Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Bếp lửa Văn 9

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hình ảnh bếp lửa trong những câu thơ đầu tiên có ý nghĩa khơi nguồn cho dòng hồi tưởng và cảm xúc về bà của nhân vật trữ tình. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 2 :

Trong dòng hồi tưởng của nhân vật trữ tình, hình ảnh người bà gắn với hình ảnh nào?

 • A

  Người cháu

 • B

  Bếp lửa

 • C

  Tiếng chim tu hú

 • D

  Cuộc chiến tranh

Câu 3 :

Ba khổ thơ “Lên bốn tuổi… chứa niềm tin dai dẳng” nói về nội dung gì?

 • A

  Chủ yếu miêu tả hiện thực cuộc chiến tranh ác liệt, tàn khốc

 • B

  Là sự hồi tưởng lại những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà của người cháu

 • C

  Chủ yếu là cảnh bà dạy cho người cháu học chữ

 • D

  Nói về những câu chuyện bà kể cho cháu nghe khi bà còn ở Huế

Câu 4 :

Từ “ấp iu” trong câu “Một bếp lửa ấp iu nồng đượm” gợi đến hình ảnh bàn tay của người bà như thế nào?

 • A

   Kiên nhẫn, khéo léo

 • B

  Cần cù, chăm chỉ

 • C

  Vụng về, thô nhám

 • D

  Mảnh mai, yếu đuối

Câu 5 :

Trong bài thơ Bếp lửa, tuổi thơ người cháu bên bà được tái hiện như thế nào?

 • A

  Một tuổi thơ nhiều niềm vui sướng, hạnh phúc

 • B

  Một tuổi thơ trong chiến tranh biến động dữ dội

 • C

  Một tuổi thơ nhiều gian khổ, thiếu thốn, nhọc nhằn nhưng ấm áp tình yêu thương của bà

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 6 :

Hai câu thơ “Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi/ Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy” nhắc tới sự kiện lịch sử nào?

 • A

  Ngày kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp

 • B

  Ngày tổng khởi nghĩa năm 1945

 • C

  Nạn đói năm 1945

 • D

  Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Câu 7 :

Nhận định nói đúng nhất tiếng chim tu hú trong bài?

 • A

  Báo hiệu một mùa hè đã đến

 • B

  Gợi ra tình cảnh vắng vẻ của hai bà cháu

 • C

  Nói lên nỗi nhớ mong của hai bà cháu

 • D

  Cả B và C đều đúng

Câu 8 :

Từ “nhóm” nào sau đây được dùng theo nghĩa gốc?

 • A

  Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

 • B

  Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi

 • C

  Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa

 • D

  Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui

Câu 9 :

Ý nghĩa của ba câu thơ sau

Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu, nồng đượm

 • A

  Nói lên nỗi nhớ của tác giả về người bà

 • B

  Nói lên sự tần tảo, đức hi sinh của người bà

 • C

  Nói lên thói quen nhóm lửa lúc sáng sớm của người bà

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Câu 10 :

Nhận định nói đúng nhất ý nghĩa hình ảnh bếp lửa và ngọn lửa?

 • A

  Là một kỉ niệm làm ấm lòng người cháu khi giá rét

 • B

  Tạo thành niềm tin thiêng liêng và kì diệu

 • C

  Là chỗ dựa tinh thần vững chắc để vượt qua mọi khó khăn

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hình ảnh bếp lửa trong những câu thơ đầu tiên có ý nghĩa khơi nguồn cho dòng hồi tưởng và cảm xúc về bà của nhân vật trữ tình. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng

Câu 2 :

Trong dòng hồi tưởng của nhân vật trữ tình, hình ảnh người bà gắn với hình ảnh nào?

 • A

  Người cháu

 • B

  Bếp lửa

 • C

  Tiếng chim tu hú

 • D

  Cuộc chiến tranh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh người bà gắn với hình ảnh bếp lửa

Câu 3 :

Ba khổ thơ “Lên bốn tuổi… chứa niềm tin dai dẳng” nói về nội dung gì?

 • A

  Chủ yếu miêu tả hiện thực cuộc chiến tranh ác liệt, tàn khốc

 • B

  Là sự hồi tưởng lại những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà của người cháu

 • C

  Chủ yếu là cảnh bà dạy cho người cháu học chữ

 • D

  Nói về những câu chuyện bà kể cho cháu nghe khi bà còn ở Huế

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các khổ thơ trên hồi tưởng lại những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà của người cháu

Câu 4 :

Từ “ấp iu” trong câu “Một bếp lửa ấp iu nồng đượm” gợi đến hình ảnh bàn tay của người bà như thế nào?

 • A

   Kiên nhẫn, khéo léo

 • B

  Cần cù, chăm chỉ

 • C

  Vụng về, thô nhám

 • D

  Mảnh mai, yếu đuối

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu thơ

Lời giải chi tiết :

Từ “ấp iu” trong câu thơ gợi đến sự kiên nhẫn, khéo léo của người bà.

Câu 5 :

Trong bài thơ Bếp lửa, tuổi thơ người cháu bên bà được tái hiện như thế nào?

 • A

  Một tuổi thơ nhiều niềm vui sướng, hạnh phúc

 • B

  Một tuổi thơ trong chiến tranh biến động dữ dội

 • C

  Một tuổi thơ nhiều gian khổ, thiếu thốn, nhọc nhằn nhưng ấm áp tình yêu thương của bà

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung toàn văn bản

Lời giải chi tiết :

Đó là tuổi thơ nhiều gian khổ, thiếu thốn, nhọc nhằn nhưng ấm áp tình yêu thương của bà

Câu 6 :

Hai câu thơ “Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi/ Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy” nhắc tới sự kiện lịch sử nào?

 • A

  Ngày kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp

 • B

  Ngày tổng khởi nghĩa năm 1945

 • C

  Nạn đói năm 1945

 • D

  Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng kiến thức xã hội và lịch sử để trả lời

Lời giải chi tiết :

Câu thơ nói về hiện thực trong nạn đói 1945

Câu 7 :

Nhận định nói đúng nhất tiếng chim tu hú trong bài?

 • A

  Báo hiệu một mùa hè đã đến

 • B

  Gợi ra tình cảnh vắng vẻ của hai bà cháu

 • C

  Nói lên nỗi nhớ mong của hai bà cháu

 • D

  Cả B và C đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại câu thơ chứa tiếng chim tu hú

Lời giải chi tiết :

Tiếng chim tu hú ở đây gợi nên sự vắng vẻ và nỗi nhớ mong của hai bà cháu.

Câu 8 :

Từ “nhóm” nào sau đây được dùng theo nghĩa gốc?

 • A

  Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

 • B

  Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi

 • C

  Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa

 • D

  Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức bài Sự phát triển của từ

Lời giải chi tiết :

Câu B nói về hành động “nhóm” bếp => nghĩa thực.

Câu 9 :

Ý nghĩa của ba câu thơ sau

Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu, nồng đượm

 • A

  Nói lên nỗi nhớ của tác giả về người bà

 • B

  Nói lên sự tần tảo, đức hi sinh của người bà

 • C

  Nói lên thói quen nhóm lửa lúc sáng sớm của người bà

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và tìm ý nghĩa của câu thơ

Lời giải chi tiết :

Các câu thơ nói về sự tần tảo và đức hi sinh của người bà.

Câu 10 :

Nhận định nói đúng nhất ý nghĩa hình ảnh bếp lửa và ngọn lửa?

 • A

  Là một kỉ niệm làm ấm lòng người cháu khi giá rét

 • B

  Tạo thành niềm tin thiêng liêng và kì diệu

 • C

  Là chỗ dựa tinh thần vững chắc để vượt qua mọi khó khăn

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh bếp lửa mang nhiều ý nghĩa đối với người cháu.

close