Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (3 điểm) Hãy sắp xếp các chức năng ở cột B tương ứng với từng bộ phận của não ở  cột A rồi ghi vào phần trả lời  ở cột C:                                  

Các bộ phận

của nào (A)

Chức năng

(B)

Trả lời

(C)

1. Trụ não

a. Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá).

1 …

2. Tiểu não

b. Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

2 …

3. Nào trung gian

c. Điều hòa và phối hợp các hoạt động phức tạp.

3 …    

Câu 2. (2 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:

1. Chất tiết của tuyến nội tiết là:

A.Hoocmôn        B. Dịch tiêu hoả

C. Dịch nhờn     D. Kháng thể

2. Hoocmôn có tác dụng kích thích hoạt động của tuyến giáp là:

A. TSH            B. ACTH     

C. FSH            D. ADH

Câu 3. (5 điểm) Cấu tạo của tuyến yên và tác dụng của các hoocmôn tuyến yên?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

a

c

b

Câu 2

1

2

A

A

 Câu 3.

 * Cấu tạo:

   - Tuyến yên nhỏ bằng hạt đậu, nặng 0.5 - 0,7g, nằm ở mặt dưới não trong hốc yên xương bướm, gắn với não bởi 1 cuống nhỏ.

   - Gồm có 3 thùy: thùy trước, thùy giữa và thùy sau.

* Tác dụng của các hoocmôn tuyến yên:

   - Thùy trước: Tiết ra nhiều hoocmôn ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, sự tăng đường huyết, kích thích sự hoạt động các tuyến nội tiết khác (tuyến giáp, tuyến trên thận, tuyến sinh dục...).

Ở trẻ con, khi tuyến hoạt động yếu sẽ thiếu hoocmôn tăng trưởng, đứa trẻ ngừng lớn và  lùn, khi tuyến hoạt động mạnh, hoocmôn tăng trưởng tiết nhiều, đứa trẻ tăng trưởng nhanh và thành người khổng lồ.

    - Thùy sau: Tiết các hoocmôn ảnh hưởng đến sự trao đổi nước trong cơ thể, sự co thắt cơ trơn, đặc biệt cơ trơn thành dạ con, tiết sữa, gây co mạch làm tăng huyết áp.

    - Thùy giữa: Chỉ phát triển ở trẻ nhỏ, có tác dụng tiết các hoocmôn ảnh hưởng lên sự phân bố sắc tố da.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close