Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nhận định nào là chính xác về nhà thơ Ta-go?

 • A

  Ta-go là nhà thơ cổ điển của nước Anh
     

 • B

  Ta-go là nhà thơ hiện đại của Anh
     

 • C

  Ta-go là nhà thơ cổ điển của Ấn Độ
   

 • D

  Ta-go là nhà thơ hiện đại của Ấn Độ

Câu 2 :

Tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1860

 • B

  1861

 • C

  1862

 • D

  1863

Câu 3 :

Ta-go sinh ra trong gia đình thế nào?

 • A

  Gia đình nông dân

 • B

  Gia đình quan lại

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình nô lệ

Câu 4 :

Ta-go bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

 • A

  Từ hồi niên thiếu

 • B

  Khi đã trưởng thành

 • C

  Khi lập gia đình

 • D

  Lúc về hưu

Câu 5 :

Ông bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

 • A

  Từ hồi niên thiếu

 • B

  Khi đã trưởng thành

 • C

  Khi lập gia đình

 • D

  Lúc về hưu

Câu 6 :

Ngoài làm thơ, Ta-go còn hoạt động trên lĩnh vực nào?

 • A

  Kinh doanh
     

 • B

  Chính trị
     

 • C

  Xã hội
     

 • D

  Chính trị và xã hội

Câu 7 :

Năm 14 tuổi ông được đăng bài thơ gì?

 • A

  Tặng hội đền tín đồ Ấn Độ giáo

 • B

  Hoa sen

 • C

  Người làm vườn

 • D

  Hái quả

Câu 8 :

Đâu không phải là tập thơ của Ta-go?

 • A

  Người làm vườn

   

 • B

  Trăng non

 • C

  Hoa ngày thường

 • D

  Thơ dâng

Câu 9 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ ca của Ta-go?

 • A

  Tinh thần dân tộc và dân chủ sâu sắc

 • B

  Tinh thần nhân văn cao cả và chất trữ tình triết lí nồng đượm

 • C

  Hình ảnh thiên nhiên mang ý nghĩa tượng trưng

 • D

  Tư duy giàu hình ảnh của người dân tộc miền núi

Câu 10 :

Về văn xuôi, Ta-go không đề cập đến lĩnh vực nào?

 • A

  Xã hội

 • B

  Kinh tế

 • C

  Chính trị

 • D

  Giáo dục

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ta-go là người Châu Á đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học với tập “Thơ dâng” đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhận định nào là chính xác về nhà thơ Ta-go?

 • A

  Ta-go là nhà thơ cổ điển của nước Anh
     

 • B

  Ta-go là nhà thơ hiện đại của Anh
     

 • C

  Ta-go là nhà thơ cổ điển của Ấn Độ
   

 • D

  Ta-go là nhà thơ hiện đại của Ấn Độ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta-go sinh tại Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ, trong một gia đình quý tộc.

Câu 2 :

Tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1860

 • B

  1861

 • C

  1862

 • D

  1863

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

R. Ta-go (1861-1941)

Câu 3 :

Ta-go sinh ra trong gia đình thế nào?

 • A

  Gia đình nông dân

 • B

  Gia đình quan lại

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình nô lệ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta-go sinh tại Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ, trong một gia đình quý tộc.

Câu 4 :

Ta-go bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

 • A

  Từ hồi niên thiếu

 • B

  Khi đã trưởng thành

 • C

  Khi lập gia đình

 • D

  Lúc về hưu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta- go làm thơ từ hồi niên thiếu

Câu 5 :

Ông bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

 • A

  Từ hồi niên thiếu

 • B

  Khi đã trưởng thành

 • C

  Khi lập gia đình

 • D

  Lúc về hưu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta- go làm thơ từ hồi niên thiếu

Câu 6 :

Ngoài làm thơ, Ta-go còn hoạt động trên lĩnh vực nào?

 • A

  Kinh doanh
     

 • B

  Chính trị
     

 • C

  Xã hội
     

 • D

  Chính trị và xã hội

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta- go làm thơ từ hồi niên thiếu và cũng tham gia các hoạt động chính trị và xã hội.

Câu 7 :

Năm 14 tuổi ông được đăng bài thơ gì?

 • A

  Tặng hội đền tín đồ Ấn Độ giáo

 • B

  Hoa sen

 • C

  Người làm vườn

 • D

  Hái quả

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 14 tuổi ông được đăng bài thơ “Tặng hội đền tín đồ Ấn Độ giáo”.

Câu 8 :

Đâu không phải là tập thơ của Ta-go?

 • A

  Người làm vườn

   

 • B

  Trăng non

 • C

  Hoa ngày thường

 • D

  Thơ dâng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tập thơ Người làm vườn, tập Trăng non, tập Thơ dâng…

Câu 9 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ ca của Ta-go?

 • A

  Tinh thần dân tộc và dân chủ sâu sắc

 • B

  Tinh thần nhân văn cao cả và chất trữ tình triết lí nồng đượm

 • C

  Hình ảnh thiên nhiên mang ý nghĩa tượng trưng

 • D

  Tư duy giàu hình ảnh của người dân tộc miền núi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Về thơ ca, những tác phẩm của ông thể hiện tinh thần dân tộc và dân chủ sâu sắc, tinh thần nhân văn cao cả và chất trữ tình triết lí nồng đượm; sử dụng thành công những hình ảnh thiên nhiên mang ý nghĩa tượng trưng, hình thức so sánh, liên tưởng vè thủ pháp trùng điệp.

Câu 10 :

Về văn xuôi, Ta-go không đề cập đến lĩnh vực nào?

 • A

  Xã hội

 • B

  Kinh tế

 • C

  Chính trị

 • D

  Giáo dục

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đối với văn xuôi, Ta-go đề cập đến các vấn đề xã hội, chính trị, giáo dục.

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ta-go là người Châu Á đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học với tập “Thơ dâng” đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Vào năm 1913, ông trở thành người Châu Á đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học với tập “Thơ dâng”.

close