Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đề bài

I. TRC NGHIỆM: (4 đim)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có dạng hình đĩa ?

A. Tế bào trứng                                                                B. Tế bào hồng cầu

C. Tế bào xương                                                              D. Tế bào cơ.

2. Tế bào có kích thước lớn nhất là:

A. Tế bào trứng                                                                B. Tế bào xương

C. Tế bào cơ                                                                     D. Tế bào thần kinh

3. Bao miêlin nằm ở bộ phận nào của nơron ?

A.Thân nơron        B. Sợi nhánh       

C. Sợi trục            D. Nhân

4. Xương đốt sống, xương cổ chân, cổ tay.... là ví dụ về xương:

A. Xương dài        B. Xương ngắn                      

C. Xương dẹt        D. Câu A và B

Câu 2. Hãy chú thích vào hình vẽ sau thay cho các số 1,2, 3... sao cho phù hợp

Hình 4. Hình dạng mặt ngoài, phía trước của

Lời giải chi tiết

Câu 1. Sự đông máu là gì? Trình bày cơ chế đông máu. Ý nghĩa thực tế của hiện tượng này?

Câu 2. Hãy so sánh đặc điếm cấu tạo và chức năng của các loại mô theo bảng sau:

Các loại mô

Đặc điểm cấu tạo

Chức năng

1. Mô biểu bì

 

 

2. Mô liên kết

 

 

3. Mô cơ

 

 

4. Mò thần kinh

 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

 Câu 1.

1

2

3

4

B

A

C

B

Câu 2. Chú thích

1.  Tĩnh mạch chủ trên

2.  Cung động mạch phổi

3.  Động mạch phổi

4.  Tâm nhĩ phải

5.  Tĩnh mạch phổi

6.  Tâm nhĩ trái

7.  Động mạch vành trái

8.  Động mạch vành phải

9. Tâm thất trái

10. Tâm thất phải

11. Tĩnh mạch chủ dưới

II. TỰ LUẬN: (6 điếm)

Câu 1. Sự đông máu. Cơ chế đông máu. Ý nghĩa thực tế hiện tượng này.

*Sự đông máu:

Ọuan sát một vết thương ta thấy máu chảy ra lỏng và nhanh, dần dần đặc lại thành một khối đặc đó là cục huyết, lấp kín vết thương nên máu không chảy ra nữa. Vậy sự đông máu là hiện luợng máu ra khỏi mạch máu, hình thành khối máu đông bịt kín vết thương.

*Cơ chế của sự đông máu

- Trong huyết tương có một chất protein hòa tan và các ion Ca2+

- Trong tiểu cầu có một chất men (enzim). Khi ra khỏi mạch máu tiếp xúc không khí, tiểu cầu bị vỡ ra và giải phóng enzim, dưới tác dụng của ion Ca2+ làm protein hòa tan biến thành các tơ máu (fibrin).

- Các sợi tơ máu tạo thành một mạng lưới, giữ các hồng cầu. tạo thành cục máu bít kín vết thương.

* Ý nghĩa của sự đông máu:

- Bảo vệ cơ thể và chống mất máu khi bị thương.

-  Nhờ sự đông máu nên máu được cầm lại, giúp người bị thương hoặc lúc phẫu thuật không bị mất máu.

- Trong y học đã chế tạo những loại thuốc làm cho máu chóng đông, áp dụng khi phẫu thuật.

-  Đối với người bị bệnh máu không đông thì phải tiêm thuốc đông máu trước khi phẫu thuật.

Câu 2. Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo và chức năng của các loại mô theo bảng sau:

Các loại mô

Đặc điểm cu tạo

Chức năng

1. Mô biểu bì

Chủ yếu là tế bào, chất gian bào không đáng kể

-     Che chở. Ví dụ: biểu bì bao phủ

-     Tiết ra những chất cần thiết cho cơ thể hoặc thải ra những chất không cần thiết. Ví dụ: biểu bì tuyến.

2. Mô liên kết

Chủ yếu là chất phi bào, tế bào rất ít , nằm rải rác.

-     Giúp cho quá trình trao đổi các chất dinh dưỡng. Ví dụ: máu, bạch huyết

-     Đệm và nâng đỡ. Ví dụ: mô sụn, mô xương

3. Mô cơ

Các tế bào sợi dài, chất gian bào ít

-     Co rút, tạo công. Ví dụ: cơ vân, cơ trơn, cơ tim.

4. Mô thần kinh

Các nơron và các tế bào thần kinh đệm.

-     Dần truyền xung thần kinh.

-     Xử lý thông tin để có phản ứng.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close