Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(4 điểm) Xương có đặc tính cơ bản gì? Giải thích vì sao xương có các đặc tính đó?

Câu 2.(3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Sụn đầu xương có tác dụng

A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang.

B. Sinh hồng cầu.

C. Giảm ma sát

D. Chịu áp lực.

2. Mô xương cứng có tác dụng

A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang.

B. Sinh hồng cầu

C. Làm cho xương lớn lên về bề dài.

D. Làm xương bền chắc.

3. Tuỷ đỏ trong xương có tác dụng

A. Làm cho xương lớn lên về bề dài.

B. Sinh hồng cầu.

C. Giảm ma sát phía trong xương

D. Chịu áp lực bên trong xương.

Câu 3.(3 điểm) Hãy chọn và ghép các thông tin ở cột (1) với cột (2) cho phù hợp rồi điền kết quả vào cột (3).

Các cơ quan (1)

Chức năng (2)

Kết quả (3)

1. Màng xương

2.Khoang xương

3. Mạch máu

A. Nuôi dưỡng xương

B. Giúp phát triển xương về bề ngang

C. Chứa tuỷ vàng ở người lớn

1.......

2….

3……

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

- Xương có 2 đặc tính cơ bản là đàn hồi và vững chắc.

- Sở dĩ xương có tính đàn hồi và vững chắc vì trong xương có hai thành phần chính là chất hữu cơ (gọi là chất cốt giao) và chất vô cơ (gồm nhiều muối khoáng). Sự kết hợp giữa hai chất này tạo nên tính đàn hồi và vững chắc. Nếu các chất này tách riêng thì xương không có được 2 đặc tính trên.

Câu 2.(3 đim)

1

2

3

C

D

B

1. Sụn đầu xương có tác dụng giảm ma sát

Chọn C

2. Mô xương cứng có tác dụng làm xương bền chắc.

Chọn D

3. Tuỷ đỏ trong xương có tác dụng sinh hồng cầu.

Chọn B

Câu 3.(3 điểm)

1

2

3

B

C

A

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close