Trắc nghiệm Lý thuyết về Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Để làm tốt bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí cần vận dụng các phép
lập luận nào?

 • A

  Giải thích

 • B

  Chứng minh

 • C

  Phân tích, tổng hợp

 • D

  Tất cả các phương án trên.

Câu 2 :

Một bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí gồm mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

1. mở bài

2. thân bài

3. kết bài

a. kết luận, tổng kết, lời khuyên.

b. giới thiệu vấn đề cần bàn luận.

c. giải thích, chứng minh, nhận định, đánh giá vấn đề.

Câu 4 :

Phần mở bài của bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí cần có nội dung nào sau đây?

 • A

  Giới thiệu vấn đề tư tưởng, đạo lí

 • B

  Giải thích tư tưởng đạo lí đó

 • C

  Liên hệ với bản thân

 • D

  Nêu ý nghĩa của đạo lí đó đối với đời sống tinh thần của con người.

Câu 5 :

Yêu cầu của bài làm Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là gì?

 • A

  Lựa chọn góc độ riêng để phân tích, nhận định

 • B

  Đưa ra suy nghĩ của cá nhân

 • C

  Đưa ra cảm thụ riêng của người viết

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 6 :

Dòng nào sau đây không phải là yêu cầu chính của bài nghị luận xã hội?

 • A

  Nêu rõ vấn đề nghị luận

   

 • B

  Đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng xác đáng.

 • C

  Vận dụng các phép lập luận phù hợp.

 • D

  Lời văn gợi cảm, trau chuốt.

Câu 7 :

Trong các đề bài sau, đề nào là đề nghị luận về một tư tưởng đạo lí?

 • A

  Suy nghĩ về tấm gương của một học sinh nghèo vượt khó.

 • B

  Suy nghĩ của em về những con người không chịu thua số phận.

 • C

  Suy nghĩ của em về câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nahu cùng”.

 • D

  Suy nghĩ của em về bệnh ngôi sao của một số nhân vật nổi tiếng hiện nay.

Câu 8 :

Phần nào sau đây không thuộc phần thân bài của bài văn Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí?

 • A

  Giải thích tư tưởng đạo lí.

 • B

  Giới thiệu về tư tưởng đạo lí.

 • C

  Đánh giá vấn đề tư tưởng đạo lí.

 • D

  Đưa dẫn chứng cho tư tưởng đạo lí.

Câu 9 :

Cho đề bài sau: “Bersot từng nói: Trong vũ trụ có lắm kì quan, nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ. Ý kiến của anh chị về câu nói trên?”

Trong phần mở bài, ta sẽ giới thiệu về vấn đề gì?

 • A

  Giới thiệu về vũ trụ.

 • B

  Giới thiệu về các kì quan trên thế giới.

 • C

  Giới thiệu về tình mẹ.

 • D

  Giới thiệu về những thứ tươi đẹp.

Câu 10 :

Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí?

 • A

  “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất” (Đi- đơ-rô). Anh chị nghĩ thế nào về vấn đề này?

 • B

  Môi trường bị ô nhiễm.

 • C

  Suy nghĩ về vấn đề: Tài năng và lòng tốt của con người.

 • D

  Tục ngữ có câu: Ăn vóc, học hay. Ý kiến của anh chị?

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Để làm tốt bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí cần vận dụng các phép
lập luận nào?

 • A

  Giải thích

 • B

  Chứng minh

 • C

  Phân tích, tổng hợp

 • D

  Tất cả các phương án trên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Muốn làm tốt bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, ngoài các yêu cầu chung đối với mọi bài văn, cần chú ý vận dụng các phép lập luận giải thích, chứng minh, phân tích, tổng hợp.

Câu 2 :

Một bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí gồm mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Dàn bài chung: 3 phần (Mở bài, thân bài, kết bài).

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

1. mở bài

2. thân bài

3. kết bài

a. kết luận, tổng kết, lời khuyên.

b. giới thiệu vấn đề cần bàn luận.

c. giải thích, chứng minh, nhận định, đánh giá vấn đề.

Đáp án

1. mở bài

b. giới thiệu vấn đề cần bàn luận.

2. thân bài

c. giải thích, chứng minh, nhận định, đánh giá vấn đề.

3. kết bài

a. kết luận, tổng kết, lời khuyên.

Lời giải chi tiết :

- Dàn bài chung:
+ Mở bài: giới thiệu vấn đề cần bàn luận.
+ Thân bài: giải thích, chứng minh, nhận định, đánh giá vấn đề.
+ Kết bài: kết luận, tổng kết, lời khuyên.
Đáp án: 1 - b; 2 – c; 3 – a.

Câu 4 :

Phần mở bài của bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí cần có nội dung nào sau đây?

 • A

  Giới thiệu vấn đề tư tưởng, đạo lí

 • B

  Giải thích tư tưởng đạo lí đó

 • C

  Liên hệ với bản thân

 • D

  Nêu ý nghĩa của đạo lí đó đối với đời sống tinh thần của con người.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Mở bài: giới thiệu vấn đề tư tưởng đạo lí cần bàn luận.

Câu 5 :

Yêu cầu của bài làm Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là gì?

 • A

  Lựa chọn góc độ riêng để phân tích, nhận định

 • B

  Đưa ra suy nghĩ của cá nhân

 • C

  Đưa ra cảm thụ riêng của người viết

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Muốn làm tốt bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, ngoài các yêu cầu chung đối với mọi bài văn đó là cần lựa chọn góc độ riêng để phân tích, nhận định; đưa ra ý kiến, suy nghĩ và cảm thụ riêng của người viết.

Câu 6 :

Dòng nào sau đây không phải là yêu cầu chính của bài nghị luận xã hội?

 • A

  Nêu rõ vấn đề nghị luận

   

 • B

  Đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng xác đáng.

 • C

  Vận dụng các phép lập luận phù hợp.

 • D

  Lời văn gợi cảm, trau chuốt.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Muốn làm tốt bài nghị luận xã hội cần phải: nêu rõ vấn đề nghị luận, đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng xác đáng, vận dụng các phép lập luận phù hợp

Câu 7 :

Trong các đề bài sau, đề nào là đề nghị luận về một tư tưởng đạo lí?

 • A

  Suy nghĩ về tấm gương của một học sinh nghèo vượt khó.

 • B

  Suy nghĩ của em về những con người không chịu thua số phận.

 • C

  Suy nghĩ của em về câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nahu cùng”.

 • D

  Suy nghĩ của em về bệnh ngôi sao của một số nhân vật nổi tiếng hiện nay.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại khái niệm Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí rồi vận dụng suy nghĩ các dạng đề.

Lời giải chi tiết :

- A, B, D đều thuộc dạng đề Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Câu 8 :

Phần nào sau đây không thuộc phần thân bài của bài văn Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí?

 • A

  Giải thích tư tưởng đạo lí.

 • B

  Giới thiệu về tư tưởng đạo lí.

 • C

  Đánh giá vấn đề tư tưởng đạo lí.

 • D

  Đưa dẫn chứng cho tư tưởng đạo lí.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thân bài gồm:
- Giải thích, chứng minh nội dung vấn đề tư tưởng, đạo lí.
- Nhận định, đánh giá vấn đề tư tưởng, đạo lí đó trong bối cảnh cuộc sống riêng, chung.

=> Giải thích tư tưởng đạo lí nằm trong phần mở bài.

Câu 9 :

Cho đề bài sau: “Bersot từng nói: Trong vũ trụ có lắm kì quan, nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ. Ý kiến của anh chị về câu nói trên?”

Trong phần mở bài, ta sẽ giới thiệu về vấn đề gì?

 • A

  Giới thiệu về vũ trụ.

 • B

  Giới thiệu về các kì quan trên thế giới.

 • C

  Giới thiệu về tình mẹ.

 • D

  Giới thiệu về những thứ tươi đẹp.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đề bài và gạch ý chủ chốt

Lời giải chi tiết :

Giới thiệu về tình mẹ - kì quan đẹp đẽ nhất của vũ trụ.

Câu 10 :

Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí?

 • A

  “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất” (Đi- đơ-rô). Anh chị nghĩ thế nào về vấn đề này?

 • B

  Môi trường bị ô nhiễm.

 • C

  Suy nghĩ về vấn đề: Tài năng và lòng tốt của con người.

 • D

  Tục ngữ có câu: Ăn vóc, học hay. Ý kiến của anh chị?

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại các đề bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

Lời giải chi tiết :

- Các phương án A, C, D đều thuộc bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
- Phương án B là dạng đề thuộc bài Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.

close