Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về bài thơ Con cò Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Con cò được viết vào năm nào?

 • A

  Năm 1960
     

 • B

  Năm 1961
     

 • C

  Năm 1962
     

 • D

  Năm 1963

Câu 2 :

Bài thơ của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu
     

 • B

  Nguyễn Du
    

 • C

  Hữu Thỉnh
    

 • D

  Chế Lan Viên

Câu 3 :

Bài thơ Con cò thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ lục bát

 • B

  Thơ 7 chữ

   

 • C

  Thơ 5 chữ

   

 • D

  Thơ tự do

Câu 4 :

Nhận xét nói đúng nhất về nội dung của bài thơ?

 • A

  Bài thơ là những cảm nhận, suy ngẫm của tác giả về tình cảm mẹ con gắn bó, thiêng liêng
     

 • B

  Bài thơ là những cảm nhận, suy ngẫm về tình cảm gia đình nói chung
    

 • C

  Bài thơ là những cảm nhận, suy ngẫm về tình yêu quê hương đất nước
     

 • D

  Bài thơ là những cảm nhận, suy ngẫm về cuộc sống sinh hoạt gần gũi, thân thương

Câu 5 :

Hình ảnh con cò trong bài thơ trên có ý nghĩa biểu tượng gì?

 • A

  Biểu tượng cho cuộc sống khó nhọc trước kia
     

 • B

  Biểu tượng cho cuộc sống vất vả hôm nay
     

 • C

  Biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam
     

 • D

  Biểu tượng cho tấm lòng người mẹ và lời mẹ ru

Câu 6 :

Nhân vật nào được nói tới trong bài thơ Con cò?

 • A

  Con cò
     

 • B

  Người mẹ
     

 • C

  Người mẹ và đứa con
     

 • D

  Con cò, người mẹ, đứa con

Câu 7 :

Câu ca dao nào không được lấy và đưa vào bài thơ Con cò?

 • A

  Con cò bay lả, bay la
  Bay từ cửa phủ bay về Đồng Đăng
    

 • B

   Con cò bay lả, bay la
  Bay từ cổng phủ bay ra cánh đồng
     

 • C

  Một đàn cò trắng bay quanh
  Cho loan nhớ phượng cho mình nhớ ta
     

 • D

  Còn cò mà đi ăn đêm
  Gặp phải cành mềm, lộn cổ xuống ao…

Câu 8 :

Hình ảnh cánh cò được gợi về qua những câu ca dao cho ta cảm nhận điều gì?

 • A

  Không gian làng quê thanh bình, yên ả, thân thương với lời ru tha thiết mang điệu hồn dân tộc
     

 • B

  Cuộc sống lao động lam lũ, vất vả
     

 • C

  Vẻ đẹp tần tảo, thân thương của người phụ nữ Việt Nam
     

 • D

  Cả ba ý A, B, C

Câu 9 :

Câu thơ nào dưới đây chứa đựng chân lí

 • A

  Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn
  Con có mẹ con chơi rồi lại ngủ

 • B

   

  Con ngủ yên thì cò cũng ngủ
  Cánh của cò hai đứa đắp chung đôi
     

 • C

   

  Con dù lớn vẫn là con của mẹ
  Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con
     

 • D

   

  Cho cả sắc trời
  Đến hát
  Quanh nôi

Câu 10 :

Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ "Con cò"?

 • A

  Sử dụng rộng rãi phép nhân hóa
     

 • B

  Đưa ca dao dân ca vào trong thơ
     

 • C

  Thơ giàu triết lý và giàu nhạc điệu ca dao, dân ca
    

 • D

  Ngôn ngữ trong sáng, bình dị

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Con cò được viết vào năm nào?

 • A

  Năm 1960
     

 • B

  Năm 1961
     

 • C

  Năm 1962
     

 • D

  Năm 1963

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Con cò” sáng tác năm 1962.

Câu 2 :

Bài thơ của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu
     

 • B

  Nguyễn Du
    

 • C

  Hữu Thỉnh
    

 • D

  Chế Lan Viên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Con cò” sáng tác năm 1962, in trong tập “Hoa ngày thường- Chim báo bão” của Chế Lan Viên.

Câu 3 :

Bài thơ Con cò thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ lục bát

 • B

  Thơ 7 chữ

   

 • C

  Thơ 5 chữ

   

 • D

  Thơ tự do

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thành công trong với thể thơ tự do.

Câu 4 :

Nhận xét nói đúng nhất về nội dung của bài thơ?

 • A

  Bài thơ là những cảm nhận, suy ngẫm của tác giả về tình cảm mẹ con gắn bó, thiêng liêng
     

 • B

  Bài thơ là những cảm nhận, suy ngẫm về tình cảm gia đình nói chung
    

 • C

  Bài thơ là những cảm nhận, suy ngẫm về tình yêu quê hương đất nước
     

 • D

  Bài thơ là những cảm nhận, suy ngẫm về cuộc sống sinh hoạt gần gũi, thân thương

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khai thác hình tượng con cò trong những câu hát, lời ru, bài thơ “Con cò” của Chế Lan Viên ngợi ca tình mẹ và ý nghĩa của lời ru trong cuộc đời mỗi người.

Câu 5 :

Hình ảnh con cò trong bài thơ trên có ý nghĩa biểu tượng gì?

 • A

  Biểu tượng cho cuộc sống khó nhọc trước kia
     

 • B

  Biểu tượng cho cuộc sống vất vả hôm nay
     

 • C

  Biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam
     

 • D

  Biểu tượng cho tấm lòng người mẹ và lời mẹ ru

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khai thác hình tượng con cò trong những câu hát, lời ru, bài thơ “Con cò” của Chế Lan Viên ngợi ca tình mẹ và ý nghĩa của lời ru trong cuộc đời mỗi người.

Câu 6 :

Nhân vật nào được nói tới trong bài thơ Con cò?

 • A

  Con cò
     

 • B

  Người mẹ
     

 • C

  Người mẹ và đứa con
     

 • D

  Con cò, người mẹ, đứa con

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc lại tác phẩm thơ

Lời giải chi tiết :

Nhân vật được nói tới trong bài thơ Con cò là con cò, người mẹ, đứa con.

Câu 7 :

Câu ca dao nào không được lấy và đưa vào bài thơ Con cò?

 • A

  Con cò bay lả, bay la
  Bay từ cửa phủ bay về Đồng Đăng
    

 • B

   Con cò bay lả, bay la
  Bay từ cổng phủ bay ra cánh đồng
     

 • C

  Một đàn cò trắng bay quanh
  Cho loan nhớ phượng cho mình nhớ ta
     

 • D

  Còn cò mà đi ăn đêm
  Gặp phải cành mềm, lộn cổ xuống ao…

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm thơ

Lời giải chi tiết :

Câu ca dao không được lấy và đưa vào bài thơ Con cò là:


Một đàn cò trắng bay quanh
Cho loan nhớ phượng cho mình nhớ ta
=> Câu này mang nội dung nói về tình yêu đôi lứa.

Câu 8 :

Hình ảnh cánh cò được gợi về qua những câu ca dao cho ta cảm nhận điều gì?

 • A

  Không gian làng quê thanh bình, yên ả, thân thương với lời ru tha thiết mang điệu hồn dân tộc
     

 • B

  Cuộc sống lao động lam lũ, vất vả
     

 • C

  Vẻ đẹp tần tảo, thân thương của người phụ nữ Việt Nam
     

 • D

  Cả ba ý A, B, C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc lại tác phẩm thơ chú ý vào các hình ảnh thơ.

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh cánh cò được gợi về qua những câu ca dao cho ta cảm nhận về:
- Không gian làng quê thanh bình, yên ả, thân thương với lời ru tha thiết mang điệu hồn dân tộc.
- Cuộc sống lao động lam lũ, vất vả.
- Vẻ đẹp tần tảo, thân thương của người phụ nữ Việt Nam.

Câu 9 :

Câu thơ nào dưới đây chứa đựng chân lí

 • A

  Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn
  Con có mẹ con chơi rồi lại ngủ

 • B

   

  Con ngủ yên thì cò cũng ngủ
  Cánh của cò hai đứa đắp chung đôi
     

 • C

   

  Con dù lớn vẫn là con của mẹ
  Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con
     

 • D

   

  Cho cả sắc trời
  Đến hát
  Quanh nôi

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phân tích giá trị nội dung các câu thơ.

Lời giải chi tiết :

Câu thơ chứa đựng chân lí là:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con
=> Câu thơ trên nói về tấm lòng cao cả của mẹ dành cho mỗi chúng ta.

Câu 10 :

Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ "Con cò"?

 • A

  Sử dụng rộng rãi phép nhân hóa
     

 • B

  Đưa ca dao dân ca vào trong thơ
     

 • C

  Thơ giàu triết lý và giàu nhạc điệu ca dao, dân ca
    

 • D

  Ngôn ngữ trong sáng, bình dị

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thành công trong với thể thơ tự do, nhiều câu mang dáng dấp của thể thơ 8 chữ nên cảm xúc được thể hiện linh hoạt, giọng điệu suy ngẫm mang tính triết lí, vận dụng sáng tạo ca dao.

close