Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8

Đề bài

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1.(2,5 điểm) Cấu tạo và chức năng của tĩnh mạch, động mạch và mao mạch khác nhau như thế nào ?

Câu 2.(2,5 điểm) hệ bạch huyết gồm những thành phần nào và chức năng của mỗi thành phần đó là gì ?

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Ta có thể nhìn thấy loại máu nào ở dưới da ?

A. Động mạch           

B. Tĩnh mạch

C. Mao mạch     

D. Cả A, B và C.

2. Hồng cầu có đặc điểm

A. Màu hồng, hình đĩa lõm 2 mặt, không có nhân.

B. Trong suốt, có nhân.

C. Là các mảnh chất tế bào của tế bào sinh tiểu cầu.

D. Là phần lỏng màu vàng nhạt.

3. Bạch cầu có đặc điểm

A. Màu hồng, hình đĩa lõm 2 mặt, không có nhân.

B. Trong suốt, có nhân.

C. Là các mảnh chất tế bào của tế bào sinh tiểu cầu.

D. Là phần lỏng màu vàng nhạt.

4. Hồng cầu có màu đỏ tươi khi

A. kết hợp với ôxi.

B. kết hợp với cacbônic.   

C. bị phân giải.     

D. cả A, B và C .

Câu 2.(1,5 điểm)

Thực hiện ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp ghi vào cột 3

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Pha nhĩ co

A. Máu từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ rồi vào tâm thất

1...........................

2. Pha thất co

B. Máu từ tâm nhĩ vào tâm thất

2.....................

3. Pha dãn chung

C. Máu từ tâm thất vào động mạch

3.....................

Câu 3.(1,5 điểm) Hãy sắp xếp các nhóm máu (cột 1) tương ứng với các kháng thế có trong huyết tương (cột 2) và ghi kết quả vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. α

A. Nhóm máu A

1……………

2. β

B. Nhóm máu B

2…………..

 

C. Nhóm máu AB

 

 

D. Nhóm máu O

 

Lời giải chi tiết

I. Phn tự luận(5điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Động mạch

Tĩnh mạch

Mao mạch

- Thành có 3 lớp với lớp mô liên kết và lớp cơ trơn dày hơn của tĩnh mạch

- Lòng hẹp hơn của tĩnh mạch

- Thành có 3 lớp nhưng lớp mô liên kết với lớp cơ trơn mỏng hơn của động mạch

- Lòng rộng hơn của động mạch

- Có van một chiều ở những nơi máu phải chảy ngược chiều trọng lực

- Nhỏ và phân nhánh nhiều

- Thành mỏng, chỉ gồm một lóp biểu bì

- Lòng hẹp

Phù hợp với chức năng dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc cao, áp lực lớn.

Phù hợp với chức năng dẫn máu từ khắp các tế bào của cơ thể về tim với vận tốc và áp lực nhỏ.

Phù hợp với chức năng lan rộng tới các tế bào và các mô tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi chất đạt hiệu quả cao.

Câu 2.(2,5 điểm) Hệ bạch huyết gồm phân hệ lớn và phân hệ nhỏ.

- Phân hệ nhỏ gồm mao mạch bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, ống bạch huyết phải. Phân hệ nhỏ thu bạch huyết ở nửa trên bên phải cơ thể rồi đổ về tĩnh mạch dưới đòn phải.

- Phân hệ lớn mao mạch bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, ống bạch huyết ngực. Phân hệ lớn thu bạch huyết ở nửa trên bên phải và phần dưới cơ thể rồi đổ vé tĩnh mạch dưới đòn trái.

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

1

2

3

4

B

A

B

A

Câu 2.(1,5 điểm)

1

2

3

B

C

A

Câu 3.(1,5 điểm)

1

2

B, D

A, D

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close