Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều nằm ở phần nào?

  • A

    Nằm ở phần thứ hai gia biến và lưu lạc

  • B

    Nằm ở phần thứ nhất gặp gỡ và đính ước

  • C

    Nằm ở phần thứ ba, đoàn tụ

  • D

    Đoạn trích nằm ở sau phần đoàn tụ

Câu 2 :

Mã Giám Sinh mua Kiều trong hoàn cảnh nào?

  • A

    Kiều vừa chào đời

  • B

    Nhà Kiều đem rao bán con gái

  • C

    Sau khi gia đình Kiều bị vu oan, Kiều bán mình chuộc cha

  • D

    Khi hắn đang đi tìm để mua vợ

Câu 3 :

Nội dung chính của văn bản là gì?

  • A

    Phơi bày bản chất xấu xa, đê tiện của Mã Giám Sinh

  • B

    Lên án xã hội phong kiến

  • C

    Bày tỏ sự cảm thông, sâu sắc với số phận con người

  • D

    Tất cả các phương án trên

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích thành công nhất trong nghệ thuật xây dựng nhân vật, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng

Những nhân vật nào xuất hiện trong đoạn trích?

 Hoạn Thư

Tú Bà

Mã Giám Sinh

Sở Khanh

Thúy Kiều

Bà mối

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều nằm ở phần nào?

  • A

    Nằm ở phần thứ hai gia biến và lưu lạc

  • B

    Nằm ở phần thứ nhất gặp gỡ và đính ước

  • C

    Nằm ở phần thứ ba, đoàn tụ

  • D

    Đoạn trích nằm ở sau phần đoàn tụ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều nằm ở phần  thứ hai (“Gia biến và lưu lạc”).

Câu 2 :

Mã Giám Sinh mua Kiều trong hoàn cảnh nào?

  • A

    Kiều vừa chào đời

  • B

    Nhà Kiều đem rao bán con gái

  • C

    Sau khi gia đình Kiều bị vu oan, Kiều bán mình chuộc cha

  • D

    Khi hắn đang đi tìm để mua vợ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mã Giám Sinh mua Kiều trong hoàn cảnh gia đình Kiều bị vu oan, Kiều bán mình chuộc cha

Câu 3 :

Nội dung chính của văn bản là gì?

  • A

    Phơi bày bản chất xấu xa, đê tiện của Mã Giám Sinh

  • B

    Lên án xã hội phong kiến

  • C

    Bày tỏ sự cảm thông, sâu sắc với số phận con người

  • D

    Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Phơi bày bản chất xấu xa, đê tiện của Mã Giám Sinh

- Lên án xã hội phong kiến, những thế lực chà đạp lên tài sắc và nhân phẩm người phụ nữ. ( Tố cáo gay gắt sự tàn nhẫn của đồng tiền và những kẻ xấu xa chà đạp phẩm giá con người).

- Bày tỏ sự cảm thông, sâu sắc với số phận con người.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích thành công nhất trong nghệ thuật xây dựng nhân vật, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Khắc họa thành công nhân vật chính diện và phản diện

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng

Những nhân vật nào xuất hiện trong đoạn trích?

 Hoạn Thư

Tú Bà

Mã Giám Sinh

Sở Khanh

Thúy Kiều

Bà mối

Đáp án

Mã Giám Sinh

Thúy Kiều

Bà mối

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích có các nhân vật: Thúy Kiều, Mã Giám Sinh và bà mối.

close