Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm) Da có vai trò như thế nào đối với sự điều hoà thân nhiệt ?

Câu 2.(2 điểm)

Hãy tìm cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3….. để hoàn chỉnh các câu sau :

Thân nhiệt người luôn ổn định, vì cơ thể người có các ….(l)... thân nhiệt như tăng, giảm ...(2)..., điều tiết sự co dãn mạch máu dưới da và cơ co chân lông, thoát mồ hôi... để đảm bảo sự cân bằng giữa sinh nhiệt và tỏa nhiệt. Chúng ta cần tăng cường ...(3)... để tăng khả năng chịu đựng khi nhiệt độ môi trường thay đổi, đồng thời biết sử dụng các ...(4)... chống nóng, lạnh một cách hợp lí.

a. rèn luyộn thân thể

b. cơ chế điều hoà thân nhiệt

c. biện pháp, phương tiện

d. quá trình dị hoá

Câu 3.(3 điểm) Điền dấu X vào bảng cho phù hợp:

 

Khi trời nóng

Khi trời lạnh

Giảm thoát nhiệt

 

 

Tăng sinh nhiệt

 

 

Tăng thoát nhiệt

 

 

Giảm sinh nhiệt

 

 

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Da là cơ quan có vai trò quan trọng nhất trong sự điều hoà thân nhiệt. Khi trời nóng và lao động nặng, mao mạch ở da dãn ra giúp toả nhiệt nhanh, đồng thời tầng cường tiết mồ hôi, mồ hôi bay đi sẽ lấy đi một lượng nhiệt lớn. Khi trời quá lạnh, mao mạch ở da co lại, cơ chân lông co để giảm sự toả nhiệt. Ngoài ra khi trời quá lạnh còn có hiện tượng cơ co dãn liên tục gây phản xạ run, khi đó cũng sinh nhiệt.

Câu 2.(2 điểm)

1

2

3

4

b

d

a

c

Câu 3.(3 điểm) Điền dấu X vào bảng cho phù hợp:

 

Khi trời nóng

Khi trời lạnh

Giảm thoát nhiệt

 

X

Tăng sinh nhiệt

 

X

Tăng thoát nhiệt

X

 

Giảm sinh nhiệt

X

 

 

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close