Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1. Hãy chú thích vào hình vẽ dưói đây thay cho các số 1,2,3.. sao cho phù hợp.

 

Câu 2. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điên vào chỗ trống (....) thay cho các sô 1,2,3.... trong các câu sau.

Môn học cơ thể người và vệ sinh giúp ta tìm hiểu cấu tạo và chức năng của……(1)…..(2) …….cùng với những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, giúp ta có..(3)……để có….(4) …..bảo vệ môi trường.

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1. Nêu cấu tạo của một xương dài.

Câu 2. Cấu tạo của dây thần kinh? Có mấy loại dây thần kinh?

Câu 3. Hãy nêu điềm giống nhau giữa người với thú.

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1.

1 . Tâm thất phải,     

2. Động mạch phổi,

3. Mao mạch phổi,     

4. Tĩnh mạch phổi,

5. Tâm nhĩ trái.       

6. Tâm thất trái

7. Động mạch chủ,       

8. Mao mạch phân trên cơ thể,

9. Mao mạch phần dưới cơ thể,   

10. Tĩnh mạch chủ trên,

11. Tĩnh mạch chủ dưới,     

12. Tâm nhĩ phái.

Câu 2.

(1)- cơ thể,     

(2)- trong mối quan hệ với môi trường

(3) - hiểu biết khoa học,         

(4)- có ý thức

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1. Cấu tạo của một xương dài:

Quan sát một xương dài chẻ dọc gồm có:

- Thân xương: hình trụ dài, bên trong rỗng là ống xương.

+ Màng xương: mỏng, tạo ra mô xương cứng.

+ Mô xương cứng: có ở thân xương, ở giữa rỗng tạo thành ống chứa tủy

+ Khoang xương: ở trẻ con chứa tùy đỏ (tạo ra hồng cầu) còn ở người lớn chứa tủy vàng (dự trữ mỡ).

- Hai đầu xương:

+ Mô sụn bọc hai đầu xương (sụn khớp).

+ Mô xương xốp cấu tạo bởi các phiến xương xếp vòng cung với những ngăn lớn chứa tủy đỏ. Nhờ vậy mà xương rất cứng và chịu được những chấn động.

Câu 2. * Cấu tạo của dây thần kinh:

Dây thần kinh gồm có nhiều bó, mỗi bó gồm nhiều sợi thần kinh đi chung với nhau và được bao bọc bằng, mô liên kết.

* Các loại dây thần kinh:

- Dây thần kinh hướng tâm (dây cảm giác):

+ Tạo nên bởi các tua dài của các noron hướng tâm.

+ Dẫn luồng xung thần kinh từ các cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh.

- Dây thần kinh li tâm (dây vận động):

+ Tạo nên bởi các tua dài của nơron li tâm.

+ Dẫn các xung thần thần kinh từ trung ương thần kinh đến các cơ quan để điều khiển chúng hoạt động.

 - Dây thần kinh pha:

+ Gồm những sợi thần kinh hướng tâm và sợi thần kinh li tâm.

+ Dẫn các luồng xung thần kinh đi cả 2 chiều: hướng tâm hoặc li tâm.

Câu 3. Người và thú có các đặc điểm giống nhau như

- Có lông mao

- Đẻ con và có tuyến sữa, nuôi con bằng sữa.

- Răng phân hoá thành răng cửa, răng nanh, răng hàm.

- Phần thân của cơ thể chia thành 2 khoang là khoang ngực và khoang bụng

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close