Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 6 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 6 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Khi lập khẩu phần ăn uống hằng ngày cần chú ý đến nhu cầu dinh dưỡng như thế nào?

Câu 2. (2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người phụ thuộc vào yếu tố nào ?

A. Tùy lứa tuổi, giới tính và loại hình lao động

B. Tùy lứa tuổi, giới tính và khả năng kinh tế

C. Tùy lứa tuổi, giới và môi trường xã hội

D. Cả A và B.

2. Nhu cầu dinh dưỡng ở mỗi giai đoạn phát triển cá thể thay đổi như thế nào ?

A. Ở trẻ em cần nhiều chất dinh dưỡng để duy trì mọi hoạt động sống và xây dựng thêm nhiều tế bào cho cơ thể lớn lên

B. Ở người trưởng thành chỉ cần có đủ chất dinh dưỡng để duy trì mọi hoạt động sống và xây dựng tế bào thay thế tế bào già chết

C. Ở người già cần nhiều chất dinh dưỡng để duy trì mọi hoạt động sống và chống lão hoá

D. Cả A và B

Câu 3. (3 điểm) Tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2 để hoàn chỉnh các câu sau :

Nhu cầu dinh dưỡng của từng người không giống nhau và phụ thuộc vào giới tính, lứa tuổi, hình thức lao động và trạng thái sinh lí của cơ thể.

Cần cung cấp ...(1)... (dựa vào thành phần và giá trị dinh dưỡng của thức ăn) để đảm bảo cho cơ thể sinh trưởng, phát triển và ...(2)...

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Xây dựng khẩu phần ăn là phải dựa vào nhu cầu của cơ thể với từng loại đối tượng:

Trẻ đang lớn trong khẩu phần cần nhiều prôtêin.

Người vừa ốm dậy, để phục hồi sức khoẻ cần được bồi dưỡng thích đáng.

Phụ nữ đang mang thai không thể thiếu canxi và sắt là những yếu tố tạo xương và máu trong sự phát triển của thai nhi.

Người lao động nặng, cần bù đắp lại năng lượng đã tiêu hao so với người lao động nhẹ.

Người lao động trí óc, các nhà khoa học khẩu phần phải khác với những người hoạt động cơ bắp, các nhà thể thao...

Câu 2.(2 điểm)

1

2

A

D

Câu 3.(3 điểm)

1 . Một khẩu phần ăn uống hợp lí

2. Hoạt động bình thường

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close