Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1. Hãy nối các thông tin ở cột A với các thông tin ở cột B sao cho phù hợp rồi điền vào phần trả lời ở cột C.                                              

Loại mô (A)

Chức năng (B)

Trả lời  (C)

Mô liên kết

Mô biểu bì

Mô cơ (cơ vân, cơ trơn, cơ tim)

Mô thần kinh

Co dãn

Tiêp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều khiển sự hoạt động các cơ quan để trả lời các kích thích của môi trường.

Bảo vệ. hấp thụ và tiết

Nâng đỡ liên kết các cơ quan

1………….

2………….

3…………..

4…………..

Câu 2. Hãy chọn phưong án trá lời  đúng nhất:

1. Trong mỗi chu kì tâm nhĩ làm việc bao nhiêu giây? Nghỉ bao nhiêu giây?

A. 0.1 giây và 0.7 giây     

B. 0,3 giây và 0,5 giây

C. 0,4 giây và 0.4 giây   

D. 0,7 giây và 0,1 giây

2. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào có Hb (Hêmôglôbin) kết hợp lỏng lẻo, dễ phân tách ?

A. Hb + O2 → HbO2     

B. Hb + CO2 → HbCO2

C. Hb + CO → HbCO     

D. Câu A và B đúng.

3. Tật cong vẹo cột sống do nguyên nhân chủ yếu nào ?

A. Ngồi học không đúng tư thế         

B. Đi dày, guốc cao gót

C. Thức ăn thiếu canxi     

D. Thức ăn thiếu vitamin A, C, D

4. Cấp cứu khi bị sai khớp là:

A. Chườm nước đá hoặc nước lạnh cho đỡ đau. Băng cố định khớp

B. Không được nắn bóp bừa bãi. Dùng nẹp băng cố định chỗ gãy

C. Đưa đi bệnh viện

D. Hai câu A và C đúng

5. Một cung phản xạ gồm đầy đủ các thành phần sau:

A. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng

B. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, co quan thụ cảm, cơ quan phản ứng

C. Cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, cơ quan phản ứng

D. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm

6. Trong cơ thể có các loại mô chính:

A. Mô cơ, mô mỡ, mô liên kết và mô thần kinh.

B. Mô cơ, mô mỡ, mô liên kết, mô xương và mô máu

C. Mô cơ, mô biểu bì, mô liên kết và mô thần kinh.

D. Mô cơ, mô xương, mô liên kết và mô thần kinh.

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1. Trình bày cơ chế của quá trình đông máu.

u 2. Hãy cho biết đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn. Loại mạch máu nào làm nhiệm vụ dẫn máu từ tâm thất phải đến phổi?

Câu 3. Khi kích thích vào dây thần kinh đến bắp cơ hoặc kích thích trực tiếp vào bắp làm cơ co. Đó có phải là phản xạ không? Giải thích.

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

d

c

a

b

Câu 2.

1

2

3

4

5

6

A

D

A

D

B

C

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1. Trong huyết tương có một loại protein hòa tan gọi là chất sinh tơ máu. Khi va chạm vào vết rách trên thành mạch máu của vết thương, các tiểu cầu bị vỡ và giải phóng enzim. Enzim này làm chất sinh tơ máu biến thành tơ máu. Tơ máu kết thành mạng lưới ôm giữ các tế bào máu và tạo thành khối máu đông. Tham gia hình thành khối máu đông còn có nhiều yếu tố khác, trong đó có ion canxi (Ca2+ )

Câu 2.

 

Loại mạch máu làm nhiệm vụ dẫn máu từ tâm thất phải đến phổi là động mạch phổi

Câu 3.

Khi kích thích vào dây thần kinh đến bắp cơ hoặc kích thích trực tiếp vào bắp làm cơ co. Đó không phải là phản xạ.

Vì ta đã kích thích trực tiếp vào bắp cơ nên không có đầy đủ các khâu của một phản xạ mà chỉ là sự cảm ứng của các sợi thần kinh và các tế bào cơ đối với kích thích.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close