Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Guy-đơ Mô-pa-xăng Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Guy đơ Mô-pa-xăng là nhà văn nước nào?

 • A

  Nga

 • B

 • C

  Đức

 • D

  Pháp

Câu 2 :

Guy đơ Mô-pa-xăng sống ở thế kỉ nào?

 • A

  XVI 

 • B

  XVII

 • C

  XVIII

 • D

  XIX

Câu 3 :

Guy đơ Mô-pa-xăng xuất thân trong gia đình thế nào?

 • A

  Nông dân nghèo

 • B

  Qúy tộc sa sút

 • C

  Buôn bán giàu có

 • D

  Nô lệ

Câu 4 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về tuổi thơ của tác giả?

 • A

  Hạnh phúc

 • B

  Sung sướng

 • C

  Bất hạnh

 • D

  Dữ dội

Câu 5 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về những sáng tác của Mô-pa-xăng?

 • A

  Xuất sắc

 • B

  Đồ sộ

 • C

  Độc đáo

 • D

   Ít ỏi 

Câu 6 :

Đâu không phải là sáng tác của Mô-pa-xăng?

 • A

  Viên mỡ bò

 • B

  Một cuộc đời

 • C

  Con chó Bấc

 • D

  Núi Orion

Câu 7 :

 Mô-pa-xăng thường viết về đề tài gì?

 • A

  Lòng yêu nước

 • B

  Tình thương yêu con người

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Mô-pa-xăng được xem là bậc thầy của thể loại tiểu thuyết, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Guy đơ Mô-pa-xăng là nhà văn nước nào?

 • A

  Nga

 • B

 • C

  Đức

 • D

  Pháp

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Guy đơ Mô-pa-xăng là nhà văn người Pháp

Câu 2 :

Guy đơ Mô-pa-xăng sống ở thế kỉ nào?

 • A

  XVI 

 • B

  XVII

 • C

  XVIII

 • D

  XIX

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Guy đơ Mô-pa-xăng (1850-1893) là nhà văn hiện thực vĩ đại của nước Pháp trong thế kỉ XIX.

Câu 3 :

Guy đơ Mô-pa-xăng xuất thân trong gia đình thế nào?

 • A

  Nông dân nghèo

 • B

  Qúy tộc sa sút

 • C

  Buôn bán giàu có

 • D

  Nô lệ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông sinh trưởng trong một gia đình quý tộc sa sút.

Câu 4 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về tuổi thơ của tác giả?

 • A

  Hạnh phúc

 • B

  Sung sướng

 • C

  Bất hạnh

 • D

  Dữ dội

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tuổi thơ ông là những trang buồn, từ bé thơ sống trong bi kịch gia đình, năm 11 tuổi trở đi chỉ còn được sống với mẹ; vào học trường dòng thì bị quở trách thường xuyên.

Câu 5 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về những sáng tác của Mô-pa-xăng?

 • A

  Xuất sắc

 • B

  Đồ sộ

 • C

  Độc đáo

 • D

   Ít ỏi 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trưởng giả học làm sang là một vở kịch của Mô-li-e

Sự nghiệp văn chương của Mô-pa-xăng vô cùng đồ sộ: trên 300 truyện ngắn, vài vở kịch, 6 cuốn tiểu thuyết. Tên tuổi ông gắn liền với những tác phẩm xuất sắc như: “Viên mỡ bò” (1880), “Một cuộc đời" (1883), ‘‘ông bạn đẹp" (1885), “Núi orion” (1836)...

Câu 6 :

Đâu không phải là sáng tác của Mô-pa-xăng?

 • A

  Viên mỡ bò

 • B

  Một cuộc đời

 • C

  Con chó Bấc

 • D

  Núi Orion

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Con chó Bấc không phải là sáng tác của ông

Lời giải: Sự nghiệp văn chương của Mô-pa-xăng vô cùng đồ sộ: trên 300 truyện ngắn, vài vở kịch, 6 cuốn tiểu thuyết. Tên tuổi ông gắn liền với những tác phẩm xuất sắc như: “Viên mỡ bò” (1880), “Một cuộc đời" (1883), ‘‘ông bạn đẹp" (1885), “Núi orion” (1836)...

Câu 7 :

 Mô-pa-xăng thường viết về đề tài gì?

 • A

  Lòng yêu nước

 • B

  Tình thương yêu con người

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm của Mô-pa-xăng tập trung ở hai chủ đề:

+ Ca ngợi lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu chống quân xâm lược, vạch trần sự thật xấu xa, đồi bại của giai cấp tư sản - quý tộc.

+ Nói lên tình thương đối với những con người “bé nhỏ” bất hạnh.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Mô-pa-xăng được xem là bậc thầy của thể loại tiểu thuyết, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

 Mô-pa-xăng là bậc thầy về truyện ngắn. 

close