Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1. Hây chọn các từ hay cụm từ cho sẵn dưói đây de điền vào chỗ trống (...) thay cho các số 1, 2, 3... trong câu sau:

a.Tiểu cầu         b. Bảo vệ cơ thể

c. Mất máu.      d. Búi tơ máu                                                 e. Tế bào máu

Đông máu là một cơ chế ….(1)….  để chống …(2)………. Sự đông máu liên quan đến hoạt động của…(3)….là chủ yếu để hình thành một….(4)….ôm giữ các….(5)…….thành một khối máu đông bịt kín vết thương.

Câu 2. Hày chọn các thông tin ở cột B phù hợp với thông tin ở cột A rồi điền vào phần trả lời  ở  bên dưói:

Các cơ  quan (A)

Đặc điểm cấu tạo đặc trưng (B)

 1. Mũi
 2. Họng
 3. Thanh quản
 4. Khí quan
 5. Phế quản
 6. Phổi
 7. Có 6 tuyến amiđan là 1 tuyến V.A chứa nhiều tế bào limphô.
 8. Có lớp mao mạch dày đặc.
 9. Cấu tạo bởi 15-20 vòng sụn khuyết xếp chồng lên nhau.

d. Có lớp niêm mạc tiết chất nhày với nhiều lông rung chuyên động liên tục.

 1. Có nhiều lông mũi.
 2. Có lớp lìiêm mạc tiết chất nhầy
 3. Có nắp thanh quản (sụn thanh thiệt) có thể cử động để đậy kín đường hô hấp.
 4. Cấu tạo bởi các vòng sụn. Ở phế quản, tận nơi tiếp xúc các phế nang thì không có vòng sụn mà là các thớ cơ.
 5. Đơn vị cấu tạo của phổi là các phế nang tập hợp thành từng cụm và được bao bởi mạng mao mạch dày đặc có tới 700 - 800 triệu phế nang

Trả lời: 1…..; 2……… ;3…………;4……….., 5………;6……..

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1. Phản xạ là gì ? Cung phản xạ là gì ? Nêu cấu tạo của một cung phản xạ đơn giản.

Câu 2. Nêu cấu tạo của một xương dài. Trình bày các thí nghiệm chứng minh thành phần hóa học của xương.

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

5

B

C

A

D

E

Câu 2.

1

2

3

4

5

6

b,e,f

a

g

c,d

h

i

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1. Phản xạ. Cung phản xạ. Cấu tạo của một cung phản xạ đơn giản.

*Phản xạ:

Là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh để trả lời những kích thích của môi trường bên ngoài hoặc bên trong cơ thể thích nghi với những thay đổi của môi trường xung quanh.

*Cung phản xạ:

- Cung phản xạ: là đường đi của xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cam về trung ưong thần kinh, rồi từ trung ương thần kinh ra cơ quan phản ứng.

- Một cung phản xạ gồm có 5 yếu tố: nơron hướng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng.

Câu 2. * Cấu tạo của một xương dài:

Quan sát một xương dài chẻ dọc gồm có:

- Thân xương: hình trụ dài, bên trong rỗng là ống xương.

+ Màng xương: mỏng, tạo ra mô xương cứng.

+ Mô xương cứng: có ở thân xương, ở giữa rỗng tạo thành ống chứa tủy.

+ Khoang xương: ở trẻ con chứa tủy đỏ (tạo ra hồng cầu) còn ở người lớn chửa tủy vàng (dự trữ mỡ).

Hai đầu xương:

+ Mô sụn bọc hai đầu xương (sụn khớp).

+ Mô xương xốp cấu tạo bởi các phiến xương xếp vòng cung với những ngăn lớn chứa tủy đỏ. Nhờ vậy mà xương rất cứng và chịu được những chấn động.

* Các thí nghiệm chứng minh thành phần hóa học của xương:

- Thí nghiệm:

TN

Tiến trình thí nghiệm

Nhận xét

1

Lấy một xương dài đem đốt. chỉ còn lại tro trắng.

Đó là các muối vô cơ (phần bị cháy hết là cốt giao).

2

Ngâm một xương dài vào dung dịch HC1 loãng, xương vẫn còn nguyên hình dạng nhưng mềm và dẻo.

Đó là cốt giao (các muối vô cơ đã bị hòa tan).

Kết luận:

+ Xương cấu tạo bởi chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ.

+ Ở người lớn: chất cốt giao chiếm 1/3 còn muối vô cơ chiếm 2/3 .

+ Ở trẻ em: chất cốt giao chiếm tỉ lệ cao hơn so với muối vô cơ. Vì vậy xương trẻ con có tính đàn hồi cao hơn xương người lớn.

+ Nhờ sự kết hợp tỉ lệ giữa cốt giao và chất vô cơ  mà xương có 2 đặc tính cơ bản là đàn hồi và bền chắc.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close