Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản do ai sáng tác?

 • A

  Ngô gia văn phái

 • B

  Ngô Thì Nhậm

 • C

  Nguyễn Thiếp

 • D

  Ngô Văn Sở

Câu 2 :

Tác phẩm thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện thơ nôm

 • C

  Tiểu thuyết chương hồi

 • D

  Tùy bút

Câu 3 :

Tác phẩm viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ Latin

Câu 4 :

Đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí thuộc hồi thứ bao nhiêu?

 • A

  Hồi thứ 12

 • B

  Hồi thứ 14

 • C

  Hồi thứ 16

 • D

  Hồi thứ 17

Câu 5 :

Cuộc chiến của vua Quang Trung trước giặc nào của Trung Quốc?

 • A

  Giặc Thanh

 • B

  Giặc Minh

 • C

  Giặc Ngô

 • D

  Giặc Hán

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Hoàng lê nhất thống chí được viết bằng chữ Hán ghi chép lại sự thống nhất của vương triều nhà Lê thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Ý nói đúng nhất nội dung của Hồi thứ mười bốn (trích Hoàng Lê nhất thống chí) là gì?

 • A

  Ca ngợi hình tượng người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ

 • B

  Nói lên sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh

 • C

  Nói lên số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 8 :

Nghệ thuật nổi bật của văn bản là gì?

 • A

  Tả cảnh ngụ tình

 • B

  Lối văn trần thuật kết hợp với miêu tả chân thực, sinh động.

 • C

  Ước lệ tượng trưng

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản do ai sáng tác?

 • A

  Ngô gia văn phái

 • B

  Ngô Thì Nhậm

 • C

  Nguyễn Thiếp

 • D

  Ngô Văn Sở

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả

Lời giải chi tiết :

Văn bản do nhóm Ngô gia văn phái sáng tác

Câu 2 :

Tác phẩm thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện thơ nôm

 • C

  Tiểu thuyết chương hồi

 • D

  Tùy bút

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết chương hồi

Câu 3 :

Tác phẩm viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ Latin

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm viết bằng chữ Hán

Câu 4 :

Đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí thuộc hồi thứ bao nhiêu?

 • A

  Hồi thứ 12

 • B

  Hồi thứ 14

 • C

  Hồi thứ 16

 • D

  Hồi thứ 17

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trích phần lớn hồi mười bốn.

Câu 5 :

Cuộc chiến của vua Quang Trung trước giặc nào của Trung Quốc?

 • A

  Giặc Thanh

 • B

  Giặc Minh

 • C

  Giặc Ngô

 • D

  Giặc Hán

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trích phần lớn hồi mười bốn, viết về sự kiện vua Quang Trung đại phá quân Thanh.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Hoàng lê nhất thống chí được viết bằng chữ Hán ghi chép lại sự thống nhất của vương triều nhà Lê thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Tác phẩm viết bằng chữ Hán ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê.

Câu 7 :

Ý nói đúng nhất nội dung của Hồi thứ mười bốn (trích Hoàng Lê nhất thống chí) là gì?

 • A

  Ca ngợi hình tượng người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ

 • B

  Nói lên sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh

 • C

  Nói lên số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Qua đoạn trích “Hoàng Lê nhất thống chí”, cảm nhận về vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ trong chiến công đại phá quân Thanh, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận bi thảm của lũ vua quan phản nước hại dân.

Câu 8 :

Nghệ thuật nổi bật của văn bản là gì?

 • A

  Tả cảnh ngụ tình

 • B

  Lối văn trần thuật kết hợp với miêu tả chân thực, sinh động.

 • C

  Ước lệ tượng trưng

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thành công bởi lối văn trần thuật kết hợp với miêu tả chân thực, sinh động.

close