Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Bố của Xi-mông Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nhà văn nào sau đây là nhà văn Pháp viết truyện ngắn Bố của Xi-mông?

 • A

  Đô- đê

 • B

  Mô-li-e

 • C

  Mô- pa-xăng

 • D

  Ê-ren-bua

Câu 2 :

Nhân vật nào không xuất hiện trong đoạn trích Bố của Xi-mông?

 • A

  Bố ruột của Xi-mông

 • B

  Bác Phi-lip

 • C

  Mẹ của Xi-mông

 • D

  Xi- mông

Câu 3 :

Bố của Xi - mông” thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Hài kịch

 • D

  Hồi kí

Câu 4 :

Đoạn trích “Bố của Xi - mông” có xuất xứ từ đâu?

 • A

  Trích trong tiểu thuyết Người bố

 • B

  Trích trong truyện ngắn cùng tên

 • C

  Trích trong vở kịch Bố con

 • D

  Trích trong hồi kí Những ngày thơ ấu

Câu 5 :

Bố của Xi - mông gồm mấy phần?

 • A

  Một phần

 • B

  Hai phần

 • C

  Ba phần

 • D

  Bốn phần

Câu 6 :

Ngôi kể được sử dụng trong văn bản là?

 • A

  Ngôi thứ nhất, nhân vật xưng tôi

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba, tác giả kể

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 7 :

Nội dung tư tưởng nổi bật của đoạn trích Bố của Xi-mông là gì?

 • A

  Cảm thương cho những đứa trẻ sống lang thang, cơ nhỡ

 • B

  Đồng cảm với nỗi khổ của những người phụ nữ lầm lỗi

 • C

  Ca ngợi tình yêu thương giữa con người với con người

 • D

  Tố cáo lối sống vô tâm trong xã hội

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là nghệ thuật nổi bật trong văn bản?

Tạo dựng tình huống truyện độc đáo.

Tạo dựng mâu thuẫn

Ngôi kể thứ nhất chân thực.

Giọng kể hùng hồn, kịch tính

Miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật đặc sắc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà văn nào sau đây là nhà văn Pháp viết truyện ngắn Bố của Xi-mông?

 • A

  Đô- đê

 • B

  Mô-li-e

 • C

  Mô- pa-xăng

 • D

  Ê-ren-bua

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả

Lời giải chi tiết :

Mô- pa-xăng là nhà văn Pháp viết truyện ngắn Bố của Xi-mông

Câu 2 :

Nhân vật nào không xuất hiện trong đoạn trích Bố của Xi-mông?

 • A

  Bố ruột của Xi-mông

 • B

  Bác Phi-lip

 • C

  Mẹ của Xi-mông

 • D

  Xi- mông

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các nhân vật

Lời giải chi tiết :

Bố ruột của Xi-mông là nhân vật không xuất hiện trong văn bản

Câu 3 :

Bố của Xi - mông” thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Hài kịch

 • D

  Hồi kí

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bố của Xi - mông” thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 4 :

Đoạn trích “Bố của Xi - mông” có xuất xứ từ đâu?

 • A

  Trích trong tiểu thuyết Người bố

 • B

  Trích trong truyện ngắn cùng tên

 • C

  Trích trong vở kịch Bố con

 • D

  Trích trong hồi kí Những ngày thơ ấu

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích “Bố của Xi - mông” trích trong truyện ngắn cùng tên

Câu 5 :

Bố của Xi - mông gồm mấy phần?

 • A

  Một phần

 • B

  Hai phần

 • C

  Ba phần

 • D

  Bốn phần

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản chia bố cục theo 4 phần

Câu 6 :

Ngôi kể được sử dụng trong văn bản là?

 • A

  Ngôi thứ nhất, nhân vật xưng tôi

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba, tác giả kể

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại ngôi kể 

Lời giải chi tiết :

Ngôi kể được sử dụng trong văn bản là ngôi thứ ba

Câu 7 :

Nội dung tư tưởng nổi bật của đoạn trích Bố của Xi-mông là gì?

 • A

  Cảm thương cho những đứa trẻ sống lang thang, cơ nhỡ

 • B

  Đồng cảm với nỗi khổ của những người phụ nữ lầm lỗi

 • C

  Ca ngợi tình yêu thương giữa con người với con người

 • D

  Tố cáo lối sống vô tâm trong xã hội

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản ca ngợi tình yêu thương giữa con người với con người

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là nghệ thuật nổi bật trong văn bản?

Tạo dựng tình huống truyện độc đáo.

Tạo dựng mâu thuẫn

Ngôi kể thứ nhất chân thực.

Giọng kể hùng hồn, kịch tính

Miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật đặc sắc

Đáp án

Tạo dựng tình huống truyện độc đáo.

Miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật đặc sắc

Lời giải chi tiết :

- Tạo dựng tình huống truyện độc đáo.

- Miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật đặc sắc.

close