Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm) Xương to và dài ra được là do đâu?

Câu 2.(3 điếm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì?

A. Cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng.

B. Xương có tuỷ xương và muối khoáng.

C. Xương có chất hữu cơ và có màng xương.

D. Xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ.

2. Vai trò của khoang xương trẻ em là

A. Giúp xương dài ra.

B. Giúp xương lớn lên về chiều ngang,

C. Chứa tuỷ đỏ, là nơi sản sinh hồng cầu.

D. Nuôi dưỡng xương.

3. Khớp động có chức năng

A. Nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.

B. Đảm bảo cho cơ thể vận động dễ dàng,

C. Hạn chế hoạt động của các khớp

D. Tăng khả năng đàn hồi.

Câu 3.(2 điểm) Đánh dấu X vào ô đúng trong bảng sau :

Cấu tạo

Đầu xương

Thân xương

- Có sụn bọc ở đầu khớp

 

 

- Có khoang xương

 

 

- Mô xương xốp gồm các nan xương

 

 

- Có màng xương

 

 

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm) Xương to và dài ra được là do:

- Màng xương có lớp tế bào sinh xương có khả năng phân chia làm cho xương lớn lên về bề ngang. Lớp tế bào này còn có vai trò sinh xương để hàn gắn chỗ xương bị gãy.

- Do sụn tầng trưởng phân chia làm cho xương dài ra. Trẻ em có tỉ lệ sụn trong xương cao, càng trưởng thành tỉ lệ sụn càng giảm vì một phần đã hoá xương. Người trưởng thành có sụn tăng trưởng nên không còn khả năng hoá xương vì thế cơ thể không thể cao thêm.

Câu 2.(3 điếm)

1

2

3

A

C

B

1. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng.

Chọn A

2. Vai trò của khoang xương trẻ em là chứa tuỷ đỏ, là nơi sản sinh hồng cầu.

Chọn C

3. Khớp động có chức năng đảm bảo cho cơ thể vận động dễ dàng,

Chọn B

Câu 3.(2 điếm)

Cấu tạo

Đầu xương

Thân xương

- Có sụn bọc ở đầu khớp

X

 

- Có khoang xương

 

X

- Mô xương xốp gồm các nan xương

X

 

- Có màng xương

 

X

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close