Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào đầu ô □ trong các câu sau.

□ 1. Hoocmôn là sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết.

□ 2. Hoocmôn có tác dụng đối với mọi cơ thể, không mang tính đặc trưng cho loài.

□ 3. Nhờ sự điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết đã duy trì được tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể, điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra hình thường.

□ 4.Hoocmôn có hoạt tính sinh học không cao.

Câu 2. (3 điểm) So sánh điềm giống nhau và khác nhau co bán giữa tuyến nôi tièt với tuyến ngoại tiết.

Câu 3. (3 điểm) Vì sao khi thiếu Insulin lại làm tăng đường huyết?

Lời giải chi tiết

Câu l. 1.Đ,

Câu 2.

- Giống nhau: Các tế bào tuyến đều tạo ra các sản phẩm tiết.

- Khác nhau: Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết ngấm thẳng vào máu còn sản phẩm tiết của tuyến ngoại tiết tập trung vào ống dẫn để đổ ra ngoài.

Câu 3. Khi tuyến tuỵ không tiết đủ lượng lnsulin cần thiết sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hoá glucôzơ thành glicôgen sẽ làm tăng đường huyết. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close