Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Để viết mở bài phân tích văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten cần đảm bảo những ý nào sau đây?

 • A

  Giới thiệu khái quát về tác giả Hi-pô-lít Ten: tác giả tài năng với nhiều vai trò: triết gia, sử gia, nghiên cứu văn học.

 • B

  Giới thiệu về tác phẩm Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten đề cập đến sức mạnh của văn nghệ trong việc định hướng, cổ vũ tinh thần con người trong chiến tranh.

 • C

  Giới thiệu khái quát về tác giả La Phông-ten

 • D

  Đáp án A và B

Câu 2 :

Nội dung nào sau đây không phải nhận định nói về chó sói?

 • A

  Là con vật đáng thương

 • B

  Là một tên trộm cướp khốn khổ và bất hạnh

 • C

  Là một gã vô lại, đói dài và bị ăn đòn

 • D

  Là con vật tốt bụng

Câu 3 :

Loài cừu trong thơ La-phông-ten hiện lên như thế nào?

 • A

  Gian manh và xảo trá.

   

 • B

  Thân thương và tốt bụng.

 • C

  Hiền lành và lười biếng.

 • D

  Tất cả các phương án trên.

Câu 4 :

Mục đích chính của văn bản trên là?

 • A

  Bàn về đặc điểm tính cách của loài cừu
    

 • B

  Bàn về đặc điểm tính cách của loài chó sói
     

 • C

  Bàn về sự khác biệt giữa cái nhìn của nhà văn và nhà khoa học

 • D

  Bàn về đặc trưng của văn chương nghệ thuật

Câu 5 :

Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten là gì?

 • A

  Nhân hóa
     

 • B

  Hoán dụ
     

 • C

  Điệp ngữ

 • D

  So sánh

Câu 6 :

Cách viết về chó sói và cừu của Buy- phông và La Phông ten có điểm gì giống nhau?

 • A

  Cả hai ông đều sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về chúng
     

 • B

  Cả hai ông đều dựa vào đặc tính của cừu và chó sói để nói về chúng
     

 • C

  Cả hai ông đều viết về loài cừu và chó sói nói chung chứ không phải một con cừu, con chó sói cụ thể
     

 • D

  Cả hai ông đều viết về cừu và chó sói như những số phận và tính cách cụ thể

Câu 7 :

Nhận định nào sau đây không đúng?

 • A

  Chó sói và cừu được Buy phông miêu tả một cách khách quan khoa học theo đặc tính của loài nói chung
     

 • B

  Cừu và chó sói trong trang viết của Buy phông có những đặc tính đơn giản của loài: hoặc là sợ sệt, ngu ngốc, hoặc là độc ác
     

 • C

  Chó sói và cừu được Buy phông miêu tả như một số phận, một tính cách sinh động, phong phú
     

 • D

  Nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật qua việc luận bàn về hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La phông ten

Câu 8 :

Nhận xét nào sau đây chưa chính xác?

 • A

  Cả chó sói và cừu đều được La phông ten miêu tả như một số phận cụ thể
    

 • B

   Hình ảnh chó sói và cừu trong thơ La Phông ten còn mang trong đó bóng dáng cuộc sống con người
    

 • C

  La Phông ten không chỉ dựa vào đặc tính chủng loại mà còn dùng trí tưởng tượng phóng khoáng và lòng thương cảm để miêu tả chó sói và cừu
     

 • D

  Hình tượng chó sói của La Phông ten chỉ là một kẻ đáng cười chứ không phải là một kẻ đáng ghét như trong những trang viết của Buy- phông

Câu 9 :

Sức thuyết phục của văn bản được thể hiện qua cách viết nào?

 • A

  So sánh
     

 • B

  Phân tích tỉ mỉ, chi tiết
    

 • C

  Liệt kê qua nhiều dẫn chứng
     

 • D

  Phản đề

Câu 10 :

Buy phông là ai?

 • A

  Là một nhân vật văn học
     

 • B

  Nhà thơ
     

 • C

  Nhà nghiên cứu văn học
    

 • D

  Nhà triết học

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Để viết mở bài phân tích văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten cần đảm bảo những ý nào sau đây?

 • A

  Giới thiệu khái quát về tác giả Hi-pô-lít Ten: tác giả tài năng với nhiều vai trò: triết gia, sử gia, nghiên cứu văn học.

 • B

  Giới thiệu về tác phẩm Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten đề cập đến sức mạnh của văn nghệ trong việc định hướng, cổ vũ tinh thần con người trong chiến tranh.

 • C

  Giới thiệu khái quát về tác giả La Phông-ten

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Để viết mở bài phân tích văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten cần đảm bảo được hai ý cơ bản sau:
- Giới thiệu khái quát về tác giả Hi-pô-lít Ten
- Giới thiệu về tác phẩm Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Câu 2 :

Nội dung nào sau đây không phải nhận định nói về chó sói?

 • A

  Là con vật đáng thương

 • B

  Là một tên trộm cướp khốn khổ và bất hạnh

 • C

  Là một gã vô lại, đói dài và bị ăn đòn

 • D

  Là con vật tốt bụng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đưa ra nhận định: Chó sói trong thơ La-phông-ten đáng thương, là một tên trộm cướp nhưng khốn khổ và bất hạnh, một gã vô lại, luôn đói dài và luôn bị ăn đòn.

Câu 3 :

Loài cừu trong thơ La-phông-ten hiện lên như thế nào?

 • A

  Gian manh và xảo trá.

   

 • B

  Thân thương và tốt bụng.

 • C

  Hiền lành và lười biếng.

 • D

  Tất cả các phương án trên.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hình tượng cừu trong thơ La-phông- ten: Thấy chú cừu thân thương và tốt bụng.

Câu 4 :

Mục đích chính của văn bản trên là?

 • A

  Bàn về đặc điểm tính cách của loài cừu
    

 • B

  Bàn về đặc điểm tính cách của loài chó sói
     

 • C

  Bàn về sự khác biệt giữa cái nhìn của nhà văn và nhà khoa học

 • D

  Bàn về đặc trưng của văn chương nghệ thuật

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Mục đích chính của văn bản trên là bàn về đặc trưng của văn chương nghệ thuật.

Câu 5 :

Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten là gì?

 • A

  Nhân hóa
     

 • B

  Hoán dụ
     

 • C

  Điệp ngữ

 • D

  So sánh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung văn bản.

Lời giải chi tiết :

Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten là nhân hóa.

Câu 6 :

Cách viết về chó sói và cừu của Buy- phông và La Phông ten có điểm gì giống nhau?

 • A

  Cả hai ông đều sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về chúng
     

 • B

  Cả hai ông đều dựa vào đặc tính của cừu và chó sói để nói về chúng
     

 • C

  Cả hai ông đều viết về loài cừu và chó sói nói chung chứ không phải một con cừu, con chó sói cụ thể
     

 • D

  Cả hai ông đều viết về cừu và chó sói như những số phận và tính cách cụ thể

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Cách viết về chó sói và cừu của Buy- phông và La Phông ten giống nhau ở chỗ cả hai ông đều viết về cừu và chó sói như những số phận và tính cách cụ thể.

Câu 7 :

Nhận định nào sau đây không đúng?

 • A

  Chó sói và cừu được Buy phông miêu tả một cách khách quan khoa học theo đặc tính của loài nói chung
     

 • B

  Cừu và chó sói trong trang viết của Buy phông có những đặc tính đơn giản của loài: hoặc là sợ sệt, ngu ngốc, hoặc là độc ác
     

 • C

  Chó sói và cừu được Buy phông miêu tả như một số phận, một tính cách sinh động, phong phú
     

 • D

  Nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật qua việc luận bàn về hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La phông ten

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Nhận định đúng là chó sói và cừu được Buy phông miêu tả như một số phận, một tính cách sinh động, phong phú.

Câu 8 :

Nhận xét nào sau đây chưa chính xác?

 • A

  Cả chó sói và cừu đều được La phông ten miêu tả như một số phận cụ thể
    

 • B

   Hình ảnh chó sói và cừu trong thơ La Phông ten còn mang trong đó bóng dáng cuộc sống con người
    

 • C

  La Phông ten không chỉ dựa vào đặc tính chủng loại mà còn dùng trí tưởng tượng phóng khoáng và lòng thương cảm để miêu tả chó sói và cừu
     

 • D

  Hình tượng chó sói của La Phông ten chỉ là một kẻ đáng cười chứ không phải là một kẻ đáng ghét như trong những trang viết của Buy- phông

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Nhận xét chưa chính xác là Hình tượng chó sói của La Phông ten chỉ là một kẻ đáng cười chứ không phải là một kẻ đáng ghét như trong những trang viết của Buy- phông.

Câu 9 :

Sức thuyết phục của văn bản được thể hiện qua cách viết nào?

 • A

  So sánh
     

 • B

  Phân tích tỉ mỉ, chi tiết
    

 • C

  Liệt kê qua nhiều dẫn chứng
     

 • D

  Phản đề

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại giá trị nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Sức thuyết phục của văn bản được thể hiện qua cách viết so sánh (giữa hình tượng con cừu và con chó sói, giữa cách viết của La Phông-ten và Buy-phông).

Câu 10 :

Buy phông là ai?

 • A

  Là một nhân vật văn học
     

 • B

  Nhà thơ
     

 • C

  Nhà nghiên cứu văn học
    

 • D

  Nhà triết học

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại phần chú thích

Lời giải chi tiết :

Buy-phông là nhà vạn vật học, nhà văn Pháp, viện sĩ viện Hàn lâm Pháp.

close