Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Truyện Kiều Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm truyện Kiều được mượn cốt truyện của truyện nào?

 • A

  Truyện Lục Vân Tiên

 • B

  Truyện Tống Trân - Cúc Hoa

 • C

  Kim Vân Kiều truyện

 • D

  Sở kính tân trang

Câu 2 :

Tác phẩm truyện Kiều được viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Hán 

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ Latin

Câu 3 :

Tác phẩm truyện Kiều thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện truyền kì

 • B

  Truyện truyền thuyết

 • C

  Tùy bút

 • D

  Truyện thơ Nôm

Câu 4 :

Truyện Kiều là tên gọi do ai đặt?

 • A

  Thanh Tâm tài nhân

 • B

  Nguyễn Du

 • C

  Người dân

 • D

  Không rõ

Câu 5 :

Truyện Kiều viết về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân

 • B

  Người phụ nữ

 • C

  Người trí thức

 • D

  Giới quý tộc

Câu 6 :

Truyện Kiều gồm mấy phần?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Câu 7 :

Đoạn trường tân thanh có nghĩa là gì?

 • A

  Đứt từng mảnh ruột

 • B

  Tiếng kêu mới

 • C

  Con đường dài màu xanh đứt đoạn

 • D

  Tiếng kêu mới tới đứt từng mảnh ruột

Câu 8 :

Giá trị về mặt nội dung của Truyện Kiều là gì?

 • A

  Giá trị nhân đạo, hiện thực

 • B

  Bức tranh về xã hội bất công, tàn bạo chà đạp lên quyền sống của con người

 • C

  Đề cao tài năng, nhân phẩm của con người

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 9 :

Đặc sắc nhất về mặt nghệ thuật của Truyện Kiều là gì?

 • A

  Được dịch ra nhiều thứ tiếng, được giới thiệu ở nhiều nơi trên thế giới

 • B

  Ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ

 • C

  Nghệ thuật tự sự có bước phát triển vượt bậc

 • D

  Cách khắc họa tính cách con người độc đáo

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm truyện Kiều được mượn cốt truyện của truyện nào?

 • A

  Truyện Lục Vân Tiên

 • B

  Truyện Tống Trân - Cúc Hoa

 • C

  Kim Vân Kiều truyện

 • D

  Sở kính tân trang

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm truyện Kiều được mượn cốt truyện của truyện Kim Vân Kiều truyện

Câu 2 :

Tác phẩm truyện Kiều được viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Hán 

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ Latin

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm truyện Kiều được viết bằng chữ Nôm

Câu 3 :

Tác phẩm truyện Kiều thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện truyền kì

 • B

  Truyện truyền thuyết

 • C

  Tùy bút

 • D

  Truyện thơ Nôm

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm truyện Kiều thuộc thể loại truyện thơ Nôm

Câu 4 :

Truyện Kiều là tên gọi do ai đặt?

 • A

  Thanh Tâm tài nhân

 • B

  Nguyễn Du

 • C

  Người dân

 • D

  Không rõ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyện Kiều là tên gọi chữ Nôm do người dân gọi theo tên của nhân vật chính trong truyện.

Câu 5 :

Truyện Kiều viết về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân

 • B

  Người phụ nữ

 • C

  Người trí thức

 • D

  Giới quý tộc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung truyện

Lời giải chi tiết :

Truyện Kiều viết về số phận bất hạnh của người phụ nữ

Câu 6 :

Truyện Kiều gồm mấy phần?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Truyện Kiều gồm 3 phần

Câu 7 :

Đoạn trường tân thanh có nghĩa là gì?

 • A

  Đứt từng mảnh ruột

 • B

  Tiếng kêu mới

 • C

  Con đường dài màu xanh đứt đoạn

 • D

  Tiếng kêu mới tới đứt từng mảnh ruột

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức từ Hán Việt

Lời giải chi tiết :

Đoạn trường tân thanh có nghĩa là tiếng kêu mới tới đứt từng mảnh ruột

Câu 8 :

Giá trị về mặt nội dung của Truyện Kiều là gì?

 • A

  Giá trị nhân đạo, hiện thực

 • B

  Bức tranh về xã hội bất công, tàn bạo chà đạp lên quyền sống của con người

 • C

  Đề cao tài năng, nhân phẩm của con người

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện Kiều là bức tranh hiện thực về một xã hội bất công, tàn bạo, là tiếng nói thương cảm trước số phận bi kịch của con người, tiếng nói lên án, tố cáo những thế lực xấu xa, tiếng nói khẳng định, đề cao tài năng, phẩm chất và những khát vọng chân chính của con người như khát vọng về quyền sống, khát vọng tự do, công lí, khát vọng tình yêu, hạnh phúc.

Câu 9 :

Đặc sắc nhất về mặt nghệ thuật của Truyện Kiều là gì?

 • A

  Được dịch ra nhiều thứ tiếng, được giới thiệu ở nhiều nơi trên thế giới

 • B

  Ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ

 • C

  Nghệ thuật tự sự có bước phát triển vượt bậc

 • D

  Cách khắc họa tính cách con người độc đáo

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại nghệ thuật, suy nghĩ và chọn nghệ thuật đặc sắc nhất.

Lời giải chi tiết :

Ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ là nghệ thuật đặc sắc nhất của văn bản.

close