Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm) Thế nào là sự mỏi cơ ?

Câu 2.(5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Để chống mỏi cơ, cần phải làm gì ?

A. Hạn chế sự ứ đọng khí cacbônic trong cơ thể.

B. Thường xuyên luyện tập thể dục thế thao để rèn luyện cơ.

C. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

D. Cả B và C.

2. Cơ co khi?

A. Có kích thích của môi trường.

B. Chịu tác động của hệ thần kinh.

C. Tơ cơ xuyên sâu vào vùng phân bố.

D. Cả A và B.

3. Sự ôxi hoá các chất dinh dưỡng có vai trò gì?

A. Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành đơn giản

B. Tổng hợp các chất hữu cơ

C. Tạo ra năng lượng cho cơ co

D. Cả A và C

4. Nguyên nhân chủ yếu của sự mởi cơ là

A. Lượng nhiệt sinh ra nhiéu.

B. Do dinh dưỡng thiếu hụt.

C. Lượng ôxi trong máu thiếu nên tích tụ lượng axit trong cơ.

D. Do lượng cacbônic quá cao.

5. Luyện tập thể dục thường xuyên sẽ

A. Làm cơ bị mệt mỏi.

B. Giúp cơ thể được dẻo dai, tăng cường khả năng sinh công,

C. Giảm khả năng sinh công.

D. Cả A và B.

Lời giải chi tiết

Câu 1.(5 điểm) Khi cơ làm việc, sự ôxi hoá các chất dinh dưỡng do máu mang tới tạo ra năng lượng cuns cấp cho sự co cơ, đồng thời sản sinh nhiệt và chất thải là khí cacbônic (CO2) .

Nếu lượng ôxi cung cấp thiếu thì sản phẩm tạo ra trong điều kiện yếm khí (không có ôxi) là axit lactic tăng và năng lượng sản sinh ra ít. Axit lactic bị tích tụ sẽ làm mỏi cơ.

Câu 2.(5 điểm)

1

2

3

4

5

D

D

D

C

B

1. Để chống mỏi cơ, cần phải 

- Thường xuyên luyện tập thể dục thế thao để rèn luyện cơ.

- Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Chọn D

2. Cơ co khi

- Có kích thích của môi trường.

- Chịu tác động của hệ thần kinh.

Chọn D

3. Sự ôxi hoá các chất dinh dưỡng có vai trò

- Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành đơn giản

- Tạo ra năng lượng cho cơ co

Chọn D

4. Nguyên nhân chủ yếu của sự mỏi cơ là lượng ôxi trong máu thiếu nên tích tụ lượng axit trong cơ.

Chọn C

5. Luyện tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cơ thể được dẻo dai, tăng cường khả năng sinh công.

Chọn B

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close