Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 9 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm) Sự điêu tiết của các cơ quan thụ cảm thị giác thể hiện như thế nào?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Bệnh vể mắt có đặc điểm

A. Dễ lây lan do dùng chung khăn với người bệnh.

B. Tắm rửa trong ao tù.

C. Do dùng chung bát đũa.

D. Cả A và B.

2. Nguyên nhân dẫn đến viễn thị là

A. Do cầu mắt dài bẩm sinh.

B. Do đọc sách không đúng cách, không giữ đúng khoảng cách,

C. Do vệ sinh không sạch.

D. Do cầu mắt ngắn, hoặc do thuỷ tinh thể bị lão hoá.

Câu 3.(3 điểm) Hãy tìm các cụm từ điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3 để hoàn chỉnh các câu sau :

Ta nhìn được là nhờ .­...(l)... từ vật tới mắt đi qua thể thuỷ tinh tới màng lưới sẽ kích thích ...(2)... và truyền về trung ương, cho ta nhận biết ...(3)..., độ lớn và màu sắc của vật.

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Để nhìn rõ khi ánh sáng quá mạnh (tránh loá) hoặc quá yếu phải điều chỉnh độ co, dãn của đồng tử.

Để hình ảnh được rõ nét ở điểm vàng phải điều tiết độ cong (độ phồng, dẹt) của thuỷ tinh thể.

Điểm vàng là nơi nhìn rõ nhất khi hình ảnh của vật rơi trên đó vì đây là nơi tập trung các tế nón (là tế bào thu nhận màu sắc)...

Điểm mù : nơi tập trung các sợi trục của tế bào hạch (tế bào thần kinh thị giác), không có tế bào thụ cảm thị giác nón hay que nên nếu ảnh của vật rơi vào đó thì không nhìn thấy.

Câu 2.(2 điểm)

1

2

D

D

Câu 3.(3 điểm)

1.  Các tia sáng phản chiếu;

2. Các tế bào thụ cảm ở đây;

3. Về hình dạng;

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close