Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Theo tác giả, tại sao con người cần tới tiếng nói của văn nghệ?

 • A

  Văn nghệ giúp chúng ta được sống đầy đủ, phong phú hơn cuộc sống của mình
     

 • B

  Văn nghệ góp phần làm tươi mát cuộc sống sinh hoạt khắc khổ hằng ngày, giúp con người vui lên, biết rung cảm và ước mơ
    

 • C

   Văn nghệ giúp chúng ta khám phá ra thế giới diệu kì ở ngay trong chính tâm hồn của mỗi người
    

 • D

  Gồm cả 3 ý A, B, C

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Để viết mở bài phân tích văn bản Tiếng nói của văn nghệ cần đảm bảo những ý nào sau đây?

A. Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Đình Thi, một người tài năng với hoạt động nghệ thuật khá đa dạng.

B. Giới thiệu về tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ đề cập đến sức mạnh của văn nghệ trong việc định hướng, cổ vũ tinh thần con người trong chiến tranh.

C. Đáp án A và B

Câu 3 :

Ý nào sau đây nói về “con đường” độc đáo của văn nghệ đến với người đọc?

 • A

  Văn nghệ là tiếng nói của tình cảm, tác phẩm văn học chứa đựng tình yêu ghét, vui buồn của con người ở trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày
   

 • B

  Nghệ thuật nói nhiều đến tư tưởng, những tư tưởng trong nghệ thuật không khô khan, trừu tượng mà lắng sâu vào cảm xúc, nỗi niềm

 • C

  Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy
    

 • D

  Lời gửi của văn nghệ không chỉ là những bài học đạo đức luân lí mà cả những say sưa, vui buồn, mơ mộng, yêu ghét của người nghệ sĩ

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong văn bản trên, người viết đã dẫn ra những tác giả văn học nào để làm dẫn chứng?

A. Nguyễn Du và Tôn-xtoi
  

 B. Go-rơ-ki và Tôn-xtoi
   

C. Nguyễn Du và Lỗ Tấn
   

D. Nguyễn Du và Nguyễn Trãi

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định sau đây đúng hay sai?
“Nhưng trong nghệ thuật, tư tưởng từ ngay cuộc sống hằng ngày nảy ra, và thấm trong tất cả cuộc sống. Tư tưởng của nghệ thuật không bao giờ là trí thức trừu tượng một mình trên cao.”

A. Đúng

B. Sai

Câu 6 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người.

 

Nội dung của đoạn văn trên là gì?

 

 • A

  Ý nghĩa của văn nghệ
     

 • B

  Tư tưởng trong văn nghệ

     

 • C

  Văn nghệ là sản phẩm của người sáng tác đồng thời truyền tải thông điệp cho người đọc.
    

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 7 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người.

 

Câu văn nào sau đây nêu ý chủ đạo của đoạn văn ?

 • A

  Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. 

 • B

  Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. 

 • C

  Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy.

 • D

  Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người.

Câu 8 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người.

 

Câu văn “Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  So sánh
      

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Điệp từ

 • D

  Hoán dụ

Câu 9 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người.

 

Đặc sắc về lập luận của đoạn văn trên là gì?

 • A

  Cách dẫn dắt tự nhiên, uyển chuyển
     

 • B

  Phân tích cụ thể, chặt chẽ
     

 • C

  Câu văn giàu hình ảnh
     

 • D

  Gồm cả 3 ý trên

Câu 10 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn
người.

 

Trong đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng phép lập luận chính nào?

 • A

  Chứng minh
    

 • B

  Giải thích
     

 • C

  Phân tích
    

 • D

  Tổng hợp

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Theo tác giả, tại sao con người cần tới tiếng nói của văn nghệ?

 • A

  Văn nghệ giúp chúng ta được sống đầy đủ, phong phú hơn cuộc sống của mình
     

 • B

  Văn nghệ góp phần làm tươi mát cuộc sống sinh hoạt khắc khổ hằng ngày, giúp con người vui lên, biết rung cảm và ước mơ
    

 • C

   Văn nghệ giúp chúng ta khám phá ra thế giới diệu kì ở ngay trong chính tâm hồn của mỗi người
    

 • D

  Gồm cả 3 ý A, B, C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn nghệ mang lại nhiều giá trị thiết thực trong cuộc sống con người:
- Văn nghệ là tiếng nói, khát khao tự do, khát khao hướng tới cái đẹp của con người.
- Giúp mỗi con người sống đầy đủ hơn, phong phú hơn với cuộc đời và chính mình, làm
“thay đổi hẳn mắt ta nhìn, óc ta nghĩ”.
- Văn nghệ là sợi dây ràng buộc họ chặt hơn với cuộc đời, giúp con người biết rung cảm
và ước mơ trong cuộc đời lắm cơ cực.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Để viết mở bài phân tích văn bản Tiếng nói của văn nghệ cần đảm bảo những ý nào sau đây?

A. Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Đình Thi, một người tài năng với hoạt động nghệ thuật khá đa dạng.

B. Giới thiệu về tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ đề cập đến sức mạnh của văn nghệ trong việc định hướng, cổ vũ tinh thần con người trong chiến tranh.

C. Đáp án A và B

Đáp án

C. Đáp án A và B

Lời giải chi tiết :

Trong phần mở bài, chỉ cần giới thiệu được hai ý cơ bản sau:
- Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Đình Thi
- Giới thiệu về tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ

Đáp án: C

Câu 3 :

Ý nào sau đây nói về “con đường” độc đáo của văn nghệ đến với người đọc?

 • A

  Văn nghệ là tiếng nói của tình cảm, tác phẩm văn học chứa đựng tình yêu ghét, vui buồn của con người ở trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày
   

 • B

  Nghệ thuật nói nhiều đến tư tưởng, những tư tưởng trong nghệ thuật không khô khan, trừu tượng mà lắng sâu vào cảm xúc, nỗi niềm

 • C

  Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy
    

 • D

  Lời gửi của văn nghệ không chỉ là những bài học đạo đức luân lí mà cả những say sưa, vui buồn, mơ mộng, yêu ghét của người nghệ sĩ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại “Nội dung tiếng nói của văn nghệ”

Lời giải chi tiết :

Người nghệ sĩ sáng tạo ra cái đẹp, và tìm mọi cách để độc giả làm cảm nhận được cái đẹp mà tác giả muốn người đọc cảm nhận được.

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong văn bản trên, người viết đã dẫn ra những tác giả văn học nào để làm dẫn chứng?

A. Nguyễn Du và Tôn-xtoi
  

 B. Go-rơ-ki và Tôn-xtoi
   

C. Nguyễn Du và Lỗ Tấn
   

D. Nguyễn Du và Nguyễn Trãi

Đáp án

 B. Go-rơ-ki và Tôn-xtoi
   

D. Nguyễn Du và Nguyễn Trãi

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản trên, người viết đã dẫn ra những tác giả văn học
   B. Go-rơ-ki và Tôn-xtoi
   D. Nguyễn Du và Nguyễn Trãi

Đáp án: B; D.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định sau đây đúng hay sai?
“Nhưng trong nghệ thuật, tư tưởng từ ngay cuộc sống hằng ngày nảy ra, và thấm trong tất cả cuộc sống. Tư tưởng của nghệ thuật không bao giờ là trí thức trừu tượng một mình trên cao.”

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

- Nhận định đúng
- Giải thích: Nghệ thuật luôn mang trong nó nhiều tư tưởng và những tư tưởng ấy được bắt nguồn từ trong cuộc sống.
Đáp án: A

Câu 6 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người.

 

Nội dung của đoạn văn trên là gì?

 

 • A

  Ý nghĩa của văn nghệ
     

 • B

  Tư tưởng trong văn nghệ

     

 • C

  Văn nghệ là sản phẩm của người sáng tác đồng thời truyền tải thông điệp cho người đọc.
    

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ lại đoạn văn để rút ra nội dung chính

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng.

Câu 7 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người.

 

Câu văn nào sau đây nêu ý chủ đạo của đoạn văn ?

 • A

  Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. 

 • B

  Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. 

 • C

  Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy.

 • D

  Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Câu chủ đạo thường nằm ở đầu hoặc cuối đoạn văn

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng.

Câu 8 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người.

 

Câu văn “Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  So sánh
      

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Điệp từ

 • D

  Hoán dụ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại khái niệm các biện pháp tu từ

- So sánh là đối chiếu 2 hay nhiều sự vật, sự việc mà giữa chúng có những nét tương
đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời văn.
- Nhân hóa là biện pháp tu từ sử dụng những từ ngữ chỉ hoạt động, tính cách, suy nghĩ, tên gọi ... vốn chỉ dành cho con người để miêu tả đồ vật, sự vật, con vật, cây cối khiến cho chúng trở nên sinh động, gần gũi, có hồn hơn. 
- Hoán dụ là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Điệp từ là biện pháp tu từ nhắc đi nhắc lại nhiều lần một từ, cụm từ có dụng ý làm tăng cường hiệu quả diễn đạt: nhấm mạnh, tạo ấn tượng, gợi liên tưởng, cảm xúc… và tạo nhịp điệu cho câu/ đoạn văn bản.

Lời giải chi tiết :

câu văn trên sử dụng biện pháp nhân hóa :


Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy.

Câu 9 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người.

 

Đặc sắc về lập luận của đoạn văn trên là gì?

 • A

  Cách dẫn dắt tự nhiên, uyển chuyển
     

 • B

  Phân tích cụ thể, chặt chẽ
     

 • C

  Câu văn giàu hình ảnh
     

 • D

  Gồm cả 3 ý trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đoạn văn trên sử dụng nhiều đặc sắc nghệ thuật trong lập luận.

Lời giải chi tiết :

Đặc sắc về lập luận của đoạn văn trên là:
- Cách dẫn dắt tự nhiên, uyển chuyển
- Phân tích cụ thể, chặt chẽ
- Câu văn giàu hình ảnh

Câu 10 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, trình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, trình tự, tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn
người.

 

Trong đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng phép lập luận chính nào?

 • A

  Chứng minh
    

 • B

  Giải thích
     

 • C

  Phân tích
    

 • D

  Tổng hợp

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại khái niệm các thao tác lập luận

- Chứng minh là dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ đối tượng.
- Giải thích là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người khác hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.
- Phân tích là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng.
- Bác bỏ là cách trao đổi, tranh luận để bác bỏ ý kiến được cho là sai.

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên sử dụng thao tác lập luận phân tích

close