 8 :

Công trình nghiên cứu La – phông - ten và thơ ngụ ngôn của ông hoàn thành năm bao nhiêu?

 • A

  1851

 • B

  1852

 • C

  1853

 • D

  1854

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hi-pô-lít Ten là người nước nào?

 • A

  Mỹ

 • B

  Anh

 • C

  Pháp

 • D

  Ý

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quê quán: Hi-pô-lít Ten sinh ra tại Vouziers, Pháp.

Câu 2 :

Đâu là năm sinh của Hi-pô-lít Ten?

 • A

  1825

 • B

  1826

 • C

  1827

 • D

  1828

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hi-pô-lít Ten sinh năm 1828, tại Vouziers, Pháp.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định sau về Hi-pô-lít Ten đúng hay sai?


“Hi-pô-lít Ten được biết đến là một sinh viên xuất sắc ở cả hai ngành tự nhiên và xã hội”.

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Ông được biết đến là một sinh viên xuất sắc ở cả hai ngành tự nhiên và xã hội.

Đáp án: A

Câu 4 :

Hi-pô-lít Ten hoàn thành bằng tiến sĩ năm bao nhiêu?

 • A

  1850

 • B

  1851

 • C

  1852

 • D

  1853

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1853, ông hoàn thành bằng tiến sĩ.

Câu 5 :

Đâu là lĩnh vực mà Hi-pô-lít Ten đảm nhiệm?

 • A

  Triết gia

 • B

  Sử gia

 • C

  Nghiên cứu văn học

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ông được biết đến là triết gia, sử gia, nhà nghiên cứu văn học Pháp, Viện sĩ viện Hàn lâm khoa học Pháp.

Câu 6 :

Đâu là công trình nghiên cứu của Hi-pô-lít Ten?

 • A

  O Hen-ri và truyện ngắn của ông.

 • B

  La Phông-ten và thơ ngụ ngôn của ông.

 • C

  Văn học lãng mạn của Ai-ma-tốp

 • D

  Tất cả đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm tiêu biểu: Ông là tác giả của công trình nghiên cứu La – phông - ten và thơ ngụ ngôn của ông.

Câu 7 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Hi-pô-lít Ten?

 • A

  Cuộc đời ông gặp nhiều mất mát, gian truân.

 • B

  Ông đã lấy được hai bằng xuất sắc ở cả hai ngành tự nhiên và xã hội khi ông chưa 20.

 • C

  Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự

 • D

  Ông phát minh ra nhiều công trình khoa học nổi tiếng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông được biết đến là một sinh viên xuất sắc ở cả hai ngành tự nhiên và xã hội, ông đã lấy được hai bằng khi ông chưa 20.

Câu 8 :

Công trình nghiên cứu La – phông - ten và thơ ngụ ngôn của ông hoàn thành năm bao nhiêu?

 • A

  1851

 • B

  1852

 • C

  1853

 • D

  1854

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông là tác giả của công trình nghiên cứu La – phông - ten và thơ ngụ ngôn của ông (1853).

close