Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Đe-ni-ơn Đi-phô Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Đi-phô là nhà văn nước nào?

 • A

  Nga

 • B

 • C

  Đức

 • D

  Anh

Câu 2 :

 Đi-phô sống ở thế kỉ nào?

 • A

  XVI - XVII

 • B

  XVII - XVIII

 • C

  XVIII

 • D

  XIX

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Đâu là những công việc mà Đi-phô đảm nhiệm?

Nhà văn 

Bác sĩ

 Ca sĩ

Nhà báo

Học giả kinh tế

Thợ rèn

Câu 4 :

Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống dưới đây?

Đi-phô là một nhà văn (…), được đánh giá là một nhà văn đi đầu trong hoạt động báo chí của nước Anh.

 • A

  Tài giỏi 

 • B

   Mẫu mực

 • C

   Tiến bộ

 • D

  Hiện đại

Câu 5 :

Đâu không phải là sáng tác của Đi-phô?

 • A

  Rô–bin–xơn Cru–xô 

 • B

  Thủ lĩnh Xinh–gơ–tơn

 • C

  Trưởng giả học làm sang

 • D

  Đại tá Jec

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đi-phô làm quen và sáng tác tiểu thuyết khi vừa là cậu bé thiếu niên, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đi-phô là nhà văn nước nào?

 • A

  Nga

 • B

 • C

  Đức

 • D

  Anh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đi-phô là nhà văn người Anh

Câu 2 :

 Đi-phô sống ở thế kỉ nào?

 • A

  XVI - XVII

 • B

  XVII - XVIII

 • C

  XVIII

 • D

  XIX

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông sinh năm 1660, mất năm 1731 => thế kỉ XVII - XVIII

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Đâu là những công việc mà Đi-phô đảm nhiệm?

Nhà văn 

Bác sĩ

 Ca sĩ

Nhà báo

Học giả kinh tế

Thợ rèn

Đáp án

Nhà văn 

Nhà báo

Học giả kinh tế

Lời giải chi tiết :

Ông là một nhà văn, nhà báo, học giả kinh tế xuất sắc người Anh

Câu 4 :

Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống dưới đây?

Đi-phô là một nhà văn (…), được đánh giá là một nhà văn đi đầu trong hoạt động báo chí của nước Anh.

 • A

  Tài giỏi 

 • B

   Mẫu mực

 • C

   Tiến bộ

 • D

  Hiện đại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông là một nhà văn tiến bộ, được đánh giá là một nhà văn đi đầu trong hoạt động báo chí của nước Anh.

Câu 5 :

Đâu không phải là sáng tác của Đi-phô?

 • A

  Rô–bin–xơn Cru–xô 

 • B

  Thủ lĩnh Xinh–gơ–tơn

 • C

  Trưởng giả học làm sang

 • D

  Đại tá Jec

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trưởng giả học làm sang là một vở kịch của Mô-li-e

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đi-phô làm quen và sáng tác tiểu thuyết khi vừa là cậu bé thiếu niên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Đi-phô đến với tiểu thuyết khi gần 60 tuổi.

close