Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Đánh dấu X vào ô đúng hoặc sai:

 

Đúng

Sai

1. Cấu tạo của mắt gồm có cầu mắt và các phần khác như: cơ vận động mắt, mí mắt, lỏng mi, lông mày và tuyến lệ.

 

 

2. Thể thủy tinh là khối cứng, đàn hồi, có hình 2 mặt lõm, có thể điều tiết được.

 

 

3. Điểm vàng và điểm mù cùng nằm trên màng giác

 

 

4. Điểm vàng chứa các tế bào thần kinh hình nón tiếp nhận cảm giác ánh sáng

 

 

5. Điểm mù là nơi không có tế bào thần kinh thị giác nên ảnh rơi vào điểm này sẽ không nhìn thấy gì.

 

 

6. Không nên dụi khi bụi vào mắt, nên nhắm mắt lại để nước mắt tiết ra và cuốn bụi theo.

 

 

7. Cần luyện tập cho mắt nhìn rõ vào ban đêm như đọc sách chỗ tối, làm việc nơi không đủ ánh sáng.

 

 

8. Hậu quả của viễn thị là làm cho mắt chỉ có khả năng nhìn gần.

 

 

Câu 2. (3 điểm) Một cơ quan phân tích gồm những bộ phận nào ? Nêu các bộ phận trong cơ quan phân tích thị giác?

Câu 3. (3 điểm) Nêu cấu tạo của cầu mắt?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

 

Đúng

Sai

1. Cấu tạo của mắt gồm có cầu mắt và các phần khác như: cơ vận động mắt, mí mắt, lỏng mi, lông mày và tuyến lệ.

X

 

2. Thể thủy tinh là khối cứng, đàn hồi, có hình 2 mặt lõm, có thể điều tiết được.

 

X

3. Điểm vàng và điểm mù cùng nằm trên màng giác

 

X

4. Điểm vàng chứa các tế bào thần kinh hình nón tiếp nhận cảm giác ánh sáng

X

 

5. Điểm mù là nơi không có tế bào thần kinh thị giác nên ảnh rơi vào điểm này sẽ không nhìn thấy gì.

X

 

6. Không nên dụi khi bụi vào mắt, nên nhắm mắt lại để nước mắt tiết ra và cuốn bụi theo.

X

 

7. Cần luyện tập cho mắt nhìn rõ vào ban đêm như đọc sách chỗ tối, làm việc nơi không đủ ánh sáng.

 

X

8. Hậu quả của viễn thị là làm cho mắt chỉ có khả năng nhìn gần.

 

X

Câu 2. - Cơ quan phân tích bao gồm: Cơ quan thụ cam, dây thần kinh (dần truyền hướng tâm), và bộ phận phân tích ở trung ương

- Cơ quan phân tích thị giác bao gồm:

+ Các tế bào thụ cảm thị giác (trong màng lưới ở cầu mắt)

+ Dây thần kinh thị giác (dây số II)

+ Vùng thị giác (ở thùy chẩm)

Câu 3. * Cấu tạo cầu mắt gồm 3 lớp màng:

- Ngoài là màng cứng bảo vệ phía bên trong cầu mất, mặt trước là lớp màng giác trong suốt để ánh sáng đi qua

- Giữa là lớp màng mạch gồm nhiều mạch máu và các tế bào sác tố đen tạo thành phòng tối trong cầu mắt

- Trong cùng là màng lưới có các tế bào thụ cảm thị giác gồm 2 loại là tế bào nón và tế bào que.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close