Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:

1. Các tuyến Amiđan và tuyến V.A nằm ở:

A. Xoang mũi              B. Thanh quản   

C. Phế quản                D. Họng

2. Hoạt động của van trong pha thất co là:

A. Van nhĩ thất mở, van động mạch đóng.

B. Cả 2 van cùng mở.

C. Van nhĩ thất đóng, van động mạch mở. 

D. Cả 2 van cùng đóng.

3.  Máu thực hiện trao đổi  khi là máu ở trong:

A. Động mạch.         

B. Tĩnh mạch.

C. Mao mạch.         

D. Động mạch và tĩnh mạch.

4. Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày là:

A. Có lớp cơ rất dày và khỏe

B. Có 2 lớp cơ vòng và dọc.

C. Có lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị.

D. Câu A và C

Câu 2. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyên theo hai con đường: đường …………và đường ………

b. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở…………….

c. Ở dạ dày,protein chuỗi dài \(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{pep\sin }^{HCl}} \) ………….

d. Ở khoang miệng …………\(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o} = {{37}^o}C,pH = 2 - 3}^{amilaza}} \)mantôzơ

II. T LUẬN: (6 điểm)

Câu 1. Kể tên các tuyến tiêu hoá ở người

Câu 2. Nêu đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Câu 3. Nêu vai trò của gan trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người.

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

u 1.

1

2

3

4

D

C

C

D

Câu 2.

a. Máu - Bạch huyết                 

b. Ruột non

c. Protein chuỗi ngắn     

d. Gluxit

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1. Kể tến các tuyến tiêu hoá ở người.

- Tuyến nước bọt

- Tuyến vị

- uyên gan

- Tuyển tuỵ

- Tuyến ruột

Câu 2. Đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

- Ruột non là đoạn dài nhất của ống tiêu hoá (2,8 - 3 mét)

- Lớp niêm mạc có nhiều nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm tăng diện tích tiếp xúc

- Có mạng mao mạch máu và mạch bạch huyết dày đặc phân bố tới từng lông ruột

Câu 3. Vai trò của gan trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người

- Tiết dịch mật giúp tiêu hoá thức ăn

- Điều hòa nồng độ các chất trong máu được ổn định

- Lọc bỏ các chất độc trong máu.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close