Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 6 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 6 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Loại thức ăn nào có nhiều vitamin C?

A. Cá

B. Trứng

C. Quả tươi

D. Cả A, B và C.

2. Vitamin E có ở những loại thức ăn nào ?

A. Gan động vật

B. Hạt nảy mầm

C. Dầu thực vật

D. Cả A, B và C

3. Vitamin có vai trò gì ?

A. Không cung cấp năng lượng cho cơ thể

B. Cung cấp năng lượng cho cơ thể

C. Là thành phần cấu trúc của nhiều enzim tham gia các phản ứng chuyển hoá trong cơ thể

D. Đảm bảo cân bằng áp suất thẩm thấu, tham gia vào cấu tạo của nhiểu enzim

Câu 2.(4 điểm)

Điền dấu X vào bảng cho phù hợp :

 

Vitamin A

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin C

Nếu thiếu làm giảm khả năng thị giác, biểu bì kém bền vững

 

 

 

 

Cần cho sự phát dục bình thường, chống lão hoá

 

 

 

 

Thiếu thường làm cho mạch máu giòn, chống lão hoá

 

 

 

 

Cần cho sự trao đổi canxi và phôtpho, thiếu gây bệnh còi xương

 

 

 

 

Câu 3.(3 điểm) Hãy tìm từ, cụm từ phù hợp điển vào chỏ trống thay cho các số 1, 2, 3... đế hoàn chỉnh các câu sau:

Vitamin và muối khoáng tuy không…..(l)... cho cơ thể, nhưng ,..(2)…..trong khẩu phần ăn uống. Cần cung cấp cho cơ thể các loại vitamin và muối khoáng theo ….(3)... bằng cách phối hợp …. (4)... trong bữa ăn hằng ngày.

Lời giải chi tiết

Câu 1. (3 điểm)

1                 

2

3

C

D

D

Câu 2. (4 điểm)

 

Vitamin A

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin C

Nếu thiếu làm giảm khả năng thị giác, biểu bì kém bền vững

X

 

 

 

Cần cho sư phát duc bình thường, chống lão hoá

 

 

X

 

Thiếu thường làm cho mạch máu giòn, chống lão hoá

 

 

 

X

Cần cho sự trao đổi canxi và phôtpho, thiếu gây bệnh còi xương

 

X

 

 

Câu 3.(3 điểm)

1. Cung cấp năng lượng;

2. Không thể thiếu;

3. Một tỉ lệ hợp lí;

4. Các loại thức ăn:

HocTot.Nam.Name.Vn

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close